Havs- och vattenmyndigheten och fiskelicenserna

Det är välkänt att Havs- och vattenmyndigheten avslår de flesta ansökningar om fiskelicens. Resultatet är att antalet fiskelicenser minskar när äldre yrkesfiskare slutar med fisket. Samtidigt finns det utrymme för mer fiske av vissa arter. Det gäller bland annat havskräfta, kolja och rödspätta. Enligt SFPO skulle det utan problem gå att fiska mer kräfta och kolja och därför finns det enligt organisationen utrymme för nya fiskelicenser.

De nämner inte rödspätta för att är det gäller rödspätta så fiskas den inte för det ger för dåligt betalt. Och grundproblemet när det gäller kräftfisket och koljefisket är att det ger bifångster av torsk. Inte att det saknas yrkesfiskare. Torsk går det inte att fiska mer av. Det betyder att det sannolikt inte går att fiska mer kräfta och kolja heller.

Räkfiske

SFPO påstår också att det finns utrymme för mer fiske av räka. Det sista är helt enkelt inte sant. Det finns 60 tillstånd för räkfiske och 40 båtar som faktiskt ägnar sig åt fisket i nån större utsträckning. I Danmark finns det bara 10 båtar som har en dubbelt så stora kvot som de svenska båtarna. Att det skulle finnas utrymme för fler fiskelicenser och räkfisketillstånd i Sverige faller på sin egen orimlighet.

I själva verket borde nog antalet räkfisketillstånd istället minska kraftigt. Det kan fortfarande vara fler än i Danmark då räkfisket i Sverige ser lite annorlunda ut men det finns knappast utrymme för fler än 20 räkfisketillstånd.

Slutsatsen är att det är svårt att bevilja fler fiskelicenser för det svenska havsfisket. Men unga borde kunna få licenser när gamla slutar.

Lösning

Men det finns en lösning. Att införa överförbara fiskerättigheter i det demersala fisket efter kräfta, räka och fisk på Västkusten skulle leda till att antalet fiskbåtar skulle anpassa sig till resursen, dvs mängden fisk. Därmed skulle det heller inte bli svårt att ge fler fiskelicenser om det behövs. För att undvika för stort fiske på arter med beståndsproblem, uppgradering och otillåtna utkast bör båtarna också utrustas med kameror som övervakar och räknar fångsten.

Jämförelsen med Belgien är dessutom helt befängd.

Belgiens fiske

Belgien har bara 64 fiskebåtar vilket ska jämföras med över 1 000 i Sverige. Antalet anställda i havsfisket är cirka 200 jämfört med cirka 700 i Sverige (varav hälften i det pelagiska fisket, Belgien har inget pelagiskt fiske). Det demersala fisket i Sveriges hav är av ungefär samma storlek som det belgiska (och med samma infiskningsvärde enligt SFPO) men fördelat på många fler båtar och på fler yrkesfiskare. Något som bäddar för dålig lönsamhet i Sverige. Det faktum att fisket av skaldjur i Sverige är mycket stort gör dock att det ser bättre ut än vad det annars skulle gjort. Skaldjur ger mycket mer betalt per kilo.

Belgiska fiskare fiskar inte bara utanför den belgiska kusten utan i hela Nordsjön på EU-vatten. De fiskar dessutom framförallt plattfisk som tunga, rödspätta, skrubba och sandskädda. De tre senare är fiskar som svenska fiskare inte landar då i stort sett ingen i Sverige äter skrubba eller sandskädda och rödspätta ger för dåligt betalt. Det finns helt enkelt ingen efterfrågan. Svenska fiskare fånga mycket sandskädda och skrubba men den kastas ut igen. För att tjäna tillräckligt på plattfisk måste varje båt fiska ganska mycket.

Insjöfisket

När det gäller insjöfisket i Sverige finns det däremot med all sannolikhet utrymme för fler licenser. Problemet i detta fall är att beståndens storlek i de flesta fall är okända. Det finns i de flesta fall inga beståndsbedömningar.

Men eftersom signalkräftor egentligen inte omfattas av några regler och dessutom betraktas som en invasiv art kan det utan problem fiskas mer signalkräfta. Licens för sånt fiske borde därför vara möjligt att få för den som vill. Samtidigt vill förstås inte yrkesfiskarna att signalkräftan ska ta slut. Så en viss återhållsamhet mer licenser kanske ändå ligger i yrkesfiskets intresse.

Samtidigt kan insjöfiskare lätt kringgå kraven på fiskelicens. En person som fiskar med enskild fiskerätt behöver ingen licens. Enskild fiskerätt kan hyras/arrenderas av vem som helst.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!