Första dagen på Havs- och vattenforum

Första dagen på Havs- och vattenforum var inte så himla intressant för en person som mest är intresserad av havet och fiske. En workshop handlade dock om havsmiljö, mer bestämt om ekosystembaserade havsförvaltning. Där diskuterades de tre försöksområden som finns där metoder och möjligheter för ekosystembaserad fiskeriförvaltning försöker utvecklas och kanske kan ge resultat.

Det var intressant och givande men om det verkligen kommer att betyda nåt i verkligheten har jag svårt att se. I alla falla livliga diskussioner och många tankar. Försöksområdena är 8-fjordar-området, Stockholms skärgård och Södra Bottenhavet.

I övrig var det mesta intressant att efter flera år av icke-möten kunna möta många människor igen. Myndighetspersoner, representanter för olika organisationer och forskare. Människor jag väl inte alltid är överens med men som det är roligt att utbyta tankar med och ha samtal såväl som diskussioner med. Samspelet med andra människor som sker när det går att mötas ser jag som det mesta värdefulla med den hör typen av konferenser. Fakta och kunskapsspridning, föreläsningar etc fungerar bra i det digitala formatet, men informella samtal fungerar inte alls. Digitala och fysiska möten kompletterar varandra men det förstnämnda kan inte helt ersätta det sistnämnda.

Som vanligt är det en brist att väldigt få representanter för yrkesfisket (i år inte en enda) deltar i Havs och vattenforum. De missar möjligheten att ha informella kontakter med makthavare på Havs- och vattenmyndigheten, andra myndighetspersoner liksom med forskare och miljöaktivister. Kontakter de skulla kunna ha nytta av.

Läs också: Konferenser om havsmiljö och fiske

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!