Färre båtar i Östersjön men det beror inte på industrifisket

Enligt BalticWaters2030 var det betydligt färre båtar som landade fisk fångad i Östersjön år 2022 än år 2021. År 2021 rapporterade 457 svenska fiskebåtar fångst från Östersjön jämfört med 348 stycken under 2022. En minskning med 109 stycken. Det stämmer säkert men vilka är det då som försvunnit.  MI genomgång visar att det inte öär båtar som landat sill som försvunnit utan helt andra typer av fiskebåtar.

BalticWaters 2030 fokuserar helt och hållet på sillfisket i sin kommentar. Det är totalt vilseledande. Men den stora minskningen av antalet båtar som landade fisk från Östersjön har inget med sillfisket att göra. Det handlar om annat fiske. Dvs fiske av torsk, ål, gös, sik, lax, siklöja, rödspätta, piggvar, flundra (skrubba) med mera. Det är i huvudsak antalet båtar som sysslar med sådant fiske som försvunnit. Orsakerna till detta har knappast med det storskaliga fisket att göra.

Båtar som landat från Östersjön mellan 2021 och 2022, år 2022, år 2021, minskning i antal, minskning i %

  • Totalt, 457, 348, -109, -23,8%
  • Sillfiske, 182, 169, -13, -7,1%
  • Siklöjefiske, 66, 56, -10, -15,2%
  • Lax och sikfiske, 100, 74, -26, -26,0%
  • Övrigt fiske, 109, 49, -60, -60,0%
Sillfiske

2021 landade 107 båtar sill/strömming från Bottenhavet och Bottenviken och 67 båtar sill från östra Östersjön. Ytterligare 8 båtar landade sill från västra Östersjön. Totalt 182 båtar som landade sill.

År 2022 var det 100 båtar som landade sill/strömming från Bottenhavet och Bottenviken. 57 båtar landade från östra Östersjön och ytterligare 12 landade från västra Östersjön. Totalt 169 båtar. När det gäller båtar som fiskade sill och strömmingen är det mycket få båtar som upphört med fisket. Bara 13 stycken. En minskning med blygsamma 7,1%. Dessutom har antalet båtar som landat sill från västra Östersjön ökat trots att sillbeståndet där anses ha kollapsat på grund av klimatförändringar.

Faktum är att det fiske som minskat minst i Östersjön vad det gäller antalet båtar är sillfisket/strömmingsfisket.

Annat fiske

En orsak till det minskade antalet båtar är att nästan allt torskfiske i Östersjön stoppats då torsken till stor del försvunnit på grund av klimatförändringar. Den stora förekomsten av säl och skarv gör också att det torskfiske som finns kvar till stor del blivit olönsamt. Därmed slutar en del båtar med att fiska torsk. Det är också svårt att fiska rödspätta, flundra, piggvar med mera utan att få för stora bifångster av torsk och därmed blir det färre båtar även i sådant fiske.

Generellt gäller också att yrkesfiskarna till stor del är till åren komna. Något sm leder till att de slutar feter hand och någon nyrekrytering till fisket finns inte förutom när det gäller det storskaliga fisket av pelagisk fisk (sill, skarpsill med mera), siklöjefisket i Norrbotten och till viss del också inom, fiskfisket, räkfisket och kräftfisket med trål på Västkusten. Även inom insjöfisket förekommer nyrekrytering. Nyrekrytering med yngre fiskare förekommer alltså i delar av fisket där det finns lönsamhet.

I ålfisket försvinner det fiskar hela tiden. Inga nya fiskare får licens och de gamla slutar allteftersom.

Fisket av gös, abborre och gädda har problem på grund av skarv och säl. Det är svårt att skapa ett lönsamt fiske helt enkelt. Vilket leder till att färre ägnar sig åt sådant fiske. Det verkar som de flesta förvunna fiskare och fiskebåtar tidigare ägnade sig åt sådant fiske, torskfiske eller ålfiske.

Siklöjefiske och laxfiske

När det gäller siklöjefisket så landade 56 båtar siklöja år 2022. År 2021 var det 66 båtar. Trots att det fisket alltså är mycket lönsamt minskade antalet båtar. Huvudorsaken är minskade kvoter. Samma år landade 11 båtar sik medan bara 5 båtar landade sik år 2022. 89 båtar landade lax under 2021 medan 79 båtar landade lax 2022.

Läs mer:

Alla faktauppgifter har jag fått från Havs- och vattenmyndigheten.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Färre båtar i Östersjön men det beror inte på industrifisket”

Kommentarer är stängda.