Förbud mot skadliga fiskesubventioner

WTO har efter 20 år förhandlingar enats om att förbjuda skadliga subventioner till fisket som medför risk för överfiske eller överfiske. Enligt det nya WTO-avtalet är statligt stöd till personalkostnader, modernisering av fiskeflottan, subventioner av bränsle, prissubventioner eller stöd till företag som går med förluster är enligt avtalet inte tillåtet. Detta i de fall som fisket sker på en art som anses överfiskad enligt ansvariga myndigheter i det land fisket sker eller av någon så kallad RFMO som förvaltar internationellt vatten.

Tänkbara konsekvenser i Sverige

Avtalet kommer förmodligen att få konsekvenser för svenskt fiske. Idag subventioneras nämligen bränsle. Det verkar inte vara möjligt med tanke på det nya WTO-avtalet. De båtar som främst kommer att drabbas är mindre trålare som fiskar räka, fisk och kräfta med bottentrål. Småskaligt fiske är alltså det som drabbas.

Om det demersala fisket i Sverige hade haft överförbara fiskerättigheter (TFC, ITQ) så hade problemet varit mindre. Företagen hade haft en bättre lönsamhet, säkrare finansiering och modernare fiskebåtar. De hade exempelvis bara förbrukat hälften så mycket bränsle som dagens båtar gör.

Avtalet riskerar också att helt slå ut den a-kassa yrkesfiskare kan få vid arbetslöshet då den typen av stöd inte heller är tillåtet enligt WTO-avtalet.

Småskaligt fiske i fattiga länder

En del biståndsorganisationer menar dock att det nya WTO-avtalet främst slår mot det småskaliga fisket i fattiga länder. Detta då fisket inte kan utvecklas då stater inte längre får subventionera fisket på olika sätt. Fisket är ofta beroende av statligt stöd för att kunna fortsätta fiska. Samtidigt är det dock också så att småskaligt fiske i fattiga länder står för huvuddelen av världens överfiske. Elise Åsnes i norska Bistandsaktuellt har helt fel på den punkten när hon tror att det småskaliga fisket inte är skyldigt till överfiske.

Kritiken är delvis korrekt. Det småskaliga fisket i fattiga länder kommer att drabbas av avtalet men samtidigt är det naturligt att det blir så då det småskaliga i fattiga länder står för huvuddelen av överfisket.

För att i viss mån kompensera fattiga länder för problemen det nya avtalet kan innebära för fisket i dessa länder ska det dock inrättas en fond för att kunna bidra till en modernisering och utveckling av fisket i dessa länder.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!