Skrotningsstöd för torskfiskare i Östersjön

Regeringen har beslutat om att skrotningsstödet ska kunna sökas på nytt. Anledningen är att nollkvot för riktat fiske efter torsk i Östersjön har ökat intresset för skrotningsstödet.

Möjligheten att ansöka om stöd för att skrota sin fiskebåt återinförs. Ett villkor för att kunna få bidrag är att man inte tidigare ansökt om skrotningsstöd.

– Regeringen arbetar aktivt för att stärka förutsättningarna för en konkurrenskraftig fiskenäring. Nollkvot för riktat fiske efter torsk i Östersjön har lett till att många fiskare som har en hög beroendegrad av torskfisket inte längre kan leva på sitt fiske. Nu är det fler som signalerar intresse att söka stödet och därför öppnar vi upp för att skrotningsstödet ska sökas på nytt, säger landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg, i ett pressmeddelande.

Regeringen beslutade i maj 2021 att möjliggöra för fiskebåtsägare att ansöka om stöd för att upphöra med sin verksamhet. Detta genom skrotning av sin båt. Syftet var att korrigera obalansen mellan fiskemöjligheter och fiskekapacitet i Östersjön. Sista dagen för ansökan om sådant stöd var i september 2021.

Möjligheterna att bedriva fiske i Östersjön har därefter försämrats ytterligare. Branschen har därför signalerat ett förnyat intresse för skrotningsstöd.

Villkoren för skrotningsstödet ska vara de samma som tidigare har gällt. Dessa innebär i huvudsak att båten ska ha bedrivit fiske till havs i viss omfattning under antingen 2017 och 2018 eller 2019 och 2020. Dessutom ska fiskebåten vara registrerad som aktiv.

Ägaren till den båt som ska skrotas får inte heller ha ägt eller haft fiskelicens för någon annan fiskebåt som är 8 meter eller längre sedan den 31 december 2020.

Jordbruksverket är handläggande myndighet för stöd inom ramen för havs- och fiskeriprogrammet. Det innebär att de också ansvarar för skrotningsstödet. Ansökan om stöd ska lämnas till Jordbruksverket senast den 30 april i år.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!