Fiskeforum 2022 – hållbarhet

Fiskeforum 2022 syftar till att belysa och diskutera svenskt fiske ur ett hållbarhetsperspektiv. Ambitionen är att föra samman hela fiskenäringen och nyckelaktörerna i det system som påverkar utvecklingen av hållbart fiske i Sverige. Konferensen samlar yrkesfiskare, sportfiskare, husbehovsfiskare, fisketurismentreprenörer, fiskevattenägare, produkt- och destinationsutvecklare, finansiärer, politiker, myndighetsrepresentanter, forskare och vetenskaplig rådgivning, m.fl.

Vi kommer att fråga oss om vi har ett hållbart fiske idag samt vad som behöver göras för att vi i framtiden ska ha såväl bärkraftiga akvatiska ekosystem som konkurrenskraftiga fiskenäringar och goda möjligheter till fritidsfiske. Många av frågorna har stor betydelse för genomförandet av den nya nationella strategin för fiskets och vattenbrukets utveckling samt de sektorsspecifika handlingsplaner som kopplar till strategin.

Den ny strategin är som jag ser det ett i stort meningslöst dokument som tagit en massa tid och en massa arbete för att utforma. Det är till för att politiker, byråkrater och forskare ska känna sig betydelsefulla. För branschen är det ett i stort sett oanvändbart dokument. En slöseri med papper, bokstäver och ord.

Fiskeforum 2022

Meningen är att flera av de frågor som berörs i den nationella strategin ska diskuteras på Fiskeforum 2022. Men i huvudsak fokuseras det på det som lobbyister och tyckare från Stockholm tycker är viktigt att diskutera. Inte det som yrkesfisket kanske tycker är det viktigaste att diskutera. Det är inte sillen som borde diskuteras, utan klimatet, övergödningen, krångliga regler, bristen på överförbara fiskerättigheter i det demersala fisket, skarpsillen, spiggen, sälen och skarven. De stora problemen för fisket och för Östersjöns ekologiska och biologiska status. Det är vad som borde diskuteras, inte de icke-existerande problemen för sillen eller det icke-existerande överfisket.

Fisket som bedrivs i Östersjön är biologiskt och ekologiskt hållbart. Det är också socialt och ekonomiskt hållbart. Och det som inte är ekonomiskt hållbart läggs ner. Något som i vissa fal kan få sociala konsekvenser. Men det gäller också om lobbyister, miljöaktivister och tyckare skulle få som de vill. Då skulle de enda samhällen i Sverige som idag huvudsakligen lever på fiske drabbas mycket hårt. De sociala konsekvenserna skulle bli mycket kännbara om industrifisket försvann. Så stora sociala konsekvenser blir det inte om enstaka kustnära fiskare försvinner.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!