Pelagiskt industrifiske och konsumtionsfiske år 2022

Svenska pelagiska fiskebåtar fiskar i ett stort område. Från Nordatlanten väster om Irland eller runt Färöarna upp till Norska havet väster om Norge, I Nordsjön kring Shetlandsöarna och ner till väster om Jylland. Dessutom i Skagerak och Kattegatt liksom i Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. Dessutom finns det en del som ägnar sig åt pelagiskt fiske utanför Marocko och Västsahara.

Allt svenskt lite mer storskaligt pelagiskt fiske och huvuddelen av det småskaliga pelagiska fisket sker med flyttrål. Det finns ett begränsat småskaligt fiske med snörpvad av sill i Östersjön och vissa år av skarpsill i Skagerak (dock inte under 2022 men det var vanligare förr). En del av det småskaliga fisket sker dock med bottentrål och en del sker med garn.

Två av de båtar som återfinns i tabellerna levererades under 2022. Det var S 264 Astrid och GG 330 Carmona. Två båtar såldes under år 2022. S 364 Rockall och GG 505 Polar, Den sistnämnda båten hyrdes i stor utsträckning ut till Båt GG 330 Carmona AB och kanske också till andra företag. S 204 Tor-Ön överfördes till Danmark och GG 778 Lövön köptes av Båt GG 330 Carmona.

De allra flesta stora fiskeriföretag på Västkusten (15 st) bedriver huvuddelen av sitt fiske i Nordsjön och Nordatlanten. Endast 4 företag fiskar i huvudsak eller enbart i Östersjön och Bottenhavet. Ett företag fiskar lika mycket i Östersjön och Bottenhavet som i Nordsjön och Nordatlanten medan 10 företag huvudsakligen eller helt och hållet fiskar i Nordsjön och Nordatlanten. Den bild som förmedlas i media är oftast den motsatta. Att majoriteten av fisket sker i Östersjön. Något som alltså inte är sant.

Industrifiske (foderfiske, skrapfiske)
Östersjön

Det pelagiska fisket i Östersjön handlar huvudsakligen om skarpsillsfiske (vassbuksfiske) för användning i fiskmjölsindustrin och som foder till minkar och andra djur.  I Bottenhavet handlar det huvudsakligen om sillfiske för användning i fiskmjölsindustrin eller för användning som foder.

Sillen/strömmingen i Bottenhavet och Bottenviken innehåller stora mängder miljögifter och Livsmedelsverket rekommenderar att den inte ska ätas av gravida eller barn. De har samma rekommendation för sillen i Östersjön trots att denna numera har gifthalter som ligger under gränsvärdena. Trots det fiskas det också strömming/sill i Bottenhavet och Bottenviken för konsumtion. Det mesta av den används för tillverkning av surströmming. Även i Östersjön fiska en del sill för konsumtion.

Hur stor den totala fångsten för konsumtion är känner jag inte till. Varken i Östersjön eller Bottenhavet. Men den är avsevärt mycket mindre än fångsten för industriändamål. Alla fångster från stora båtar Östersjön och de stora båtarnas fångster från Bottenhavet räknas därför som industrifiske i denna artikel. I sammanhanget ska vi komma ihåg att de mindre båtarna i Östersjön också de i huvudsak ägnar sig åt industrifiske.

De västkustbåtar som fiskar i Östersjön och Bottenhavet ägnar sig huvudsakligen åt skarpsillsfiske. Endast de som främst fiskar i Bottenhavet ägnar sig huvudsakligen åt sillfiske.

Landningar av brisling (skarpsill) från Östersjön 2022, båt, mängd i ton, ägare

 1. S 205 Ceton, 7 613, Fiskeri AB Ginneton (fam. Claesson)
 2. GG 64 Astrid-Marie, 7 077, Astrid Fiske AB (fam. Johansson)
 3. GG 229 Clipperton, 6 484, B-C Pelagic AB (fam. Jansson och fam. Backman)
 4. GG 505 Polar, 5 664, Bryngeld Fiskeri AB (fam. Bryngeld)
 5. GG 207 Torland, 5 244, Torland Fiske AB (fam. Ahlström)
 6. GG 218 Västfjord, 4 644, Västfjord Fiskeri AB (fam. Gustavsson)
 7. GG 206 Ahlma, 4 611, Ahlma Fiskeri AB (Jonas Ahlström och fam. Magnusson)
 8. S 144 Themis, 4 546, Themis Fiskeri A/S (Rylo AB, fam. Ryberg)
 9. S 464 Stella Nova, 4 345, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (fam. Bryngelsson)
 10. GG 778 Lövön, 4 268, Båt GG 330 Carmona AB (fam Gustafsson)
 11. AS 202 Neptun, 3 977, Odeskar Fiskeri A/S (fam. Andersson)
 12. VY 242 Vestland, 1 337, VY 242 Vestland AB (fam. Pettersson)
 13. VY 33 Britton, 1 011, Enbloms Fiske AB (fam. Enblom)
Landningar av sill från östra Östersjön 2022, båt, mängd i ton, ägare
 1. GG 207 Torland, 1 560, Torland Fiske AB (fam. Ahlström)
 2. SIN 602 Courage, 1 417, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB (fam. Söderberg)
 3. SIN 50 Laguna, 1 319, Bröderberg AB (fam. Söderberg)
 4. VY 242 Vestland, 1 124, VY 242 Vestland AB (fam. Pettersson)
 5. GG 229 Clipperton, 1 081, B-C Pelagic AB (fam. Jansson och fam. Backman)
Landningar av sill från Bottenhavet och Bottenviken 2022, båt, mängd i ton, ägare
 1. SM 53 Glomskär, 5 496, DE Fiske AB (Daniel Andersson och Erik Gripse)
 2. GG 218 Västfjord, 5 347, Västfjord Fiskeri AB (fam. Gustavsson)
 3. GE 49 Arcadia, 2 616, Rederi AB Engesberg (fam. Bergström)
 4. GG 207 Torland, 2 450, Torland Fiske AB (fam. Ahlström)
En svensk silltrålare. GG 218 Västfjord II

GG 218 Västfjord II. Bild: Lennart Ramsvik/Maritimbild

Totala landningar av industrifisk från Östersjön och Bottenhavet 2022, båt, mängd i ton, ägare, andel sill, andel skarpsill
 1. GG 218 Västfjord, 10 492, Västfjord Fiskeri AB (fam. Gustavsson), 55,1%, 44,9%
 2. GG 207 Torland, 9 254, Torland Fiske AB (fam. Ahlström), 43,4%, 56,7%
 3. GG 229 Clipperton, 8 185, B-C Pelagic AB (fam. Jansson och fam. Backman), 20,8%, 79,2%
 4. S 205 Ceton, 8 084, Fiskeri AB Ginneton (fam. Claesson), 5,8%, 94,2%
 5. GG 64 Astrid-Marie, 7 699, Astrid Fiske AB (fam. Johansson), 8,1%, 91,9%
 6. SM 53 Glomskär, 6 307, DE Fiske AB (Daniel Andersson och Erik Gripse), 92,8%, 7,2%
 7. GG 505 Polar, 5 875, Bryngeld Fiskeri AB (fam. Bryngeld, 3,9%, 96,1%
 8. GG 206 Ahlma, 5 360, Ahlma Fiskeri AB (Jonas Ahlström och fam. Magnusson), 14,0%, 86,0%
 9. GG 778 Lövön, 4 978, Båt GG 330 Carmona AB (fam Gustafsson), 14,3%, 85,7%
 10. S 144 Themis, 4 566, Themis Fiskeri A/S (Rylo AB, fam. Ryberg), 0,5%, 99,5%
 11. S 464 Stella Nova, 4 711, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (fam. Bryngelsson), 7,8%, 92,2%
 12. AS 202 Neptun, 4 561, Odeskar Fiskeri A/S (fam. Andersson), 12,8%, 87,2%
 13. GE 49 Arcadia, 2 624, Rederi AB Engesberg (fam. Bergström), 100%, 0
 14. VY 242 Vestland, 2 461, VY 242 Vestland AB (fam. Pettersson), 45,7%, 54,3%
 15. SIN 602 Courage, 2 239, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB (fam. Söderberg), 63,3%, 36,7%
 16. SIN 50 Laguna, 2 034, Bröderberg AB (fam. Söderberg), 64,8%, 35,2%
 17. VK 190 Scanö, 1 738, VK 190 Fiskeri AB (Rolf Nilsson, Magnus Svensson, Alexzander Hjalmarsson), 55,5%, 44,5%
 18. VY 33 Britton, 1 579, Enbloms Fiske AB (fam. Enblom), 36,0%, 64,0%
 19. S 364 Rockall, 1 569, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, fam. Johansson), 0, 100%

Enligt uppgifter från BalticWaters 2030 så landade de 20 största båtarna 95% av fångsterna från Östersjön, Viktmässigt fångades främst skarpsill (60%) och sill/strömming (37%), följt av spigg (1,4%), siklöja (1%) och lax (0,1%). Totalt fångades 87 500 ton fisk i Östersjön av de svenska båtarna, en knapp minskning från 91 100 ton 2021. Listorna i denna artikel innehåller också landningar från danska båtar med svenska ägare så siffrorna är inte direkt jämförbara.

Nordsjön och Nordatlanten

I Nordsjön och Nordatlanten handlar det främst om konsumtionsfiske av sill och makrill samt industrifiske av brisling (skarpsill), tobis och sperling men även om fiske av hästmakrill, trynfisk och kolmule för användning i fiskmjölsindustrin. En stor del av det pelagiska fisket i Nordsjön och Nordsjön sker med danskflaggade men svenskägda båtar.

För båtar som fiskar under tysk flagg som NC 336 Kristin och båtar som fiskar i Marocko som Nordic och Zandic 2 finns inte tillgängliga fångst- eller landningssiffror. NC 336 Kristin fiskar i huvudsak sill för konsumtion medan de andra två främst fiskar sardiner till fiskmjölsindustrin.

Skarpsill är den klart viktigaste fisken när det gäller svenska båtars industrifiske i Nordsjön följt av tobis. Kvoten på tobis liksom kvoten på skarpsill varierar väldigt mycket år från år vilket gör att det varierar vilken art som är viktigast.

S 144 Themis. Bild: DPPO

Landningar av brisling (skarpsill) från Nordsjön 2022, båt, mängd i ton, ägare
 1. S 144 Themis, 15 171, Themis Fiskeri A/S (Rylo AB, fam. Ryberg)
 2. S 205 Ceton, 5 468, Fiskeri AB Ginneton (fam. Claesson)
 3. GG 64 Astrid-Marie, 4 271, Astrid Fiske AB (fam. Johansson)
 4. AS 202 Neptun, 3 428, Odeskar Fiskeri A/S (fam. Andersson)
 5. S 464 Stella Nova, 2 978, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (fam. Bryngelsson)
 6. S 206 Ahlma West, 2 393, Ahlma Danmark ApS (Ahlma Fiskeri AB, Jonas Ahlström och fam.Magnusson)
 7. L 106 Monsun, 2 383, Christer og Lennart Fiskeri A/S (Christer och Lennart Jansson)
 8. S 438 Bristol, 2 282, B-C Pelagic Danmark ApS (B-C Pelagic AB, fam. Jansson och fam. Backman)
 9. L 421 Cadiz, 2 248, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS (fam, Berndtsson och fam. Börjesson)
 10. S 364 Rockall, 1 569, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, fam. Johansson)
 11. GG 330 Carmona, 1 356, Båt GG 330 Carmona AB (fam. Gustafsson)
 12. S 204 Tor-ön, 1 236, Tor-ön Fiske AB (fam. Ahlström)
Landningar av sperling (vitlinglyra) 2022, båt, mängd i ton, ägare
 1. S 205 Ceton, 3 909, Fiskeri AB Ginneton (fam. Claesson)
 2. S 144 Themis, 3 124, Themis Fiskeri A/S (Rylo AB, fam. Ryberg)
 3. S 438 Bristol, 2 180, B-C Pelagic Danmark ApS (B-C Pelagic AB, fam. Jansson och fam. Backman)
 4. L 106 Monsun, 1 786, Christer og Lennart Fiskeri A/S (Christer och Lennart Jansson)
 5. L 144 Frederikke R, 1 255, Rylo Fiskeri ApS (familjen Ryberg)
Landningar av tobis 2022, båt, mängd i ton, ägare
 1. S 205 Ceton, 6 831, Fiskeri AB Ginneton (fam. Claesson)
 2. L 106 Monsun, 4 679, Christer og Lennart Fiskeri A/S (Christer och Lennart Jansson)
 3. GG 229 Clipperton, 3 441, B-C Pelagic AB (fam. Jansson och fam. Backman)
 4. GG 64 Astrid-Marie, 3 280, Astrid Fiske AB (fam. Johansson)
 5. S 204 Tor-ön, 2 778, Tor-ön Fiske AB (fam. Ahlström)
 6. S 438 Bristol, 2 642, B-C Pelagic Danmark ApS (B-C Pelagic AB, fam. Jansson och fam. Backman)
 7. GG 207 Torland, 2 362, Torland Fiske AB (fam. Ahlström)
 8. S 464 Stella Nova, 2 159, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (fam. Bryngelsson)
 9. L 421 Cadiz, 1 841, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS (fam, Berndtsson och fam. Börjesson)
 10. AS 202 Neptun, 1 769, Odeskar Fiskeri A/S (fam. Andersson)
 11. GG 505 Polar, 1 223, Bryngeld Fiskeri AB (fam. Bryngeld)
 12. GG 206 Ahlma, 1 077, Ahlma Fiskeri AB (Jonas Ahlström och fam. Magnusson)
Totala landningar av industrifisk från Nordsjön och Nordatlanten 2022, båt, mängd i ton, ägare
 1. S 144 Themis, 18 315, Themis Fiskeri A/S (Rylo AB, fam. Ryberg)
 2. S 205 Ceton, 16 208, Fiskeri AB Ginneton (fam. Claesson)
 3. L 106 Monsun, 8 848, Christer og Lennart Fiskeri A/S (Christer och Lennart Jansson)
 4. GG 64 Astrid-Marie, 7 497, Astrid Fiske AB (fam. Johansson)
 5. S 438 Bristol, 7 104, B-C Pelagic Danmark ApS (B-C Pelagic AB, fam. Jansson och fam. Backman)
 6. AS 202 Neptun, 5 671, Odeskar Fiskeri A/S (fam. Andersson)
 7. S 464 Stella Nova, 5 521, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (fam. Bryngelsson)
 8. GG 229 Clipperton, 5 142, B-C Pelagic AB (fam. Jansson och fam. Backman)
 9. L 421 Cadiz, 4 957, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS (fam, Berndtsson och fam. Börjesson)
 10. S 204 Tor-ön, 4 864, Tor-ön Fiske AB (fam. Ahlström)
 11. S 206 Ahlma West, 3 177, Ahlma Danmark ApS (Ahlma Fiskeri AB, Jonas Ahlström och fam.Magnusson)
 12. GG 207 Torland, 2 362, Torland Fiske AB (fam. Ahlström)
 13. S 364 Rockall, 1 569, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, fam. Johansson)
 14. GG 330 Carmona, 1 356, Båt GG 330 Carmona AB (fam. Gustafsson)
 15. L 144 Frederikke R, 1 255, Rylo Fiskeri ApS (familjen Ryberg)
 16. GG 505 Polar, 1 223, Bryngeld Fiskeri AB (fam. Bryngeld)
 17. GG 206 Ahlma, 1 077, Ahlma Fiskeri AB (Jonas Ahlström och fam. Magnusson)
Totala landningar av industrifisk 2022, båt, mängd i ton, ägare
 1. S 205 Ceton, 24 292, Fiskeri AB Ginneton (fam. Claesson)
 2. S 144 Themis, 22 861, Themis Fiskeri A/S (Rylo AB, fam. Ryberg)
 3. GG 64 Astrid-Marie, 15 196, Astrid Fiske AB (fam. Johansson)
 4. GG 229 Clipperton, 11 626, B-C Pelagic AB (fam. Jansson och fam. Backman)
 5. GG 207 Torland, 11 616, Torland Fiske AB (fam. Ahlström)
 6. GG 218 Västfjord, 10 492, Västfjord Fiskeri AB (fam. Gustavsson)
 7. AS 202 Neptun, 10 232, Odeskar Fiskeri A/S (fam. Andersson)
 8. S 464 Stella Nova, 10 232, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (fam. Bryngelsson)
 9. L 106 Monsun, 8 848, Christer og Lennart Fiskeri A/S (Christer och Lennart Jansson)
 10. S 438 Bristol, 7 104, B-C Pelagic Danmark ApS (B-C Pelagic AB, fam. Jansson och fam. Backman)
 11. GG 505 Polar, 7 098, Bryngeld Fiskeri AB (fam. Bryngeld)
 12. GG 206 Ahlma, 6 437, Ahlma Fiskeri AB (Jonas Ahlström och fam. Magnusson)
 13. SM 53 Glomskär, 5 853, DE Fiske AB (Daniel Andersson och Erik Gripse)
 14. GG 778 Lövön, 5 853, Båt GG 330 Carmona AB (fam Gustafsson, köptes under 2022)
 15. L 421 Cadiz, 4 957, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS (fam. Berndtsson och fam. Börjesson)
 16. S 204 Tor-ön, 4 864, Tor-ön Fiske AB (fam. Ahlström)
 17. S 206 Ahlma West, 3 177, Ahlma Danmark ApS (Ahlma Fiskeri AB, Jonas Ahlström och fam.Magnusson)
 18. GE 49 Arcadia, 2 624, Rederi AB Engesberg (fam. Bergström)
 19. VY 242 Vestland, 2 461, VY 242 Vestland AB (fam. Pettersson)
 20. SIN 602 Courage, 2 239, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB (fam. Söderberg)
 21. SIN 50 Laguna, 2 034, Bröderberg AB (fam. Söderberg)
 22. VK 190 Scanö, 1 738, VK 190 Fiskeri AB (Rolf Nilsson, Magnus Svensson, Alexzander Hjalmarsson)
 23. VY 33 Britton, 1 579, Enbloms Fiske AB (fam. Enblom)
 24. S 364 Rockall, 1 569, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, fam. Johansson)
 25. GG 330 Carmona, 1 356, Båt GG 330 Carmona AB (fam. Gustafsson)
 26. L 144 Frederikke R, 1 255, Rylo Fiskeri ApS (familjen Ryberg)
Landningar av industrifisk per företagskoncern 2002, företag, mängd i ton, ägare
 1. Fiskeri AB Ginneton, 24 292, fam. Claesson
 2. Rylo AB (Themis), 24 116, fam. Ryberg
 3. B-C Pelagic AB, 18 730, fam. Backman och fam. Jansson
 4. Astrid-koncernen, 17 219, fam. Johansson
 5. Torland Fiske AB, 11 616, fam. Ahlström
 6. Västfjord Fiskeri AB, 11 415, fam. Gustavsson
 7. Odeskär-koncernen, 10 255, fam. Andersson
 8. Stella Nova-koncernen, 10 232, fam. Bryngelsson
 9. Ahlma Fiskeri AB, 9 614, Jonas Ahlström och fam. Magnusson
 10. Christer och Lennart Fiskeri, 8 848, fam. Jansson
 11. Båt GG 330 Carmona AB, 7 209, fam. Gustafsson
 12. Bryngeld Fiskeri AB, 7 098, fam. Bryngeld
 13. DE Fiske AB, 5 853, Daniel Andersson och Erik Gripse
 14. Berndtsson & Börjesson Fiskeri, 4 957, fam. Berndtsson och fam. Börjesson
 15. Tor-ön Fiske AB, 4 864, fam. Ahlström
 16. Söderberg-koncernen, 4 273, fam. Söderberg
 17. Rederi AB Engesberg, 2 616, fam. Bergström
 18. VY 242 Vestland AB, 2 461, fam. Pettersson
 19. VK 190 Fiskeri AB, 1 738, Rolf Nilsson, Magnus Svensson, Alexzander Hjalmarsson
 20. Enbloms Fiske AB, 1 579, fam. Enblom

När det gäller landningar av industrifiske dominerar fyra koncerner. Fiskeri AB Ginneton, Themis-koncernen (Rylo). B-C Pelagic och Astrid-koncernen. De fiskar alla utom Astrid-koncernen mer industrifisk än konsumtionsfisk. Av företagen hör 2 stycken hemma på Rörö, 6 i Fiskebäck och Önnered, 1 på Dyrön, 2 på Fotö, 2 på Donsö, 1 på Vrångö och Donsö, 1 i Gävle, 1 i Simrishamn, 1 Händelöp och 2 på Gotland.

Några företag som Christer & Lennart Fiskeri och Berndtsson & Börjesson Fiskeri bedriver bara industrifiske i Nordsjön medan andra som DE Fiske AB, Söderberg-koncernen, Rederi AB Engesberg, VY 242 Vestland AB, VIK 190 Fiskeri AB och Enbloms Fi ske AB bara fiskar i Östersjön och Bottenhavet. Västfjord Fiskeri AB bedrev även de enbart fiske i Östersjön och Bottenhavet under 2022.

Totala landningar av brisling (skarpsill) 2022, båt, mängd i ton, ägare
 1. S 144 Themis, 19 717, Themis Fiskeri A/S (Rylo AB, fam. Ryberg)
 2. S 205 Ceton, 13 081, Fiskeri AB Ginneton (fam. Claesson)
 3. GG 64 Astrid-Marie, 11 294, Astrid Fiske AB (fam. Johansson)
 4. AS 202 Neptun, 7 405, Odeskar Fiskeri A/S (fam. Andersson)
 5. S 464 Stella Nova, 7 323, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (fam. Bryngelsson)
 6. GG 229 Clipperton, 6 484, B-C Pelagic AB (fam. Jansson och fam. Backman)
 7. GG 505 Polar, 5 664, Bryngeld Fiskeri AB (fam. Bryngeld)
 8. GG 207 Torland, 5 244, Torland Fiske AB (fam. Ahlström)
 9. GG 218 Västfjord, 4 644, Västfjord Fiskeri AB (fam. Gustavsson)
 10. GG 206 Ahlma, 4 611, Ahlma Fiskeri AB (Jonas Ahlström och fam. Magnusson)
 11. GG 778 Lövön, 4 268, Båt GG 330 Carmona AB (fam Gustafsson)
 12. S 206 Ahlma West, 2 393, Ahlma Danmark ApS (Ahlma Fiskeri AB, Jonas Ahlström och fam.Magnusson)
 13. L 106 Monsun, 2 383, Christer og Lennart Fiskeri A/S (Christer och Lennart Jansson)
 14. S 438 Bristol, 2 282, B-C Pelagic Danmark ApS (B-C Pelagic AB, fam. Jansson och fam. Backman)
 15. L 421 Cadiz, 2 248, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS (fam, Berndtsson och fam. Börjesson)
 16. S 364 Rockall, 1 569, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, fam. Johansson)
 17. GG 330 Carmona, 1 356, Båt GG 330 Carmona AB (fam. Gustafsson)
 18. S 204 Tor-ön, 1 236, Tor-ön Fiske AB (fam. Ahlström)
 19. VY 242 Vestland, 1 337, VY 242 Vestland AB (fam. Pettersson)
 20. VY 33 Britton, 1 011, Enbloms Fiske AB (fam. Enblom)
Konsumtionsfiske

Det pelagiska fisket för konsumtion är huvudsakligen förlagt till Nordsjön och Nordatlanten. De viktiga arterna är sill och makrill. Makrill ger mycket mer betalt per kilo så det är et viktig fiske för de som ägnar sig åt detta. Sill för konsumtion ger för sin del mer betalt per kilo än sill till fiskmjölsindustrin och foder.

GG 64 Astrid Marie och S 264 Astrid

Landningar av NVG-sill (atlantoskandisk sill) 2022, båt, mängd i ton, ägare
 1. S 264 Astrid, 1 977, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, fam. Johansson)
 2. GG 505 Polar, 1 735, Bryngeld Fiskeri AB (fam. Bryngeld)
 3. GG 64 Astrid-Marie, 1 555, Astrid Fiske AB (fam. Johansson)
 4. S 144 Themis, 1 076, Themis Fiskeri A/S (Rylo AB, fam. Ryberg)
Landningar av nordsjösill 2022, båt, mängd i ton, ägare
 1. S 264 Astrid, 9 029, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, fam. Johansson)
 2. GG 64 Astrid-Marie, 8 502, Astrid Fiske AB (fam. Johansson)
 3. S 144 Themis, 6 458, Themis Fiskeri A/S (Rylo AB, fam. Ryberg)
 4. S 205 Ceton, 5 023, Fiskeri AB Ginneton (fam. Claesson)
 5. S 364 Rockall, 4 467, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, fam. Johansson)
 6. GG 218 Clipperton, 3 123, B-C Pelagic AB (fam. Jansson och fam. Backman)
 7. GG 330 Carmona, 2 922, Båt GG 330 Carmona AB (fam Gustafsson)
 8. GG 207 Torland, 2 665, Torland Fiske AB (fam. Ahlström)
 9. GG 206 Ahlma, 1 100, Ahlma Fiskeri AB (Jonas Ahlström och fam. Magnusson)
Landningar av makrill 2022, båt, mängd i ton, ägare
 1. S 264 Astrid, 2 145, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, fam. Johansson)
 2. GG 64 Astrid-Marie, 1 480, Astrid Fiske AB (fam. Johansson)
 3. GG 330 Carmona, 1 107, Båt GG 330 Carmona AB (fam Gustafsson)
 4. S 364 Rockall, 1 087, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, fam. Johansson)
Totala landningar av konsumtionsfisk 2022, båt, mängd i ton, ägare
 1. S 264 Astrid, 11 174, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, fam. Johansson)
 2. GG 64 Astrid-Marie, 9 982, Astrid Fiske AB (fam. Johansson)
 3. S 144 Themis, 7 026, Themis Fiskeri A/S (Rylo AB, fam. Ryberg)
 4. S 205 Ceton, 5 818, Fiskeri AB Ginneton (fam. Claesson)
 5. S 364 Rockall, 5 554, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, fam. Johansson)
 6. GG 330 Carmona, 4 029, Båt GG 330 Carmona AB (fam Gustafsson)
 7. GG 207 Torland, 3 196, Torland Fiske AB (fam. Ahlström)
 8. GG 218 Clipperton, 3 157, B-C Pelagic AB (fam. Jansson och fam. Backman)
 9. GG 206 Ahlma, 1 102, Ahlma Fiskeri AB (Jonas Ahlström och fam. Magnusson)
Landningar av konsumtionsfisk per företag 2022, företag, mängd i ton, ägare
 1. Astrid-koncernen, 27 176, fam. Johansson
 2. Rylo AB (Themis Fiskeri), 7 026, fam. Ryberg
 3. Fiskeri AB Ginneton, 5 818, fam. Claesson
 4. Båt GG 330 Carmona AB, 4 029, fam. Gustafsson
 5. Torland Fiske AB, 3 196, fam. Ahlström
 6. B-C Pelagic AB, 3 157, fam. Jansson och fam. Backman
 7. Ahlma Fiskeri AB, 1 102, Jonas Ahlström och fam. Magnusson

Astrid-koncernen fiskar betydligt mer konsumtionsfisk än något annat svenskt pelagiskt fiskeriföretag. Det är det som gör företaget till det klart största svenska fiskeriföretaget omsättningsmässigt då konsumtionsfisk ger mer betalt än industrifisk. De två största företagen när det gäller fiske av konsumtionsfisk hör båda hemma på Rörö. 3 hör hemma i Fiskebäck och Önnered samt ett på Donsö.

Totala landningar av sill 2022, båt, mängd i ton, ägare
 1. S 264 Astrid, 11 006, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, fam. Johansson)
 2. GG 64 Astrid-Marie, 10 679, Astrid Fiske AB (fam. Johansson)
 3. S 144 Themis, 7 554, Themis Fiskeri A/S (Rylo AB, fam. Ryberg)
 4. GG 207 Torland, 6 675, Torland Fiske AB (fam. Ahlström)
 5. GG 218 Västfjord, 6 523, Västfjord Fiskeri AB (fam. Gustavsson)
 6. SM 53 Glomskär, 5 853, DE Fiske AB (Daniel Andersson och Erik Gripse)
 7. GG 218 Clipperton, 4 824, B-C Pelagic AB (fam. Jansson och fam. Backman)
 8. S 364 Rockall, 4 467, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, fam. Johansson)
 9. GG 330 Carmona, 2 922, Båt GG 330 Carmona AB (fam Gustafsson)
 10. GE 49 Arcadia, 2 616, Rederi AB Engesberg (fam. Bergström)
 11. GG 206 Ahlma, 1 849, Ahlma Fiskeri AB (Jonas Ahlström och fam. Magnusson)
 12. GG 505 Polar, 1 735, Bryngeld Fiskeri AB (fam. Bryngeld)
 13. SIN 602 Courage, 1 417, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB (fam. Söderberg)
 14. SIN 50 Laguna, 1 319, Bröderberg AB (fam. Söderberg)
 15. VY 242 Vestland, 1 124, VY 242 Vestland AB (fam. Pettersson)

Totala landningar av pelagisk fisk 2022, båt, mängd i ton, ägare
 1. S 205 Ceton, 30 110, Fiskeri AB Ginneton (fam. Claesson)
 2. S 144 Themis, 29 887, Themis Fiskeri A/S (Rylo AB, fam. Ryberg)
 3. GG 64 Astrid-Marie, 25 178, Astrid Fiske AB (fam. Johansson)
 4. GG 207 Torland, 14 812, Torland Fiske AB (fam. Ahlström)
 5. GG 229 Clipperton, 14 783, B-C Pelagic AB (fam. Jansson och fam. Backman)
 6. GG 218 Västfjord, 11 415, Västfjord Fiskeri AB (fam. Gustavsson)
 7. S 264 Astrid, 11 174, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, fam. Johansson)
 8. AS 202 Neptun, 10 232, Odeskar Fiskeri A/S (fam. Andersson)
 9. S 464 Stella Nova, 10 232, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (fam. Bryngelsson)
 10. L 106 Monsun, 8 848, Christer og Lennart Fiskeri A/S (Christer och Lennart Jansson)
 11. GG 505 Polar, 8 843, Bryngeld Fiskeri AB (fam. Bryngeld)
 12. GG 206 Ahlma, 7 539, Ahlma Fiskeri AB (Jonas Ahlström och fam. Magnusson)
 13. S 364 Rockall, 7 123, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, fam. Johansson)
 14. S 438 Bristol, 7 104, B-C Pelagic Danmark ApS (B-C Pelagic AB, fam. Jansson och fam. Backman)
 15. SM 53 Glomskär, 5 853, DE Fiske AB (Daniel Andersson och Erik Gripse)
 16. GG 778 Lövön, 5 853, Båt GG 330 Carmona AB (fam Gustafsson, köptes under 2022)
 17. GG 330 Carmona, 5 385, Båt GG 330 Carmona AB (fam. Gustafsson)
 18. L 421 Cadiz, 4 957, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS (fam. Berndtsson och fam. Börjesson)
 19. S 204 Tor-ön, 4 864, Tor-ön Fiske AB (fam. Ahlström)
 20. S 206 Ahlma West, 3 177, Ahlma Danmark ApS (Ahlma Fiskeri AB, Jonas Ahlström och fam.Magnusson)
 21. GE 49 Arcadia, 2 624, Rederi AB Engesberg (fam. Bergström)
 22. VY 242 Vestland, 2 461, VY 242 Vestland AB (fam. Pettersson)
 23. SIN 602 Courage, 2 239, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB (fam. Söderberg)
 24. SIN 50 Laguna, 2 034, Bröderberg AB (fam. Söderberg)
 25. VK 190 Scanö, 1 738, VK 190 Fiskeri AB (Rolf Nilsson, Magnus Svensson, Alexzander Hjalmarsson)
 26. VY 33 Britton, 1 579, Enbloms Fiske AB (fam. Enblom)
 27. L 144 Frederikke R, 1 255, Rylo Fiskeri ApS (familjen Ryberg)
De största pelagiska fiskeriföretagen

Astrid-koncernen framstår som det klart största företaget utifrån landningssiffror. Omsättningsmässigt är det ändå mer dominerande. Det beror på att de huvudsakligen fiskar för konsumtion vilket ger bättre betalt. Efter Astrid-koncernen följer två företag, Fiskeri AB Ginneton och Rylo AB som är i ungefär samma storlek både vad det gäller landningar och omsättning.

Ginneton fiskade under 2022 enbart med en danskflaggad båt om de inte hyrde in GG 505 Polar vid något eller några tillfällen. De ska dock få en leverans av en fiskebåt till Sverige under hösten 2023. De har pelagiska fiskerättigheter i både Danmark och Sverige. Rylo AB har en stor pelagisk fiskebåt i Danmark genom dotterbolaget Themis Fiskeri A/S men de har ingen pelagisk fiskebåt eller några pelagiska fiskerättigheter i Sverige.

Stella Nova, Christer & Lennart Fiskeri, Berndtsson & Börjesson Fiskeri och Tor-ön Fiske AB har bara fiskebåtar och fiskerättigheter i Danmark. Några som enbart har fiskebåtar och fiskerättigheter i Sverige är Torland Fiske AB, Båt GG 330 Carmona AB, Västfjord Fiskeri AB, DE Fiske AB, Bryngeld Fiskeri AB, Söderberg-koncernen, Rederi AB Engesberg, VY 242 Vestland AB, VK 190 Fiskeri AB och Enbloms Fiske AB. Astrid Fiske, B-C Pelagic, Ahlma Fiskeri och Odeskär har fiskebåtar såväl som fiskerättigheter både i Sverige och Danmark.

Landningar av pelagisk fisk per företagskoncern 2002, företag, mängd i ton, ägare, andel i Östersjön, andel i Nordsjön
 1. Astrid-koncernen, 44 395, fam. Johansson, 20,8%, 79,2%
 2. Rylo AB (Themis), 31 142, fam. Ryberg, 14,6%, 85,4%
 3. Fiskeri AB Ginneton, 30 110, fam. Claesson, 26,8%, 73,2%
 4. B-C Pelagic AB, 21 887, fam. Backman och fam. Jansson, 29,6%, 70,4%
 5. Torland Fiske AB, 14 812, fam. Ahlström, 62,5%, 37,5%
 6. Västfjord Fiskeri AB, 11 415, fam. Gustavsson, 86,0%, 14,0%
 7. Båt GG 330 Carmona AB, 11 238, fam. Gustafsson, 44,3%, 55,7%
 8. Ahlma Fiskeri AB, 10 716, Jonas Ahlström och fam. Magnusson, 50,0%, 50,0%
 9. Odeskär-koncernen, 10 255, fam. Andersson, 44,5%, 55,5%
 10. Stella Nova-koncernen, 10 232, fam. Bryngelsson, 46,0%, 54,0%
 11. Christer och Lennart Fiskeri, 8 848, fam. Jansson, 0, 100,0%
 12. DE Fiske AB, 5 853, Daniel Andersson och Erik Gripse, 100,0%, 0
 13. Bryngeld Fiskeri AB, 8 843, fam. Bryngeld, 66,4%  33,6%
 14. Berndtsson & Börjesson Fiskeri, 4 957, fam. Berndtsson och fam. Börjesson, 0, 100,0%
 15. Tor-ön Fiske AB, 4 864, fam. Ahlström, 0, 100,0%
 16. Söderberg-koncernen, 4 273, fam. Söderberg, 100,0%, 0
 17. Rederi AB Engesberg, 2 624, fam. Bergström, 100,0%, 0
 18. VY 242 Vestland AB, 2 461, fam. Pettersson, 100,0%, 0
 19. VK 190 Fiskeri AB, 1 738, Rolf Nilsson, Magnus Svensson, Alexzander Hjalmarsson, 100,0%, 0
 20. Enbloms Fiske AB, 1 579, fam. Enblom, 100,0%, 0

Källor till landningsuppgifter är Havs- och vattenmyndigheten och Fiskeristyrelsen

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!