Största företagen i Göteborgs södra skärgård

I södra skärgården är nästan alla de största företagen hemmahörande på Donsö. Av de 29 största företagen hör 22 hemma på Donsö. I stort sett alla större Donsöföretag är rederier. Undantaget är två livsmedelsföretag, ett fiskeriföretag och ett byggföretag. Det största företaget med huvudkontor på en annan ö är ett oljehandelsföretag på Styrsö.

Södra skärgården som tillhör Göteborgs kommun har 4 700 invånare vilket ska jämföras med 12 800 invånare i Göteborgs norra skärgård (Öckerö kommun). I norra skärgården (Öckerö kommun) finns 10 öar som är bebodda året runt (Grötö, Kalven, Björkö, Fotö, Hönö, Öckerö, Hälsö, Knippla, Hyppeln och Rörö) med södra skärgården har  7 öar som är bebodda året runt (Brännö, Asperö, Köpstadsö, Vargö, Styrsö, Donsö, Vrångö).

Medan Öckerö kommun har ett diversifierat näringsliv med verkstadsföretag, byggföretag, fiskeriföretag, fiskhandelsbolag och oljebolag är näringslivet i södra skärgården tämligen enformigt. Av 29 företag med en omsättning på 15 miljoner kronor eller mer så är 19 stycken rederier och 2 fiskeriföretag. Alla rederier och ett av fiskeriföretagen hör dessutom hemma på en och samma ö, Donsö. I norra skärgården är företagen mer utspridda på de olika öarna även om de större öarna Hönö och Öckerö dominerar.

Omsättningsmässigt största företag i Göteborgs södra skärgård 2021, företag, omsättning miljoner SEK, ö
 1. Sirius Rederi AB, 928, Donsö, rederi
 2. Furetank Rederi AB, 417, Donsö, rederi
 3. Donsö Shipping AB, 347, Donsö, rederi
 4. Oljefirma J. Christensson AB, 283, Styrsö, oljehandel
 5. Rederi AB Älvtank, 213, Donsö, rederi
 6. Sirius Crew AB, 198, Donsö, rederi (Sirius Rederi AB)
 7. Rederi AB Donsötank, 158, Donsö, rederi
 8. Ekships AB, 138, Donsö, rederi
 9. Tärntank Ship Management AB, 119, Donsö, rederi (Tärntank AB)
 10. Ektrading Rederi AB, 97, Donsö, rederi
 11. Ekinvestment AB, 97, Donsö, rederi (Ektrading Rederi AB)
 12. Sirius Shipping AB, 96, Donsö, rederi (Sirius Rederi AB)
 13. Sirius Tankers AB, 88, Donsö, rederi (Sirius Rederi AB)
 14. V.T. Maritime Shipping AB, 87, Donsö, rederi
 15. Rederi AB Veritas Tankers, 84, Donsö, rederi (V.T. Maritime Shipping AB)
 16. B-C Pelagic AB, 71, Donsö, fiske
 17. Yngve Höglund Trading AB, 65, Donsö, livsmedelshandel
 18. Yngve Höglund AB, 64, Donsö, livsmedelshandel
 19. Flexship AB, 62, Donsö, rederi (Sirius Rederi AB)
 20. Vingaskär Fiskeri AB, 45, Styrsö, fiske
 21. Veritas Management AB, 37, Donsö, rederi (V.T. Maritime Shipping AB)
 22. Vrångö Transport AB, 29, Vrångö, färjetrafik
 23. Steens Transport & Entreprenad KS AB, 28, Donsö, byggföretag
 24. Styrsö Livsmedel AB, 26, Styrsö, livsmedelshandel
 25. Kössö Bygg AB, 25, Köpstadsö, byggföretag
 26. Furetank Chartering AB, 24, Donsö, rederi (Furetank Rederi AB)
 27. Kiltank Shipping AB, 23, Donsö, rederi
 28. Brännö Handel AB, 20, Brännö, livsmedelshandel
 29. Konsumentföreningen Styrsö Ekonomisk förening, cirka 15, Styrsö, livsmedelshandel

I jämförelse med situationen i Göteborgs norra skärgård finns det få stora fiskeriföretag i södra skärgården. Endast 4 stycken med en omsättning på 10 miljoner kronor eller mer. Tre av dem finns på Donsö och ett på Styrsö.

Största fiskeriföretag i Göteborgs södra skärgård 2021, företag, omsättning miljoner SEK, ö
 1. B-C Pelagic AB, 71, Donsö
 2. Vingaskär Fiskeri AB, 45, Styrsö
 3. AB Clipperton, 13, Donsö
 4. Klara Bemannings AB, 10, Donsö (Kristine Fiskeri AB)

När det gäller antalet anställda så är rederiernas personal oftast anställd i ett bemanningsföretag. Ibland är de dotterbolag i en rederikoncern, ibland fristående bolag med samma ägare och ibland helt självständiga bolag. I en del fall finns dessa bolag i nåt annat land och ibland inne i Göteborg. En del rederier hyr bara in fartyg för sin verksamhet och andra hyr ut personal. En del har egna anställda medan andra har inhyrd personal. De anställda som arbetar på kontoren på Donsö är i allmänhet få. Fiskeriföretagen består av företag som har fiskeriverksamhet och företag som hyr ut personal.

Största företag i södra skärgården efter antalet anställda 2021, företag, antal anställda, ö
 1. Sirius Rederi AB, 240 (koncern)
 2. Sirius Crew AB, 220
 3. Tärntank AB, 180 (koncern)
 4. Furetank Rederi AB, 150 (koncern)
 5. Rederi AB Donsötank, 130 (koncern)
 6. V.T. Maritime Shipping AB, 80 (koncern)
 7. Veritas Management AB, 70
 8. Rederi AB Älvtank, 60
 9. Yngve Höglund AB, 30
 10. Steens Transport & Entreprenad KS AB, 20
 11. Sirius Shipping AB, 15
 12. Vrångö Transport AB, 15
 13. Kössö Bygg AB, 15
 14. AB Clipperton, 10
 15. Vingaskär Fiskeri AB, 10
 16. Tärntank Ship Management AB, 10
 17. Furetank Chartering AB, 10
 18. Klara Bemannings AB, 10
 19. Brännö Handel AB, 10

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!