Axfish – kvotbåt och andel i stor fiskebåt

Axfish AB är ett fiskeriföretag i Fiskebäck som ägs av bröderna Lars Axelsson och Mikael Axelsson. De utgör också styrelsen i företaget tillsammans med Hanna Josefine Axelsson som är suppleant. Hon är förmodligen en dotter till en av dem. De två bröderna har eventuellt också köpt företaget Grahn & Lundberg AB då de utgör styrelsen i det bolaget. Axfish AB har dotterbolaget Nimrod 4 AB. Bröderna Axelsson är också delägare i Fiskebäcks Utvecklings AB med dotterbolaget Fiskebäcks Hamn AB.

Axfish har ingen större fiskebåt men äger GG 158 Nimrod genom Nimrod 4 AB. I praktiken är det en kvotbåt i det pelagiska systemet. Fiskebäck är hemmahamn. Dessutom har de en andel på 11% i den stora pelagiska trålaren GG 64 Astrid-Marie. Huvudägare är Astrid Fiske AB.

Grahn & Lundberg verkar inte heller äga någon fiskebåt. Detta bolag bedrev i huvudsak kräftfiske med GG 1 Grimskär och hade därför fiskemöjligheter för demersalt fiske. Ägare då var Johan Grahn och Joakim Lundberg. GG 1 Grimskär är numera såld. Om företaget har några kvarvarande fiskemöjligheter är okänt men det kräver en båt. En möjlighet är antagligen att överföra fiskemöjligheterna på GG 158 Nimrod men en annan möjlighet är ju också att bolaget skaffat en ny båt som jag inte kunnat identifiera.

År 2021 omsatte Axfish AB 19,5 miljoner SEK medan Grahn & Lundberg AB omsatte cirka 2 miljoner. De bokförda tillgångarna var 50 miljoner SEK respektive drygt 2 miljoner SEK.

Andel av svenska fiskerättigheter  (2023)
Axfish AB
 • Sill västra Östersjön, 7,8%
 • Tobis, 6,4%
 • Skarpsill Östersjön, 3,6%
 • Sill östra Östersjön, 2,9%
 • Sill Skagerak och Kattegatt (SK), 2,8%
 • Sill SKN, 2,8%
 • Sill Storbritannien, 2,8%
 • Blåvitling (kolmule), 2,6%
 • Skarpsill Skagerak och Kattegatt (SK), 2,0% (2022)
 • Sill norsk zon (nabo), 2,0%
 • Sill Nordsjön (N, joint), 2,0%

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Fiskemöjligheter som innehades 2022 i kg (om bolaget inte äger nån båt är det osäkert om dessa fiskemöjligheter finns kvar)
Grahn & Lundberg AB
 • Kräfta Skagerak och Kattegatt, 22 126
 • Vitling, Skagerak, 2 312
 • Torsk Skagerak, 2 244
 • Rödspätta Skagerak, 2 110
 • Torsk Kattegatt, 508
 • Kolja Skagerak och Kattegatt, 100
 • Sej Skagerak och Kattegatt, 20

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!