Svenska pelagiska landningar av sill år 2022

Pelagiskt fiske är fiske efter fisk som lever i de öppna vattenmassorna och inte vid botten. För svenska fiskare handlar det främst om sill, skarpsill (brisling), makrill och tobis men även om hästmakrill (taggmakrill), sperling (viltinglyra), kolmule (blåvitling) och spigg.

En del pelagiska svenska fiskare fiskar i Danmark och Sverige, en del bara i Danmark och en del bara i Sverige. Fisket sker i Nordatlanten, Nordsjön, Skagerak, Kattegatt, Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. Det finns båtar som bara fiskar i Östersjön eller Bottenhavet/Bottenviken och sådana som bara fiskar i Nordatlanten, Nordsjön, Skagerak och Kattegatt. Fisket med dansk flagg sker på danska kvoter och i samma hav som fisket med svensk flagg. Svenskflaggade båtar byter i allmänhet bort sina fiskerättigheter för kolmule och hästmakrill. De har inga fiskerättigheter för sperling och trynfisk vilket danskflaggade båtar har.

Fisket av makrill är enbart för konsumtion. Fisket av sill i Nordatlanten, Nordsjön, Skagerak är för konsumtion, fisket av skarpsill i Skagerak likaså. Fisket av skarpsill i Nordsjön är i huvudsak för industriändamål, dvs till fiskmjöls- och fiskoljeindustrin. Fisket av sill i Östersjön och Bottenhavet är främst till till foder och industriändamål men det förekommer också en del konsumtionsfiske. Fisket av skarpsill i Östersjön sker enbart för för användning i fiskemjöls- och fiskoljeindustrin samt för användning till foder.

Båtar i det pelagiska systemet

Totalt landade 25 svenska båtar i det pelagiska systemet med individuella överförbara fiskerättigheter pelagisk fisk under 2022. Av dessa hörde 11 båtar hemma i Östersjön. 1 av dem ägs dock av västkustfiskare. Det är SM 53 Glomskär.

8 båtar fiskade både i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt såväl som i Nordsjön. Det var GG 39 Rossö, GG 64 Astrid-Marie, GG 206 Ahlma, GG 207 Torland, GG 218 Västfjord, GG 229 Clipperton, GG 505 Polar och GG 840 Svanen. 6 av dem är större pelagiska fiskebåtar som i huvudsak fiskade skarpsill för fiskmjölsindustrin och sill för konsumtion i Nordsjön. De stora båtarna fiskade mycket lite sill i Östersjön så gnället på stora industritrålare tycks helt felaktigt.

5 båtar landade enbart sill eller skarpsill från Skagerak och Kattegatt. Dessa fyra är GG 1226 Clipppfjord, GG 210 Vera C, GG 77 Falken, GG 330 Carmona och GG 850 Odeskär. GG 1226 Clippfjord och GG 850 Odeskär är rena kvotbåtar.

Östersjön

12 båtar fiskade enbart i Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. GE 49 Arcadia, GG 778 Lövön, KR 59 Solana, SG 40 Miraculix, SIN 50 Laguna, SIN 602 Courage, SM 53 Glomskär, VK 190 Scanö, VY 23 Seiland, VY 33 Britton, VY 43 Viken och VY 23 Seiland. Alla utom GG 778 Lövön hade regional tilldelning. De stora pelagiska fiskebåtarna från Västkusten bytte i stor utsträckning bytt bort sina fiskerättigheter för sill mot fiskerättigheter för skarpsill. Detta möjliggjorde troligen ett mer lönsamt fiske med mindre bränsleförbrukning då det är lättare att fylla trålen snabbt vid fiske av skarpsill.

I det pelagiska systemet finns även 5 båtar som också har demersala fiskemöjligheter. Två av dessa, GG 39 Rossö och GG 840 Svanen, fiskar främst kräfta men även sill och skarpsill i Östersjön, skarpsill i Skagerak och Kattegatt samt sill i Nordsjön. Två båtar är kräfttrålare, GG 210 Vera C och GG 77 Falken, som fungerar som kvotbåtar i det pelagiska systemet och den sista båten, GG 1226 Clippfjord, en kvotbåt.

GG 64 Astrid-Marie. Bild: Bengt Bengtsson

Landningar av sill från Nordsjön, Skagerak och Kattegatt, ton
Nordsjön EU-zon
 1. GG 64 Astrid-Marie, 1 880, Astrid Fiske AB
 2. GG 330 Carmona, 1 203, Båt GG 330 Carmona AB
 3. GG 229 Clipperton, 893, B-C Pelagic AB
 4. GG 207 Torland, 631, Torland Fiske AB
 5. GG 218 Västfjord, 297, Västfjord Fiskeri AB
 6. GG 206 Ahlma, 258, Ahlma Fiskeri AB
 7. GG 840 Svanen, 131, Svanen Fiskeri AB
 8. GG 39 Rossö, 85, Rossö Fiskeri AB
Nordsjön brittisk zon
 1. GG 64 Astrid-Marie, 1 964, Astrid Fiske AB
 2. GG 330 Carmona, 1 307, Båt GG 330 Carmona AB
 3. GG 229 Clipperton, 856, B-C Pelagic AB
 4. GG 207 Torland, 676, Torland Fiske AB
 5. GG 206 Ahlma, 577, Ahlma Fiskeri AB
 6. GG 218 Västfjord, 189, Västfjord Fiskeri AB
Nordsjön norsk zon nabo
 1. GG 64 Astrid-Marie, 551, Astrid Fiske AB
 2. GG 207 Torland, 155, Torland Fiske AB
 3. GG 330 Carmona, 151, Båt GG 330 Carmona AB
 4. GG 229 Clipperton, 89, B-C Pelagic AB
 5. GG 218 Västfjord, 38, Västfjord Fiskeri AB
 6. GG 505 Polar, 7, Bryngeld Fiskeri AB
Nordsjön joint
 1. GG 64 Astrid-Marie, 4 107, Astrid Fiske AB
 2. GG 229 Clipperton, 1 286, B-C Pelagic AB
 3. GG 207 Torland, 1 203, Torland Fiske AB
 4. GG 206 Ahlma, 265, Ahlma Fiskeri AB
 5. GG 330 Carmona, 260, Båt GG 330 Carmona AB
 6. GG 218 Västfjord, 151, Västfjord Fiskeri AB

GG 840 Svanen

Skagerak och Kattegatt
 1. GG 840 Svanen, 60, Svanen Fiskeri AB
 2. GG 39 Rossö, 50, Rossö Fiskeri AB
 3. FG 72 Lagun, 36, LL 91 Fisk & Skaldjur AB
 4. LL 44 Marie III, 22, Martin Olofsson
 5. HG 104 Shamrock, 13, Niklas Jönsson & Johan Jönsson
 6. LL 173 Örnvik, 13, Robertssons Fisk HB
 7. LL 172 Albatross, 11, Robertssons Fisk HB
 8. LA 6 Helga, 8, Per Isaksson
Totala landningar sill från Nordsjön, Skagerak och Kattegatt
 1. GG 64 Astrid-Marie, 8 502, Astrid Fiske AB
 2. GG 218 Clipperton, 3 123, B-C Pelagic AB
 3. GG 330 Carmona, 2 922, Båt GG 330 Carmona AB
 4. GG 207 Torland, 2 665, Torland Fiske AB
 5. GG 206 Ahlma, 1 100, Ahlma Fiskeri AB
 6. GG 218 Västfjord, 675, Västfjord Fiskeri AB
 7. GG 840 Svanen, 191, Svanen Fiskeri AB
 8. GG 39 Rossö, 135, Rossö Fiskeri AB
Landningar av sill från Norska havet (NVG-sill), ton
 1. GG 505 Polar, 1 735, Bryngeld Fiskeri AB
 2. GG 64 Astrid-Marie, 1 555, Astrid Fiske AB

Totalt 9 båtar landade lite större mängder sill från Nordatlanten och Nordsjön. Mycket lite landades från Skagerak då sillfisket som brukar ske i Skagerak flyttats ut till Nordsjön. Detta för att minska mängden vårlekande rügensill (sill från västra Östersjön) i fångsterna. Denna sill befinner sig i Skagerak och Kattegatt på hösten när sillfisket i området brukar ske för att äta upp sig införa leken i södra Östersjön på våren.

Men de som fiskade på kustkvoten landade en del. Det mesta landades av trålare. Totalt var det 53 fiskebåtar som landade sill från Nordatlanten, Nordsjön, Skagerak och Kattegatt.

Landningar av sill/strömming från Östersjön, ton
Egentliga Östersjön, östra
 1. GG 207 Torland, 1 560, Torland Fiske AB
 2. SIN 602 Courage, 1 417, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB
 3. SIN 50 Laguna, 1 319, Bröderberg AB
 4. VY 242 Vestland, 1 124, VY 242 Vestland AB
 5. GG 229 Clipperton, 1 081, B-C Pelagic AB
 6. VK 190 Scanö, 791, VK 190 Fiskeri AB
 7. GG 206 Ahlma, 749, Ahlma Fiskeri AB
 8. GG 778 Lövön, 710, Båt GG 330 Carmona AB
 9. NG 6 Vegas, 628,  OXD Shipping AB
 10. GG 64 Astrid-Marie, 622, Astrid Fiske AB
 11. VY 33 Britton, 568, Enbloms Fiske AB
 12. GG 218 Västfjord, 501, Västfjord Fiskeri AB
 13. KR 59 Solana, 386, Michael Jonsson
 14. SM 53 Glomskär, 357, DE Fiske AB
 15. VY 43 Viken, 334, fam. Olofsson
 16. VY 21 Axelia, 275, Göran Gardell
 17. SG 40 Miraculix, 274, Gallerna AB
 18. GG 505 Polar, 211, Bryngeld Fiskeri AB
 19. KA 38 Stjärnfors, 174, Tallona AB
 20. SG 64 Vågskär, 133, André Nilsson
 21. VY 76 Boköland, 107, FF Boköland KB
 22. SG 73 Saga, 77, Jonas Olofsson
 23. KR 82 Gitte-Marie, 63, Stefan Nilsson
 24. KA 10 Tammerfors, 45, Bernt Fredriksson
 25. KR 12 Rönnskär, 33, Ronny Karlsson
 26. GG 840 Svanen, 25, Svanen Fiskeri AB
 27. ON 5 Hilma, 24, Johan Gustavsson
 28. VY 23 Seiland, 20, Peter Johansson
 29. TG 32 Anita, 17, Jonas Bergström
 30. KA 5 Vingaland, 15,
 31. NG 7 Cecilia, 12, Trosa Fiske AB
 32. MÖ 35 Sjollen, 7, HB Sjollen
 33. GG 39 Rossö, 6, Rossö Fiskeri AB

LA 338 Äran

Egentliga Östersjön, västra
 1. LA 6 Helga, 47, Per Isaksson
 2. MÖ 35 Sjollen, 46, HB Sjollen
 3. HG 104 Shamrock, 44, Niklas Jönsson & Johan Jönsson
 4. HG 34 Anna, 42, Per Jansson
 5. TG 32 Anita, 34, Jonas Bergström
 6. LA 338 Äran, 26, HB Missanas
 7. LA 99 Kristina, 5, Magnus Rosenlund Jönsson

SM 53 Glomskär

Bottenhavet och Bottenviken
 1. SM 53 Glomskär, 5 496, DE Fiske AB
 2. GG 218 Västfjord, 5 347, Västfjord Fiskeri AB
 3. GE 49 Arcadia, 2 616, Rederi AB Engesberg
 4. GG 207 Torland, 2 450, Torland Fiske AB
 5. GG 229 Clipperton, 620, B-C Pelagic AB
 6. HA 30 Vilma, 69, Guldhaven Pelagiska AB
 7. HND 4 Johlin V, 34, Bondhamn Fisk AB
 8. HA 89 Uddvik, 33, Lindbloms Fisk AB
 9. LÅ 42 Lillan, 27, Thomas Innala AB
 10. HA 50 Emma, 22
 11. LÅ 19 Junkön, 18, Bröderna Ökvist HB
 12. PÅ 16 Ellinor, 18
 13. LÅ 18 Nova, 17, Sundströms Fiske AB
 14. HA 4 Sarlut, 16, Arne Luthström
 15. HA 18 Rebecka, 14, Allan Lutström
 16. HL 3 Thule, 14,  Rederiet Rönnskär AB
 17. HA 64 Svallgrund, 11, Roger Andersson
 18. PÅ 34 Saga, 10
 19. HA 78 Irene, 10, Bo Sillman
 20. GE 1, 8
 21. LÅ 1 Tärnö, 8, Gunnar Nilsson
 22. LÅ 23 Airon, 7, Dag Hjelte AB
 23. GE 20, 7
 24. GE 25 Svanen, 6
 25. HND 18 Andreanna, 6
Fisket i Östersjön

Totalt var det 106 båtar som landade sill från Bottenhavet och Bottenviken. 5 fiskade inom det pelagiska systemet. 3 av dem kan betraktas som industritrålare. Det är GE 49 Arcadia, SM 53 Glomskär och GG 218 Västfjord. Två kan betraktas som stora pelagiska trålare, GG 207 Torland och GG 229 Clipperton.

Resterande båtar fiskade på kustkvoten. De båtar som fiskade mest på kustkvoten var i huvudsak mindre trålare som också fiskar siklöja. De fiskar sill/strömming för konsumtion, bland annat till surströmmingsfabrikerna. De tycks inte ha fiskat mindre än tidigare år.

I den östra delen av Östersjön var det 77 båtar som landade sill, 19 av dem fiskade inom det pelagiska systemet och resten på kustkvoten. Den överväldigande delen av fångsten togs av båtar som hör hemma på östkusten. Bara 7 stora pelagiska trålare  från Västkusten landade sill från Östersjön. Bara 13 båtar landade sill från västra Östersjön. Alla 13 är garnbåtar.

Landningsuppgifter hämtade från Havs- och vattenmyndigheten.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Svenska pelagiska landningar av sill år 2022”

Kommentarer är stängda.