Statlig utredning om bottentrålningsförbud klar

Den statliga utredningen om bottentrålningsförbud i marina skyddsområden är klar. En journalist i DN har fått för sig att det är ett absolut förbud på bottentrålning som föreslås. Men i själva verket kommer nog de ändringar i olika förordningar och regelverk som förelås inte att betyda särskilt mycket.

Förslaget gäller bara marina skyddsområden som ligger innanför Sveriges trålfiskegräns och gäller inga områden där utländska fiskebåtar får fiska. Då danska och finska båtar i enlighet med bilaterala avtal få fiska innanför territorialvattengränsen (12 sjömil) men inte innanför trålfiskegränsen (4 sjömil förutom i Halland där det är 3 sjömil). Det betyder att exempelvis Bratten-området i Skagerak inte berörs av de föreslagna reglerna.

Dessutom handlar det om att grundregeln ska vara att trålfiskeförbud gäller i alla marina skyddsområden.Idag finns det trålfiske i tre sådana områden, Kosterfjorden/Väderöfjorden och Gullmarsfjorden  i Bohuslän samt Kalix yttre skärgård och Bergöfjärden i Bottenviken. I de förstnämnda områdena är det räktrålning som förekommer och i Kalix skärgård är det siklöjetrålning.

Det ska fortsättningsvis vara möjligt för Havs- och vattenmyndigheten att besluta undantag vad det gäller förbudet för trålfiske. Det är sannolikt att i de områden där det idag är tillåtet med trålning även fortsatt kommer att vara det.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!