Danska politiska tyckare snackar skit om fiske

Svenska fiskare med svenskflaggade båtar har i 100 år landat en mycket stor del av sin fisk i Skagen. Hanstholm och Hirtshals. Idag är fiskindustrin i Skagen helt beroende av landningar från svenska fiskare. Utan de svenska yrkesfiskarna skulle FF Skagen A/S och dess dotterbolag Scandic Pelagic A/S få lägga ner. Stängas. 200 arbetstillfällen skulle försvinna. Svenska yrkesfiskare utgör idag majoriteten av medlemmarna i FF Skagen Fond som är huvudägare i FF Skagen A/S.

Men svenska yrkesfiskare betyder ännu mer för Skagen. I Skagen underhålls de svenska fiskebåtarna och svenska fiskare beställer för det mesta sina fiskebåtar från Karstensens Skibsværft i Skagen. Något Henning Kjeldsen inte gjort. Med tiden har det lett till att svenska yrkesfiskare också skaffat båtar med dansk flagg.

Svenskägda fiskeriföretag har då också blivit innehavare av rätten att fiska en viss mängd av de danska kvoterna inom det pelagiska fisket. Färöiska fiskare kontrollerar dock en större andel och ett färöiskt företag är delägare i FF Skagen A/S.

Generationsskifte och arbetande ägare

Anledningen till att färöiskt och svenskt ägda fiskeriföretag tagit över från danskt ägda är att de företag som ägas av svenska och färingar över tid varit lönsammare och de har också kunnat genomföra ett generationsskifte vilket de danskägda företagen i allmänhet misslyckats med. Dessutom har de danskägda företagen ofta ägts av personer som inte arbetat ombord medan delägarna i färingarnas och svenskarnas företag alltid arbetat ombord. I de danskägda företag som finns kvar i den pelagiska sektorn arbetar också delägarna i allmänhet ombord.

När svenskägda företag är verksamma i Danmark innebär det att de betalar företagsskatt i Danmark. År 2020 betalade Astrid Fiskeri A/S 39 miljoner DKK i skatt i Danmark men bara knappt 13 miljoner SEK i Sverige. Themis Fiskeri A/S betalade 5 miljoner DKK i dansk skatt och moderbolaget Rylo AB bara 500 000 SEK i Sverige. De som påstår, exempelvis Thomas Højrup, att pengarna hamnar i Sverige när svenska företag bedriver fiskeriverksamhet i Danmark har uppenbart grundläggande fel.

Förutom Thomas Højrup som är företrädare för Thorupstand Kystfiskerlaug, en av Danmarks största innehavare av demersala fiskerättigheter, uttalar sig också flera andra personer med begränsad kunskap om danskt fiske och fiske generellt. Exempelvis fiskeriminister Rasmus Prehn, SF:s fiskeriansvarige Rasmus Nordqvist (som uppenbarligen härstammar från Sverige) och Sune Scheller som är kampanj- och programchef hos Greenpeace.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!