Ytterligare en nederländsk bomtrålare tagen för tjuvfiske

Danska Fiskeristyrelsens kontrollfartyg Vestkysten har i helgen fångat ytterligare en holländsk bomtrålare som fiskar med illegala innerpåsar i trålarna. En innerpåse är en olaglig finmaskig fångtspåse som monteras inuti den lagliga trålen. Innerpåsar hindrar småfisk från att undkomma trålen och är ett brott mot regelverket:

Vi har nu konstateret et nyt tilfælde, hvor en bomtrawler har monteret ulovlige inderposer i de lovlige fangstposer. Når man fisker med inderposer, fanger man også de mindste fisk i bestandene. Det er et klart brud på EU’s fælles fiskeripolitik, der skal sikre et bæredygtigt fiskeri. Ud over de ulovlige inderposer blev det under fiskerikontrollen konstateret, at der ligeledes foregik ulovligt udsmid af fisk. Ifølge reglerne skal den fulde fangst altid medbringes i land, så der kan afskrives de rette mængder fisk på kvoterne. Vi er glade for, at vi endnu engang har fået sat en stopper for det ulovlige fiskeri,” siger skibsfører Jesper Bech Eiersted fra fiskerikontrolskibet Vestkysten.

Bild: Fiskeristyrelsen

I kombination med olagliga redskap förekom det också olagliga utkast från den uppbringade bomtrålare.

Ärendet är ännu inte avslutat, men bedöms som grovt brott. På grundval av den inhämtade dokumentationen och samråd med fiskaren bedöms det preliminärt att fallet kommer att polisanmälas med ett böteskrav på upp till 400 000 DKK.

Om danska fiskerikontrollen

Danska Fiskeristyrelsen har skärpt fiskekontrollen för att få stopp på illegalt fiske. Framförallt har det varit fokus på fiskebåtar som stänger av sina AIS-signaler. Nya metoder testas fortfarande för att ytterligare skärpa kontrollerna. Syftet är att kunna dokumentera de olagligheter som sker i danska vatten.

Kontrollen sker bl.a. genom elektronisk övervakning, riskanalyser samt fysisk ombordstigning och inspektion av fiskebåtar till havs. Dessutom tester av ny teknik och samarbete med andra myndigheter.

Som ett led i arbetet med att få ett slut på det illegala fisket har Danmarks Fiskeristyrelse också förstärkt sina insatser för att informera om reglerna och sanktionskraven för särskilt stora överträdelser av fiskelagstiftningen i danska vatten.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!