Hur går det att komma tillrätta med olagliga utkast?

Att det förekommer utkast i fisket är välkänt. De flesta utkast är dock helt lagliga. Det är lagligt att kasta ut arter som det är förbjudet att fiska som till exempel pigghaj. Faktum är att det är olagligt att föra i land dem och de måste kastas ut. Huvuddelen av de lagliga utkasten består dock av okvoterade arter som skrubba och sandskädda med flera. Det finns ingen marknad för dessa arter och de går därför inte att sälja. När de kastas ut blir de mat åt bland annat fåglar, andra fiskar och kräftor.

Lagliga utkast

Slutligen finns det även lagliga utkast av kvoterade arter. Det handlar om arter där de flesta individer överlever utkast som exempelvis rockor, kräftor, piggvar och rödspätta i vissa fisken. Sådana utkast förekommer i både burfiske och trålfiske.

Dessutom finns det lagliga utkast enligt de minimis-reglerna (av mindre betydelse) i många olika fisken och för många olika arter. Exempelvis för tunga skarpsill, tobis, vitling, vitlinglyra och blåvitling i det demersala fisket och långa i fångad som bifångst med vissa redskap. I det småskaliga burfisket får alla arter kastas ut och i räkfisket utan tunnel gäller det kolja, tunga, vitling, rödspätta, gråsej, torsk, sill, vitlinglyra, guldlax och blåvitling. I kräftfisket får tunga, kolja, vitling, torsk, gråsej och kummel kastas ut.

Det flesta utkast som förekommer i det svenska fisket är därmed helt lagliga.

Olagliga utkast

Slutligen finns det en mindre mängd olagliga utkast. Bland annat förekommer så kallad uppgradering i räkfisket där småräkor kastas så att det går att fortsätta fisket samt fånga en större andel stora räkor. Det förekommer också olagliga utkast av fisk i kräftfisket. Det enda sättet att minska de olagliga utkasten är med hjälp av övervakningskameror. Därför har exempelvis Danmark beslutat att införa övervakningskameror i kräftfisket (jomfruhummerfisket).

Sverige kan dock vidta en annan effektiv åtgärd innan kameraöverakning införs. Att införa överförbara fiskerättigheter i räkfisket och kräftfisket. Det får till följa av att fiskeflottan anpassas till de befintliga fiskbestånden, att lönsamheten ökar i företagen och att de huvudsakliga incitamenten för uppgradering av fångsten försvinner.

PS. Utkast är bara ett problem i fisket efter bottenlevande arter, det demersala fisket.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!