Kvoterna i Östersjön – felaktig höjning av sillkvoten

EU:s ministerråd har höjt kvoten för sill i Östersjön mer än vad som föreslagits av EU-kommissionen. 32% istället för 14%. De har dessutom beslutat sig för att sänka skarpsillskvoten. Det är helt orimliga beslut i ett läge när sillkvoten borde minskas och skarpsillskvoten höjas rejält. Det är helt enkelt ett otroligt korkat beslut.

Det finns idag så mycket skarpsill att den förmodligen konkurrerar ut både torsk och sill. Skarpsillen äter samma mat som yngel och små individer av torsk och sill. Den stora mängden skarpsill gör att sillen och torsken inte får nån mat och att bestånden inte kan återhämta sig. Förmodligen skulle det gå att fiska 300 000 ton skarpsill utan att det skulle ställa till problem för skarpsillsbeståndet. Dessutom skulle det elda till ett större sillbestånd och förmodligen underlätta för en återhämtning för torsken i Östersjön.

EU-ländernas beslut om fångstkvoter (TAC) i Östersjön under 2023 (förändring från förra året)
  • Sill i Bottenhavet och Bottenviken: 80 047 ton (-28 procent)
  • Sill i västra Östersjön: 788 ton (+-0), endast som bifångst.
  • Sill i centrala Östersjön: 70 822 (+32 procent)
  • Sill i Rigabukten: 45 643 ton (-4 procent)
  • Torsk i östra Östersjön: 595 ton (+-0), endast som bifångst.
  • Torsk i västra Östersjön: 489 ton (+-0), endast som bifångst.
  • Rödspätta: 11 313 ton (+25 procent)
  • Skarpsill: 224 114 ton (-11 procent)
  • Lax i egentliga Östersjön: 63 811 stycken (+-0)
  • Lax i Finska viken: 9 455 stycken (+-0)

I uppgörelsen ingår även en fortsatt begränsning av fritidsfisket på lax, där endast en fettfeneklippt lax per person och dag får behållas. Det är en regel som är ohållbar då det inte finns nån kontroll av fritidsfisket.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!