Brim blir delägare i danskt fiskhandelföretag

Det isländska fiskeriföretaget Brim Hf har köpt 50% av Polar Seafood Denmark A/S. Ägare av resterande 50% är det grönländska fiskeriföretaget Polar Seafood Greenland A/S som är Grönlands största privata fiskeriföretag. Brim hf är Islands största fiskeriföretag vad gäller hemmamarknaden och det näst största om även internationell verksamhet räknas in så är dock Samherji störst.

Aktierna som ägs via ett helägt dotterbolag till Brim hf har köpts av några holdingbolag som ägs av Helge Nielsen, Bent Norman Petersen och Louise Schov Petersen.

Ägare av Brim hf är syskonen Guðmundur Kristjánsson med 46,6% av aktierna via bl.a. Útgerðarfélag Reykjavíkur hf som han äger til 87,5% och Hjalmar Kristjansson med 6,5% via bl.a. KG Fiskverkun ehf. Ytterligare ett syskon är minoritetsägare i Útgerðarfélag Reykjavíkur hf med 12,5% av aktierna. Útgerðarfélag Reykjavíkur hf är för sin del också minoritetsdelägare i det grönländska fiskeriföretaget Srctic Prime Fisheries ApS.

Polar Seafood Greenland A/S ägs av Jens Kristian Friis Salling och Miki Jonas Brøns.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!