Enhedslistens vansinnigheter om hav och fiske

Det är dags val för val i Danmark och valkampanjen är igång. Om jag var dansk skulle jag rösta på Enhedslisten. Detta trots att de har en helt vansinnig politik vad det gäller fiskeri och havsmiljö. De vill bland annat skapa omfattande trålfria områden i Kattegatt, Nordsjön och Bälthavet. I syfte att vinna stöd för detta för de flera felaktiga påståenden. Falska nyheter helt enkelt.

De påstår bland annat att större delan av Danmarks havsområden bottentrålas. Det är nu inte sant. Sanningen är det är mellan 30 och 40% av Danmarks havsområden som trålas:

Det er kun ca. 33 procent af hav-arealet, som danske fiskere i dag benytter til at fange deres fisk og medtager man de udenlandske fiskere og fartøjer under 12 meter, er det max. 40 procent af havbunden der trawles på.

Det är visserligen en mycket större andel än vad som gäller i Sveriges havsområden men det är inte en majoritet som bottentrålas utan en minoritet av Danmarks havsområden.

Trålfiskeförbud

Inte heller är det så att bottentrålning alltid innebär skador på botten. På lerbotten som finns i stora delar av Kattegatt och Skagerak påverkar bottentrålning helt klart bottenmiljön och den biologiska mångfalden. Men på de sandbottnar som finns utanför delar av Jyllands västkust och i andra delar av Nordsjön innebär trålning inga skador alls. Bottentrålning påverkar inte bestånden av fåglar eller havsdäggdjur på något sätt.

I Kattegatt finns det redan ett mycket omfattande trålfiskeförbud i stora områden på i huvudsak svenskt vatten. Det har inte inneburit någon förbättring för torskbeståndet. Det beror förmodligen på att torskens problem inte har med fisket att göra utan beror på klimatförändringar.

Ett trålförbud på sandbottnarna längs Jyllands västkust skulle skada det lokala danska fisket hårt och dessutom inte innebära några större miljömässiga förbättringar. Trålning på sandbottnar orsakar inga som helst skador. Att införa ett förbud för flyttrål är än mer idiotiskt. Det orsakar inga som helst skador på några bottnar samt är världens klimat och miljövänligaste fiskemetod.

I alla svenska fjordar har det alltid varit trålfiskeförbud. Det har inte räddat torsken som försvann från kusten i Bohuslän för mellan 30 och 40 år sen. Den har ännu inte återhämtat sig trots att i stort sett allt försvunnit.

Det är uppenbart att Enhedslisten inte vet vad pratar om när det gäller fiskeri. Att deras fiskeripolitiske talesman Peder Hvelplund är från Nordjylland tycks inte hjälpa på den punkten.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!