Forskarna vill fiska mer sill/strömming i Östersjön

Majoriteten av de forskare som sysslar med fiskerifrågor och beståndsbedömningar i Sverige verkar tycka att det ska fiskas mer sill/strömming i Östersjön. Samtidigt vill de ha mindre kvot för skarpsill. ICES har föreslagit ökad kvot för sill/strömming i egentliga Östersjön och något minskad i Bottniska viken (Bottenhavet och Bottenviken)Samtidigt föreslår de en rejäl minskning av skarpsillsfisket i Östersjön.

Råden går stick i stäv med vad storskaliga yrkesfiskarna anser. De anser att skarpsillsfisket måste öka kraftigt och sillfisket minska. Detta baseras på att det numera går mycket snabbt att fylla trålen med skarpsill. Enligt deras uppfattning finns det snart inget annat än skarpsill kvar i Östersjön.

Skarpsill i Östersjön

När det gäller skarpsillsbeståndet tycks också data tala för att det måste finnas mycket mer skarpsill än vad beståndsbedömningarna tyder på. I 25 år har det fiskats på ett sätt som forskarna anser vara ohållbart (mer än FMSY). Det borde ha lett till en minskning av beståndet. Så har dock inte skett, beståndet av skarpsill är fortfarande långt över vad so krävs för att det ska vara ett långsiktigt hållbart bestånd. Det är ärligt sagt mycket svår att förstå ICES rådgivning vad det gäller skarpsill. Jag tycker att mycket tyder på att den är helt felaktig och att storleken på skarpsillsbeståndet underskattas kraftigt.

Sill i Östersjön

Lika svårförståeligt är rådet om sill i Östersjön. Fisket har under flera år legat över vad som är hållbart, dvs över FMSY. Och beståndet ligger på en storlek som är under vad som anses långsiktigt hållbart. Det rimliga vore ju då att sillkvoten minskades och det är också vad alla yrkesfiskare anser. Både de småskaliga fiskarna och de storskaliga fiskarna anser att sill/strömmingsfisket måste och borde minskas.

ICES rådgivning för Östersjön tycks gå stick i stäv med deras egen data. Det rimliga enligt den data som finns borde faktiskt vara minskat sillfiske och minskad sillkvot samt ökat fiske och ökad kvot av skarpsill. ICES råd förefaller faktiskt mycket märkliga och felaktiga.

Bottenhavet

I Bottenhavet tycks det däremot råda enighet mellan yrkesfiskarna och forskarna. Sillfisket  (strömmingsfisket) kan fortsätt som förut. i Bottenhavet finns det dock en grupp småskaliga fiskare som klagar på att de fångar nån strömming på våren när de brukar fiska strömming som ska användas för surströmmingstillverkning. Detta skyller de på det storskaliga fisket. Men vetenskapen är solklar. Det finns tillräckligt mycket sill/strömming i Bottenhavet att beståndet ligger över gränsen för vad som krävs för ett långsiktigt hållbart bestånd. Fiskets uttag anses vara under vad som är möjligt att fiske.

Det är helt säkert sant att de småskaliga yrkesfiskarna inte fångar tillräckligt med sill vid kusten. Samtidigt säger forskningen och de storskaliga yrkesfiskarna att det finns gott om sill. Även det är sannolikt helt sant. Förklaringen till detta är att det just nu finns mycket höstlekande sill och dåligt med vårlekande sill. Vårlekande sill kan fiskas invid kusten på våren medan höstlekande sill kan fångas vid kusten på hösten. Växlingar mellan vårlekande sill och höstlekande sill så att det ibland finns mycket av det ena och ibland mycket av det andra är det normala.

Läs också:

Skarpsillskvoten i Nordsjön för 2022-2023

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!