ICES rekommenderar kraftig ökning av sillkvot

Samtidigt som det uppmärksammats stort att rekommendationen för sillkvoten i Östersjön, Bottenhavet och Rigabukten innebär en kraftigt minskad kvot är läget i Nordsjön den helt motsatta. ICES rekommenderar en kraftig höjning av kvoten i Nordsjön från 403 813 ton är 2023 till 532 166 år 2024. Det är en ökning med 28,3%. Det är dock vanlig att den beslutade kvoten blir lägre än den rekommenderade. Kvotråden för sill i Nordsjön har dock inte uppmärksammats alls trots att de har större betydelse för det svenska fisket än råden för sill i Östersjön.

– Vi ser at gytebestanden i 2022 nå er estimert til å ha vært betraktelig større enn predikert i 2022, og i tillegg er rekrutteringen i 2022 estimert til å være høyere enn det som var lagt til grunn ved forrige kvoteråd, sier forsker Cecilie Kvamme från Havforskningsinstituttet i ett pressmeddelande.

Det svenska fisket

Sillen i Nordsjön är viktigt för svenska yrkesfiskare. För flera av trålarna från Västkusten och fiskeriföretagen som äger dem är den viktigare än sillen i Östersjön. Detta då den fiskas för konsumtion vilket ger bättre betalt än vad industrifisket för fiskmjölsfabrikerna ger. Den svenska kvoten i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt är lika stor som den svenska kvoten för centrala/östra Östersjön medan den danska kvoten är mycket större.

Många av de svenska fiskeriföretagen har också en del av den danska kvoten då de också äger fiskerättigheter och båtar i Danmark. Dessutom byter svenska fiskeriföretag bort sin kolmulekvot (blåvitlingkvot) mot mer sillkvot. Sammantaget gör detta att sillfisket i Nordsjön och Skagerak är viktigare för många svenska fiskeriföretag än sillfisket (strömmingsfisket) i Östersjön. Men del svenska debatten är trots det helt fixerad vid fisket i Östersjön. Det är helt oproportionerligt och dessutom är debatten helt snedvriden och baserad på lögner och okunskap.

Läs mer:
Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!