Nicklason Fiskeri – fiskfiske i Tyskland

Nicklason Fiskeri AB är ett fiskeriföretag med hemvist på Öckerö. Bolaget har två dotterbolag, Strandens Bemannings AB och Victoria Fischerei GmbH i Tyskland. Strandens Bemannings AB hyr ut personal till Victoria Fischerei GmbH som bedriver fiske i Tyskland med den demersala trålaren NC 315 Victoria på 506 bruttoton. Enligt en del uppgifter ägs NC 315 Victoria dock av Kutterfisch-Zentrale GmbH som i så fall hyr ut båten till Victoria Fischerei GmbH. Fisket sker på kontrakt med Kutterfisch-Zentrale GmbH.

Ägare av Nicklason Fiskeri AB är Hans Niklasson, Christer Niklasson och Stig Arnesson. Christer Niklasson är också ägare av Quo Vadis AB och HAV Fiskeri AB tillsammans med Hans Niklasson. Den sistnämnde är också ägare av SAW Fiskeri AB tillsammans med Stig Arnesson. Quo Vadis AB äger den lilla fiskebåten GG 278 Quo Vadis på 9 bruttoton. De tre mindre företagen verkar inte ha någon egentlig verksamhet.

Fisket som bedrivs är fiske av bottenlevande fiskar som sej, torsk, kolja och kummel med mera. Det bedrivs i Nordsjön och Skagerak i både norskt, brittiskt och EU-vatten. Tyskland har inte individuellt tilldelade fiskerättigheter som det går att handla med men de har individuellt tilldelade kvoter. Fördelningen av dessa kvoter är inte lätt tillgängliga som i Sverige, Danmark eller Norge och redovisas därför inte.

Nicklason Fiskeri AB omsatte cirka 22 miljoner SEK är 2021. De bokförda tillgångarna var 18 miljoner kronor. Då företaget inte gör nåt koncernbokslut så finns det också anledning att nämna omsättningen i Strandens Bemannings AB som var nästan 11 miljoner svenska kronor år 2021 med bokförda tillgångar på nästan 3 miljoner.

NC 315 Victoria

NC 315 Victoria i Öckerö hamn. Foto: Lennart Ramsvik/Maritimbild.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!