Musselodlarna – Scanfjord

Fiskodling för konsumtion är något som är ovanligt i Sverige och de odlingar som finns är i allmänhet små. Den vanligaste arten som odlas i sjö- och havsbaserade öppna odlingar är regnbåge. Därefter följer musslor, röding, ål och ostron när det gäller odling för konsument, odlad fisk för mat. Som sättfisk odlas regnbåge, röding, öring, lax och ål. Det handlar om odlingar där fisken sen sätts ut i sjöar för sportfiske eller som kompensation för fiskar som inte längre kan vandra till sin lekområden.

Regnbåge är en fisk om inte är naturlig i Sverige och den kan inte föröka sig naturligt här. Röding, öring och lax är naturliga arter. I Sverige odlas dock lax i stort sett enbart för kompensationsutsättningar i älvar där vandringsvägarna brutits genom vattenkraftverk. Inga laxodlingar av norsk typ existerar. Ål odlas i princip enbart för kompensationsutsättning.

Odlingar av regnbåge finns främst i Västra Götaland, Värmland, Västernorrland, Jämtland och Västerbottens län. främst i sjöar men även i havet. Röding odlas i kassar i näringsfattiga sjöar och regleringsmagasin i främst Västerbotten och Norrbottens län. Musslor (blåmusslor) och ostron odlas i fjordar i Bohuslän. I Bohuslän finns också algodling på lite olika ställen.

Scanfjord

Scanfjord eller som det formellt heter Scanfjord Mollösund AB är Sveriges ledande musselodlingsföretag. De har i olika former varit verksamma sen 1980-talet. Ägare av företaget är Anders Granhed i Edshult nära Kålvik på Orust. Företagets styrelse utgörs av Anders Granhed (VD), Kjell-Åke Eriksson (ordf) och Pål Pröitz med Birgitta Olofsson, fru till Anders Granhed, som suppleant. Företaget odlar blåmusslor för konsumtion

Musselodlingarna finns i fjordarna runt Orust och Tjörn. De hanterar och packar musslorna i en anläggning som finns i Mollösund där också företagets kontor finns. Färska musslor levereras året om. Företaget har både MSC-certifiering och KRAV-certifiering för sina musselodlingar och musslor. För service av odlingarna har bolaget dotter bolaget Scanfjord Service AB.

Omsättningen Scanfjord Mollösund AB var nästan 16,9 miljoner SEK år 2020 med en mycket omfattande förlust på 6,5 miljoner SEK. De bokförda tillgångarna var cirka 44,3 miljoner SEK.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!