Svenska räkfiskare missnöjda

Sveriges Fiskares PO (SFPO) ska den 1 juli ha ett medlemsmöte för räkfiskare som uppenbarligen ska behandla tre saker som de är missnöjda eller har problem med. Det första är de höga bränslepriserna som medför svårigheter att få verksamheten att löna sig. Det andra problemet handlar om konsekvenserna av att danska räkfiskare säljer små kokräkor. Slutligen är det tredje problemet som de ska diskutera Havs- och vattenmyndighetens behandling av räkfiskare. Exakt vad det sistnämnda handlar om är oklart men de andra två sakerna är det inga problem att förstå.

Färska kokta räkor

Danska räkfiskare som  landar normalt en större andel råräka än svensk räkfisket. Enligt uppgifter från svenska räkfiskare fiskar de med mindre maskor än svenska räkfiskare vilket innebär att de får mer råräka. Enligt uppgifter från danska räkfiskare har de samma trålar som de större svenska räktrålarna. Selekterande rist måste alla använda. Några mindre svenska räktrålare använder en mer selektiv rist.

Kokräka kan ge yrkesfiskaren uppemot 200 kr per kilo eller mer medan råräka bara ger cirka 10 procent av det eller mindre. Den senaste prisnoteringen för kokräka på Göteborgs fiskauktion (dvs idag) var drygt 150 kronor i medel och som mest nästan 500 (priserna på auktionen är vad yrkesfiskarna får betalt). I butik betyder det troligen priser på mellan 300 och 700 kronor per kilo. Råräkor säljs inte på fiskauktioner utan direkt till fiskindustrin. De räkor som betingar ett högre pris är i allmänhet kokräkor med särskilda varumärken som Arkö-räkor (fiskade av GG 707 Arkö) och Gullmarsräkor (fiskade av nån av de 4 småtrålare som får fiska i Gullmarsfjorden).

I sammanhanget kan det också nämnas att Smögenräkor är ett varumärke för kokräkor som landas i Smögen och säljs av Smögens fiskauktion. Landas de i Strömstad kan de dock kallas Strömstadsräkor. Räkor som fångats i Kosterfjorden kallas ibland för Kosterräkor.

Små kokräkor

Danskarna har därför börjat koka de största av de räkor som förut sorterades bort för att säljas råa. För dessa små kokräkor får de mycket mindre än för vanliga kokräkor men mer än de kan få för råräkor. En konsekvens av detta är att det blir lättare för de danska räkfiskarna att få verksamheten att löna sig och gå runt även med de högre bränslepriserna.

Produkten, de kokta småräkorna, säljs som Skagenräkor. Den senaste prisnoteringen på Göteborgs Fiskauktion var 26 kronor per kilo. De säljs ibland även direkt till restauranger och fiskhandlare utöver försäljningen på auktionen. I fiskhandeln verkar de kosta mellan 100 och 150 kronor per kilo.

Detta leder enligt de svenska räkfiskarna till att de riskerar att få sämre betalt för de större kokräkorna. Det fungerar enligt en del av dem som en slags prisdumpning. Med tanke på att svenska räkfiskare inte landar lika stor andel råräka som danskarna blir effekten i så fall troligen att det blir svårare att få verksamheten att gå ihop för de svenska räkfiskarna. I denna situation har de svenska räkfiskarna i princip bara två val att göra. De kan välja att försöka stoppa danskarnas försäljning av mindre kokräkor eller så kan de själva också börja sälja mindre kokräkor.

Stoppa de danska landningarna

De verkar ha valt att försöka stoppa de danska landningarna av liten kokräka. En anledning till detta val kan vara att försäljningen av små kokräkor kan leda till sjunkande priser även för större kokräkor. Dessutom kan det eventuellt också skapa dåligt rykte för färska räkor som produkt.

Samtidigt finner jag det mycket svårt för de svenska räkfiskarna att stoppa danskarnas försäljning av små kokräkor. Det är ju en fri marknad och jag har svårt att se att auktionen i Smögen skulle bryta med de danska räkfiskarna då de köper huvuddelen av räkorna från dem.

Slutligen finns det säkerligen andra aspekter av detta som jag inte tänkt på.

Bränslepriserna

När det gäller de höga bränslepriserna finns det väldigt lite som yrkesfiskarna kan göra själva. De höga bränslepriserna beror på kriget i Ukraina. De enda som kan göra något åt detta är regeringen som kan få ner priset genom politiska beslut om skatter och avgifter.

Havs- och vattenmyndigheten

Vad det gäller Havs- och vattenmyndighetens behandling av räkfiskare så vet jag som sagt vad inte vad den frågan handlar om.  Men jag vet att många fiskare är missnöjda med myndigheten. Det kan röra sig om sådant att de inte får byta till sig tillräckligt med kvot på fisk trots att det kvoterna inte fiskas upp men det kan också vara mycket annat. Myndigheten kanske också upplevs som allmänt avog mot yrkesfisket. Men exakt vad problemen är känner jag inte till.

Närproducerat

En sak som inte tycks vara ett problem är WWF:s heltokiga uppfattning när det gäller vilka räkor vi borde äta. Svenskarna verkar föredra färska lokalt fiskade (närproducerade) räkor framför frysta kanadensiska som transporterats över halva jordklotet. Räkor som dessutom fiskats på samma sätt men av 10 gånger så stora båtar. Det verkar ur alla aspekter vara bättre att köpa färska kokta räkor fiskade i Skagerak av lokala fiskare.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!