Skyddade havsområden är bra för klimatet

Att skydda områden till havs ger många fördelar, som bättre upptag av koldioxid vilket motverkar klimatförändringarna. Det är också bra för kuster, bevarar biologisk mångfald och ökar överlevnadschanserna för djur, vilket bland annat gynnar yrkesfiskare genom större fångster och bättre ekonomi.

Det konstaterar forskare i en stor analys där de har granskat 22 000 vetenskapliga publikationer om 241 marina reservat.

– Den här studien visar att marina naturreservat kan vara ett nyckelverktyg för att uppnå FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet, säger Robert Blasiak i ett pressmeddelande. Han är forskare vid Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Skyddet måste vara starkt

För att uppnå de nämnda effekterna måste skyddet av de marina ekosystemen vara mycket starkt och långvarigt, enligt forskarna. Som det ser ut i världen idag minskar andelen fullt eller starkt skyddade marina områden.

Det borde vara prioriterat, menar forskarna, att säkerställa att marina reservat uppnår höga nivåer av skydd. Detta för skydda kustnära ekosystem och samhällen ur ett klimatperspektiv.

Tidigare forskning har dock visat att marina skyddsområden är felaktigt utformade och skyddar fel områden om det vore den biologiska mångfalden som var målet för skyddet.

Läs mer:

Ett svar på “Skyddade havsområden är bra för klimatet”

Kommentarer är stängda.