Smögenlax – delägare i Smart Salmon France

Enligt tidningen Undercurrent News har Smögenlax Aquaculture AB blivit delägare i Smart Salmon France Holding AS. alternativ i Smart Salmon France SARL. De har enligt tidningen Intrafish blivit delägare med cirka 20% av aktierna. Huvudägare är norskägda Smart Salmon Group AB. Grundare av och huvudägare i Smart Salmon Group AB är bröderna Stig, Petter och Ole Bakke.

Genom tre olika bolag planerar Smart Salmon att bygga tre landbaserade laxodlingar, en för smolt och två för produktion av lax som livsmedel. En av de senare planerar de att bygga i Bretagne i Frankrike genom bolaget Smart Salmon France Holding AS med franska dotterbolaget Smart Salmon France SARL. De andra två anläggningarna planeras i Smørhamn, Bremanger i Norge.

Största aktieägare i Smögenlax Aquaculture AB är Astrid Fiske AB med 45% av aktierna. Andra delägare är Joel Oresten, Claes Lundberg och Bengt Gunnarsson. Astrid Fiske AB är det största fiskeriföretaget i Sverige och ett av de största i Danmark. Joel Oresten har också blivit styrelsemedlem i Smart Salmon France Holding AS.

Läs mer om laxodling

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!