Techmiljardär köper fiskfabrik

Sweden Pelagics nedlagda frysanläggning i Västervik har köpts av den svenske tech-miljardären Pär Svärdson. Svärdson som är både civilingenjör och civilekonom började efter utbildningen arbeta på konsultbolaget Andersen Consulting, idag Accenture. Född i Bromma i Stockholm hamnade han i Västervik som tonåring när familjen flyttade dit. Han bor idag inte i Västervik utan utomlands. Han är i alla fall inte skriven i Sverige.

Två år senare, 1997, startade han nätbokhandeln Adlibris tillsammans med Fabian Fischer, Magnus Dimert, Johan Arvidsson och Christian Lauritzen. Adlibris växte till att bli Sveriges största bokhandel på internet innan företaget såldes till Bonniers.

Därefter började Svärdson intressera sig för nätapoteket Familjeapoteket, som startat i svallvågorna av avregleringen 2009 och ägdes av Sjätte AP-fonden. 2011 övertog Svärdson aktierna i Familjeapoteket. Efter en omstöpning av företaget nylanserades sajten och företaget år 2012 under namnet Apotea.

Östersjöfabriken

Svärdson och Apotea har tidigare gett stora bidrag till Skärgårdsstiftelsen och WWF för projekt som syftar tull att förbättra Östersjöns miljö. Han har dessutom genom Apotea gett stöd till musselodling och till projekt som syftar till att använda vass som foder. Även dessa projekt syftar till att förbättra miljön i Östersjön genom att minska övergödningen.

Köpet av anläggningen i Västervik är ytterligare ett projekt som har till syfte att förbättra situationen i Östersjön. Investeringen i frysanläggningen har också den delvis skett genom Apotea. Den har gjorts tillsammans med flera med bland annat den ekonomiska föreningen Ecopelag som ska förädla sin odlade östersjömusslor i lokalerna. Grundarna av Ecopelag ek.för har också ett bolag med samma namn, Ecopelag AB.

Bolaget som äger den gamla frysanläggningen heter Östersjöfabriken AB. I styrelsen för bolaget sitter Pär Svärdson (ordf.), Martin Reutgard, Martin Karlsson, Peter Sjöholm, Martin Kuhlin, Anders Kiessling, Sofia Modig och Camilla Günesli.

Martin Reutgard och Martin Karlsson äger tillsammans äger Ecopelag AB i vars styrelse också Sofia Modig och Anders Kiessling (ordf) återfinns. Peter Sjöholm och Martin Kuhlin representerar Sweden Pelagic AB vilket väl betyder att detta bolag också är delägare i Östersjöfabriken AB. Camilla Günesli sitter också i styrelsen för Apotea AB.

Styrelsen för Ecopelag ek.för består av de två ägarna plus Therés Gårdenborg och Malin Klasson.