ICES rekommenderar sänkta pelagiska kvoter i Östersjön

ICES har kommit med de nya rekommendationerna för  Östersjön inför 2024. Inte oväntat rekommenderar de en sänkt kvot för sill i både Bottenhavet och Östersjön. Även för skarpsill rekommenderar de en minskning. Råden var inte oväntade men det finns helt klart anledning att ifrågasätta bedömningen av skarpsillsbeståndet.

Skarpsillsbeståndet har i 30 års tid varit större än vad som anses nödvändigt för att det ska anses hållbart trots att fisket hela den tiden varit större än vad som anses hållbart. När det fiskas över vad som är hållbart borde förhållandena leda till att skarpsillsbeståndet minskar. Så har inte skett vilket betyder att det troligen är något fel med beräkningsmodellen som används. Det mesta tyder på att beståndet är mycket större än vad ICES beräkningar tyder på.

Sill
Bottenhavet

Rådet från ICES vad det gäller Bottenhavet och Bottenviken är att sillfångsten böra vara mellan 48 824 ton och 63 049 ton år 2024. Rekommendationen för 2023 var mellan 80 047 och 103 059 ton. Beslutad kvot (TAC) blev 80 047 ton vilket förmodligen betyder att beslutad TAC blir 48 824 ton för 2024. En minskning med 39%.

Östersjön

I östra Östersjön rekommenderar ICES en kvot på mellan 41 706 och 52 459 ton för 2024. Rekommendationen för 2023 var mellan 70 130 och 95 643. Beslutad kvot (TAC) var 97 822 ton inklusive den ryska kvoten. Kvoten (TAC) blir förmodligen kring 52 459 ton vilket skulle innebära en minskning på mer än 45%. Flera svenska forskare menar dock att fisket borde stoppas då beståndsbedömningarna är osäkra:

I Ices sitter forskare från alla medlemsländer. Bland de svenska forskarna som suttit i arbetsgruppen för Östersjön har man hänvisat till den rådande förvaltningsplanen för Östersjön som antagits inom EU. Den säger att om det är mer än 5 procents risk att ett fiskebestånd kommer under hållbarhetsgränsen, ska fisket stoppas. Osäkerheten här och nu är mycket större än så – men ett högre organ inom Ices motsatte sig att man skulle ta hänsyn till det, i samråd med kommissionen.

– Jag tycker att man borde ha följt förvaltningsplanen och satt strömmingsfisket till noll, säger Joakim Hjelm, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som sitter i Ices.

Minskningarna av kvoterna är inte oväntade och Anton Paulrud från Swedish Pelagic Federation PO säger:

– I Bottenhavet gjordes ju en tokhöjning för tre år sen och nu är det tillbaka på rimligare nivåer. I Centrala Östersjön ser våra medlemmar ett bra sillfiske numera, efter de senaste årens sänkningar, men forskningen ligger kanske lite efter så kvoten var väntad även där, säger Anton Paulrud, vd för Pelagikerna.

I västra Östersjön finns inget större sillfiske beroende på att beståndet kollapsat på grund av klimatförändringarna.

Rigabukten

Även i Rigabukten föreslås en kraftig minskning av sillfisket från 45 543 ton till 35 902 ton. En minskning med 21%. I Rigabukten förekommer inget som helst industrifiske utan bara konsumtionsfiske. Det mesta fisket (80%) sker dock med trål. Att sänkningen även berör Rigabukten visar med alla tydlighet att minskningen vad det gäller sillbestånden handlar om något större än fisket. Detta något är troligen klimatförändringarna.

Skarpsill

För skarpsill rekommenderar ICES en kvot på mellan 191 075 ton och 247 704 ton för 2024. För 2023 rekommenderades en kvot på mellan 183 749 och 317 905 ton. Beslutad kvot (TAC) blev 269 200 inklusive den ryska kvoten. Om den beslutade kvoten (TAC) blir 241 604 vilket är vad ICES föreslår mer exakt skulle de innebära en minskning med cirka 10%. Med tanke på de oklarheter som råder kring beståndsuppskattningarna så borde nog faktiskt kvoten ligga högre än så.

I Nordsjön har ICES nyligen föreslagit en ökning av skarpsillskvoten på mer än 100% för perioden från juli 2023 till juni 2024. Många pelagiska svenska yrkesfiskare har även tillgång till en dansk båt och danska fiskerättigheter så de kan då öka sitt fiske i Nordsjön när de med all säkerhet tvingas minska sitt fiske i Östersjön. Troligen kommer vi också att se att fler svenska fiskeriföretag etablerar sig i Danmark.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!