Giftig sill blir till ogiftigt fiskmjöl

Sillen/strömmingen från Östersjön har höga halter av miljögifter vilket gör att den är olämpligt som konsumtionsfisk i större mängder. Den går idag inte inte att sälja som mat för människor i nån större utsträckning. Sillen från södra Östersjön innehåller idag dock gifthalter under de gränsvärden som finns så den borde gå att sälja i en större utsträckning än vad som sker idag. Detta förhindras dock av Livsmedelsverkets rekommendationer som avråder från att äta sill (fet fisk) från Östersjön i nån större utsträckning.

När det gäller skarpsillen som utgör huvuddelen av det som de stora trålarna fångar i Östersjön så innehåller den inte några höga halter av miljögifter. Den skulle därför lämpa sig för konsumtion även med Livsmedelsverkets normer. Men det finns ingen marknad för den. Svenskar har ungen tradition att äta skarpsill. I de baltiska länderna fiskas den dock för konsumtion och äts i en mängd olika former. Det borde vara möjligt också i Sverige.

På grund av miljögifterna i sillen och på grund av att det inte finns nåt konsumentefterfrågan på skarpsill går därför de pelagiska fångsterna  i huvudsak till fiskmjölsfabrikerna i Danmark. Huvuddelen av den svenska fångsten går till FF Skagen A/S. En del av fångsterna blir också foder till minkfarmarna på Listerlandet och kring Grenå såväl som på andra håll.

FF Skagen

Fiskmjölsfabriken i Skagen, som svenska yrkesfiskare indirekt har ägarintressen i, har en produktionsprocess som innebär att miljögifterna rensas bort från det fiskmjöl och den fiskolja som produceras. Efter det säljs fiskmjölet och fiskoljan till fodertillverkare som gör foder till laxodlingar, andra fiskodlingar och räkodlingar. Huvuddelen av laxfodret består dock av annat än fiskmjöl och fiskolja. En del fiskolja blir också omega3-produkter för mänsklig konsumtion.

Som en del i sin artikelserie om det svenska pelagiska fisket har DN publicerat en artikel om FF Skagen där de intervjuar Johannes Palsson, VD för FF Skagen A/S. Det är en i huvudsak bra artikel som bara har ett par mindre skönhetsfläckar. Återigen påstås att nio familjer från västkusten dominerar sillfisket i Östersjön. Det är, som jag visat, inte ett korrekt påstående.

När det gäller ägandet av FF Skagen A/S så har företaget tre delägare, FF Skagen Fond, Hornsnes Invest A/S i Hirtshals och färöiska P/f Havsbrun. De äger 1/3 var men FF Skagen Fond har enligt bolagsordningen en röstmajoritet. De svenska yrkesfiskarna är medintressenter i FF Skagen Fond.

Dessutom spårar den intervjuade forskaren Anders Kiessling ut i slutet av artikeln när han säger att andra vill ha fisken och att den inte tål dagens fisketryck vilket är dumheter. Det framgår ju klart av artikeln att i stort sett ingen vid sidan av fiskmjölsindustrin och pälsdjursfarmarna vill ha sillen och skarpsillen från Östersjön. Den fiskas hållbart och att kvoten går upp och ner har inget med att den inte skulle tåla dagens fisketryck att göra. Att kvoterna går upp och ner är naturligt och just ett bevis på att förvaltningen fungerar och att de fiskade arterna tål dagens fisketryck.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!