Var är den svenska pelagiska fiskeflottan just nu i maj

För närvarande är nästan större alla båtar i den pelagiska svenska fiskeflottan på tobisfiske i Nordsjön. Undantagen är GG 218 Västfjord, L 144 Frederikke R, S 206 Ahlma West och NC 336 Kristin. NC 336 Kristin har sannolikt ingen tobis att fiska då Tyskland inte har nån tobiskvot. För en månad sen låg nästan alla stilla och förberedde sig för tobisfisket.

Tobisfiske sker med en så kallade semipelagisk trål som rör botten lite lättare än bottentrål. Ofta fiskar båtarna med flygande trålbord (tråldörrar) som inte rör botten. Botten i områden där tobis fiskas betsår av grus eller sand. På sådana bottnar påverkas bottenlivet inte alls eller bara marginellt av trålar som vidrör botten.

Båtarna som fiskar utanför Västafrika är kvar där som alltid. Det är familjen Kjellbergs Nordic och Zandic 2 som båda har marockansk flagg samt Magnus Roths tre båtar, KL 870 Ieva Simonaityte, KL 872 Simonas Daukantas med litauisk flagg och Archimedes med angolansk flagg.

GG 207 Torland med GG 204 Tor-ön bakom in mot kajen.

Stora pelagiska båtar, namn, var båten finns just nu
 • GG 64 Astrid Marie, Nordsjön
 • GG 204 Tor-ön, Nordsjön
 • GG 206 Ahlma, Skagens hamn
 • GG 207 Torland, Nordsjön
 • GG 218 Västfjord II, Fotö hamn
 • GG 229 Clipperton, Nordsjön
 • GG 505 Polar, Nordsjön
 • GG 778 Lövön, Skagerak
 • AS 202 Neptun, Nordsjön
 • KL 870 Ieva Simonaityte, utanför Mauretaniens kust
 • KL 872 Simonas Daukantas, utanför Mauretaniens kust
 • L 106 Monsun, Nordsjön
 • L 144 Frederikke R, Skagens hamn
 • L 421 Cadiz, Nordsjön
 • NC 336 Kristin, Donsö hamn
 • S 144 Themis, Thyborøns hamn
 • S 205 Ceton, Nordsjön
 • S 206 Ahlma West, Fiskebäcks hamn
 • S 438 Bristol, Nordsjön
 • S 464 Stella Nova IX, Nordsjön
 • Nordic, Las Palmas hamn
 • Zander 2, Dakhlas hamn
 • Archimedes, Nouadhibous hamn

Källa: Marinetraffic

Två båtar, GG 330 Carmona och S 264 Astrid, är under konstruktion och en båt, GG 203 Ginneton, är beställd.

Mellanstora pelagiska båtar

Ett annat segment är mellanstora båtar som fiskar regionalt i Östersjön och Bottenhavet eller Kattegatt och Skagerak. De som fiskar i Skagerak och Kattegatt fiskar bara sill under en begränsad period på hösten. I övrigt fiskar de ingenting eller kräfta och fisk.

Västerhavet

Det finns sex båtar längs västkusten som tillhör den sistnämnda gruppen. Det är GG 39 Rossö (Skagerak), GG 158 Nimrod (Skagens hamn), GG 683 Rön (Fiskebäcks hamn), GG 690 Vingasand (Fiskebäcks hamn), GG 840 Svanen (Skagerak) och GG 850 Odeskär (Vrångö hamn). De ingår alla i det pelagiska systemet vilket också GG 77 Falken, GG 210 Vera C och GG 1226 Clippfjord gör. GG 210 Vera C fiskar i stort sett bara kräfta, GG 77 Falken fungerade som lysbåt till GG 764 Astrid vid snörpvadsfiske men är numera troligen en ren kräftfiskebåt. GG 1226 Clippfjord är en liten kvotbåt.

GG 690 Vingasand  och GG 683 Rön fiskar normalt bara sill i Skagerak på hösten och inget annat. De har inga fiskerättigheter för nåt som de kan fiska på nu. GG 39 Rossö och GG 840 Svanen är huvudsakligen kräftfiskebåtar och fiskar normalt bara pelagiskt efter sill på hösten i Kattegatt och Skagerak. Sannolikt ligger GG 850 Odeskär mest still då det i princip är en kvotbåt som har samma ägare som AS 202 Neptun.

Östersjön och Bottenhavet

I Östersjön och Bottenhavet finns det betydligt fler trålare i mellansegmentet. En är GE 49 Arcadia som befinner sig i Norrsundets hamn och inte tycks ha varit ute på länge. Vidare har vi KR 59 Solana (Byxelkroks hamn), SIN 50 Laguna (Simrishamns hamn), SIN 602 Courage (Simrishamns hamn), SM 53 Glomskär (Öckerö hamn) och VK 190 Scanö (Västerviks hamn) som alla mest tycks ligga i hamn så här års.

Mer aktiva tycks Gotlandsbåtarna vara. VY 33 Britton och VY 43 Viken fiskar norr om Öland medan VY 242 Vestland verkar landa fisk i Västervik. Normalt fiskar de alla bara i Östersjön förutom GE 49 Arcadia som normalt fiskar i Bottenhavet och SM 53 Glomskär som fiskar i både Östersjön och Bottenhavet.

Mindre båtar

Det finns också en stor mängd mindre trålare och garnfiskebåtar som fiskar sill/strömming på kustkvoten i Öresund, Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. De fiskar alltid nära hemmahamnen. De trålare som fiskar sill/strömming i Östersjön är KR 12 Rönnskär, KR 82 Gitte-Marie, NG 6 Vegas, NG 18 Bris, NG 27 Boy, NG 35 Ellis, SG 73 Saga, SM 4 Tarona, VY 21 Axelia och VY 76 Boköland. I Bottenhavet och Bottenviken är det främst siklöjetrålarna från Norrbotten och en del andra landskap som fiskar sill/strömming men även en del andra trålare och garnfiskebåtar från Uppland, Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland och Västerbotten.

Under denna tid leker den vårlekande sillen/strömmingen vid kusten i Östersjön. Som vi kan se är det ingen förutom mindre lokala båtar som fiskar sill/strömming i Östersjön vid denna tid. Det har inte bedrivits nåt annat fiske än ett lokalt småskaligt fiske på sill/strömming i Östersjön på en månad. De som påstår att de stora pelagiska båtarna fiskar på lekande sill på väg in mot kusten under våren verkar helt vara ut och cykla. Deras påståenden tycks helt sakna grund och verklighetsförankring.

Var fanns båtarna tidigare: