Världens största trålare ska bytas ut

Det norska företaget Skipsteknisk har blivit utvalda att designa och konstruera en ny fabrikstrålare för det nederländska  fiskeriföretaget Parlevliet & van der Plas (P&P Group). Den nya trålaren av modellen ST-192 kommer att bli 111,5 meter lång och ska ersätta världens största trålare, GDY-151 Annelies Ilena (tidigare KW-174 Annelies Ilena), som ägs av företagets polska dotterbolag. Den nya båten beställs dock av det nederländska dotterbolaget Vikingbank BV och ska ta i drift vintern 2024-2025. Bygget har redan påbörjats på Terrsan-varvet i Turkiet.

Framdrivningsmaskineriet med dubbla propellrar ska utrustas med mycket bränslesnåla medelvarviga Wärtsilä 32-motorer. Det sofistikerade elektriska systemet ombord inkluderar en omfattande användning av frekvensomformare som ger ett minskat energibehov. Fartyget kommer att utrustas med skrubbers och selektiva katalysatorer vilket innebär mindre utsläpp av partiklar och växthusgaser.

Besättning inklusive personal i fabriken kommer att bli cirka 60 personer. Fisket handlar om pelagiskt fiske för konsumtion av arter som sill, sardin, makrill, hästmakrill (taggmakrill) och kolmule (blåvitling). All fisk kommer att bearbetas och/eller frysas ombord.

Det är den fjärde nybyggnaden för P&P Groups som Skipsteknisk designat och konstruerat. Tersan Shipyard har också byggt tre båtar för P&P Group tidigare.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!