Sveriges största pelagiska fiskeriföretag

Nästan alla riktigt stora svenska fiskeriföretag sysslar med pelagiskt fiske. Deras storlek kan mätas på olika, omsättning, bokförda tillgångar, antal anställda och innehav av fiskerättigheter. När det gäller det sistnämnda är det lite besvärligt då jag inte har tillgång till siffror över andelen av de totala fiskerättigheterna just nu. Istället listar jag andelar av sillen i Östra Östersjön och skarpsillen i Östersjön samt sillen i Skagerak, Kattegatt och Nordsjön.

Ett antal företag har verksamhet i både Danmark och Sverige. Astrid Fiske AB bedriver fiske och fiskberedning samt är delägare i fiskodlingsföretag. Det pelagiska fisket bedrivs både i Danmark och Sverige. I Sverige bedriver de också demersalt fiske. Fisket är större i Danmark än i Sverige. Rylo AB bedriver pelagiskt fiske i Danmark och småskaligt demersalt fiske i Sverige.

Fiskeri AB Ginneton bedriver pelagiskt fiske i Danmark och Sverige samt demersalt fiske i Sverige. Verksamheten i Sverige är större än i Danmark. B-C Pelagic AB och Ahlma Fiskeri AB bedriver pelagiskt fiske i Sverige och Danmark. Verksamheten i Sverige är större. Tor-ön Fiske AB har även de verksamhet i både Danmark och Sverige. Fisket i Danmark är nytt. Som det ser ut just nu kommer verksamheten I Danmark att bli större än i Sverige.

Båt GG 330 Carmona AB, Torland Fiske AB, Västfjord Fiskeri AB och Lövön AB har bara fiskeriverksamhet i Sverige. De bedriver enbart pelagiskt fiske med undantag av Västfjord Fiskeri AB som också bedriver demersalt fiske genom ett dotterbolag.

De i särklass största fiskeriföretagen med verksamhet i Sverige är Astrid Fiske AB och Fiskeri AB Ginneton med Båt GG 330 Carmona AB och B-C Pelagic AB som snäppet mindre.

GG 229 Clipperton. Bild: SPF

Omsättning 2021, M SEK
 1. Astrid Fiske AB, 561,6, familjen Johansson (2020)
 2. Fiskeri AB Ginneton, 175,8, familjen Claesson (2020)
 3. Rylo AB (Themis Fiskeri), 162,5, familjen Ryberg
 4. Båt GG 330 Carmona AB, 110,3, familjen Gustafsson (2020)
 5. B-C Pelagic AB, 65,5, Backman & Jansson
 6. Tor-ön Fiske AB, 58,8, familjen Ahlström
 7. Torland Fiske AB, 54,9, familjen Ahlström
 8. Ahlma Fiskeri AB, 38,0, Ahlström & Magnusson (2020)
 9. Västfjord Fiskeri AB, 35,8, familjen Gustavsson
 10. Lövön AB, 33,0, familjen Arvidsson (2020)
Bokförda tillgångar, M SEK
 1. Astrid Fiske AB, 1 742,1, familjen Johansson (2020-12-31)
 2. Rylo AB (Themis Fiskeri), 1 142,0, familjen Ryberg (2021-06-30)
 3. Fiskeri AB Ginneton, 824,3, familjen Claesson (2020-12-31)
 4. Torland Fiske AB, 306,9, familjen Ahlström (2021-06-30)
 5. Tor-ön Fiske AB, 306,1, familjen Ahlström (2021-06-30)
 6. B-C Pelagic AB, 296,3, Backman & Jansson (2020-12-31)
 7. Båt GG 330 Carmona AB, 213,0, familjen Gustafsson (2020-12-31)
 8. Ahlma Fiskeri AB, 146,5, Ahlström & Magnusson (2020-12-31)
 9. Västfjord Fiskeri AB, 88,7, familjen Gustavsson (2021-06-30)
 10. Lövön AB, 78,4, familjen Arvidsson (2020-12-31)

Flera svenska fiskeriföretag fungerar helt eller delvis som personaluthyrningsföretag till deras danska dotterbolag eller systerföretag.

Antal anställda 2021
 1. Fiskeri AB Ginneton, 53, familjen Claesson (2020)
 2. Astrid Fiske AB, 48, familjen Johansson (2020)
 3. Rylo AB (Themis Fiskeri), 17, familjen Ryberg
 4. AB Clipperton, 12, familjen Backman
 5. Båt GG 330 Carmona AB, 9, familjen Gustafsson (2020)
 6. Torland Fiske AB, 8, familjen Ahlström
 7. Tor-ön Fiske AB, 8, familjen Ahlström
 8. Ahlma Fiskeri AB, 8, Ahlström & Magnusson (2020)
 9. Lövön AB, 7, familjen Arvidsson (2020)
 10. Bristol Fiske AB, 6, familjen Jansson
 11. Andersson Bemanning Fiskeri AB, 6, familjen Andersson (2020)

B-C Pelagic AB har inga anställda utan hyr in personal från ägarföretagen AB Clipperton och Bristol Fiske AB. Västfjord Fiskeri AB hyr in personalen från bolag som var och en av de anställda äger personligen. Rylo AB är moderbolag för Themis Fiskeri AS och Themis Pelagic AB. Themis Pelagic AB hyr ut personal till Themis Fiskeri AS.

Andersson Bemanning Fiskeri AB hyr ut personal till Odeskar Fiskeri AS i Danmark. Bägge företagen har samma ägare som svenska Odeskär AB.

När det gäller fiskerättigheterna har jag slagit ihop bolag som helt eller delvis har samma ägare.

Fiskerättigheter sill Skagerak-Kattegatt-Nordsjön 2022, andel i %
 1. Astrid Fiske AB, 27,6%, familjen Johansson
 2. B-C Pelagic AB och AB Clipperton, 11,1%, Backman & Jansson
 3. Båt GG 330 Carmona AB, 9,0%, familjen Gustafsson
 4. Fiskeri AB Ginneton, 7,5%, familjen Claesson
 5. Lövön AB, 7,1%, familjen Arvidsson
 6. Tor-ön Fiske AB, 6,4%, familjen Ahlström
 7. Torland Fiske AB, 6,4%, familjen Ahlström
 8. Västfjord Fiskeri AB, 4,9% familjen Gustavsson
 9. Ahlma Fiskeri AB, 3,8%, Ahlström & Magnusson
 10. Odeskär AB, 3,6%, familjen Andersson
Fiskerättigheter sill östra Östersjön 2022, andel i %
 1. B-C Pelagic AB och AB Clipperton, 13,4%, Backman & Jansson
 2. Fiskeri AB Ginneton, 11,7%, familjen Claesson
 3. Båt GG 330 Carmona AB, 11,2%, familjen Gustafsson
 4. Tor-ön Fiske AB, 10,4%, familjen Ahlström
 5. Torland Fiske AB, 9,8%, familjen Ahlström
 6. Astrid Fiske AB, 7,9%, familjen Johansson
 7. Ahlma Fiskeri AB, 7,7%, Ahlström & Magnusson
 8. Lövön AB, 7,6%, familjen Arvidsson
 9. Västfjord Fiskeri AB, 5,5% familjen Gustavsson
 10. Odeskär AB, 3,2%, familjen Andersson
Fiskerättigheter skarpsill Östersjön 2022, andel i %
 1. B-C Pelagic AB och AB Clipperton, 13,4%, Backman & Jansson
 2. Båt GG 330 Carmona AB, 11,6%, familjen Gustafsson
 3. Fiskeri AB Ginneton, 10,7%, familjen Claesson
 4. Tor-ön Fiske AB, 9,5%, familjen Ahlström
 5. Torland Fiske AB, 9,5%, familjen Ahlström
 6. Lövön AB, 7,8%, familjen Arvidsson
 7. Astrid Fiske AB, 7,7%, familjen Johansson
 8. Ahlma Fiskeri AB, 7,4%, Ahlström & Magnusson
 9. Västfjord Fiskeri AB, 6,4% familjen Gustavsson
 10. Bröderberg AB och Fiskefartyget Courage AB, 3,2%, familjen Söderberg
Läs också:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!