Ett helt nytt sätt att göra fiskebåtar

Ecofive är arbetsnamnet på en fiskebåt som konstruerats och designats av Ulstein Design & Solutions AS. Båten byggs på Westcon Yards för Bluewild AS och beräknas vara klar under år 2024. Den är tänkt att ersätta företagets nuvarande trålare M-35-A Langenes.

Bluewild AS som ägs av familjen Roaldsnes har dessutom varit direkt involverade i arbetet med utformningen av den nya fiskebåten. Båten är en helt ny och mycket annorlunda konstruktion. Den aktuella modellen har ett tänkt bruttotonnage på cirka 4 000 ton.

Ecofive. Bild: Ulstein

Det handlar om en demersal fabrikstrålare eller frystrålare. Det mest annorlunda med den nya konstruktionen är hur fångsten tas ombord. Normalt tas fångsten ombord genom att trålen tas upp på båten varefter fångsten töms ner i torra lastutrymmen. I den nya fiskebåten kopplas trålen direkt till tankarna i båten under vattnet och fisken förs direkt in i de vattenfyllda tankarna. Detta ger en bättre kvalitet på fångsten. Därefter tas den fångade fisken från tankarna för att bearbetas och frysas. I fabriken som levereras av Velfag används alla delar av fisken till filéer, fiskmjöl och fiskolja.

Bild: Ulstein

Ecofive är också byggd med miljöaspekter som en del av de centrala tankegångarna. Genom batteripaket och hybriddrift (el/fossilbränseln) beräknas bränsleförbrukningen minska med 25%. Båten är konstruerad för två propellrar som levereras av Finnøy Gear & Propeller. Vinschar, kranar och annan utrustning för hanteringen av trålarna levereras av Entec.

PTG är leverantör av kylanläggning (RSW) för fångsttankarna och frysanläggning. Båda anläggningarna använder koldioxid som kylmedium.

Läs också:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!