Familjerna som dominerar det pelagiska konsumfisket

Det pelagiska fisket i Skagerak, Kattegatt, Nordsjön, Nordatlanten och Norska havet består av industrifiske och konsumtionsfiske. Det sistnämnda ger betydligt bättre betalt och makrill ger allra bäst betalt. Därför är fiskerättigheterna för makrill mer värda än fiskerättigheterna för sill.

En del av kvoterna är avsatta till kustkvoter eller kvoter för mindre aktiva fiskebåtar, bifångster och liknande så allt är inte fördelat som individuella fiskerättigheter. Därför blir det fel om andelen som en familj eller företag beräknas med utgångspunkt från de siffror som redovisas här.

Av företagen hör 4 hemma på Rörö, 6 i Hirtshals, 6 i Fiskebäck/Önnered, 1 i Esbjerg, 2 på Donsö, 2 på Fotö, 1 på Dyrön, 1 på Vrångö, 1 i Thyborøn, 1 i Esbjerg och 1 i Hanstholm. Av familjerna hör 5 hemma på Rörö, 4 i Hirtshals, 7 i Fiskebäck/Önnered, 1 på Fotö/Öckerö, 1 på Fotö, 1 på Donsö/Göteborg, 2 på Donsö, 1 på Donsö/Vrångö, 1 i Harboøre/Thyborøn, 1 i Hanstholm, 1 i Esbjerg och 1 på Dyrön/Rönnäng.

Familjerna och företagen

Danmark har rejält större kvoter än Sverige förutom i Skagerak och Kattegatt. De är dock fördelade på färre båtar än i Sverige, Ägarkoncentrationen är därför större i Danmark än i Sverige. Det pelagiska konsumtionsfisket domineras trots detta av ett svenska företag, Astrid Fiske AB.

Astrid Fiske AB

Astrid Fiske AB har ett danskt dotterbolag Astrid Fiskeri A/S. Ägare är bröderna Kristian Johansson och Johannes Johansson samt deras kusin Daniel Johansson ihop med deras respektive fäder Thomas Johansson och Börje Johansson. Familjen äger dessutom det danska fiskeriföretaget Skagen Fiskeri A/S och det svenska fiskeriföretaget Astrid Pelagic AB.

Astrid-koncernen har två stora pelagiska fiskebåtar, GG 64 Astrid Marie i Sverige och S 264 Astrid i Danmark. Dessutom har Astrid Fiske AB en liten trålare i Sverige med pelagiska fiskerättigheter, GG 77 Falken. Skagen Fiskeri A/S ha för sin del FN 267 Emilie. I GG 64 Astrid Marie finns en minoritetsägare som äger 11%, Axfish AB.

Rederiet Isafold A/S

Lise Bjørn Jørgensen och Karsten Mølgaard som är ett par och bor tillsammans äger 94% av aktierna i Rederiet Isafold A/S. Minoritetsägaren Kristian Larsen äger 6%. Företaget har den stora pelagiska trålaren och snörpvadsbåten HG 333 Isafold.

Familjen Magnusen

Bröderna Fridi Petur Magnusen och Roi Magnusen äger tillsamman med Nicolai Asbjørn Magnusen två stora pelagiska fiskeriföretag, Rederiet Ruth A/S och Asbjørn A/S. Dessutom äger de hälften av fiskeriföretaget AB Ocean ApS. Rederiet Ruth A/S äger den pelagiska trålaren HG 264 Ruth medan Asbjørn A/S äger HG 365 Junior. AB Ocean ApS äger de mindre trålarna HG 162 North Ocean och HG 165 South Ocean.

Familjen Tindskard

Bröderna Fridalvur Virgarsson Tindskard och Runi Virgarson Tindskard äger fiskeriföretaget Beinur A/S som äger den stora pelagiska trålaren HG 62 Beinur. Deras syster Elin Virgarsdotter Tindskard äger S 281 Elin ApS med dotterbolaget HG 281 Elin ApS som äger trålaren HG 281 Elin som har pelagiska fiskerättigheter..

Themis Fiskeri

Themis Fiskeri A/S är ett danskt dotterbolag till Rylo AB i Sverige. Rylo AB ägs av Anders Ryberg, hans Björn Ryberg och hans svärson Urban Lorentsson. Rylo AB har dessutom dotterbolaget Themis Pelagic AB I Sverige. Koncernen äger den pelagiska trålaren S 144 Themis.

Fiskeri AB Ginneton

Ägare av det svenska fiskeriföretaget Fiskeri AB Ginneton är familjen Claesson, närmare bestämt bröderna Kurt Claesson och Thor Claesson. Företaget äger den stora danska pelagiska trålaren S 205 Ceton och har en beställt ett nybygge till Sverige, GG 203 Ginneton, Dessutom har företaget den mindre trålaren GG 201 Vera C i Sverige.

B-C Pelagic

Fiskeriföretaget B-C Pelagic AB ägs av AB Clipperton och Bristol Fiske AB. Företaget har dotterbolaget B-C Pelagic Holding ApS som i sin tur har dotterbolaget B-C Pelagic Danmark ApS. Bröderna Kenny, Aste och Runar Jansson är ägare av Bristol Fiske AB medan AB Clipperton ägs av Marcus Backman, Reine Backman och Erling Malmborg med flera. B-C Pelagic AB har den pelagiska trålaren GG 229 Clipperton medan B-C Pelagic Danmark ApS äger S 438 Bristol. Dessutom äger SB Clipperton den lilla fiskbåten GG 1226 Clipperton som innehar pelagiska fiskerättigheter. AB Clippertons fiskerättigheter har räknats ihop med B-C Pelagic i tabellerna nedan.

Carmona

Båt GG 330 Carmona AB ägs av Anders Gustafsson och hans två söner Fredrik Gustafsson och Erik Gustafsson. Företaget äger den pelagiska trålaren GG 330 Carmona och ägde tidigare också GG 778 Lövön.

Tor-ön Fiske (Ahlström 1)

Tor-ön Fiske AB ägs av fyra personer, Svante Ingemar Ahlström, Fredrik Ahlström, John Ahlström och Philip Ahlström. De är troligen bröder (i alla fall de två första) och dessutom kusiner till de 4 ägarna av Torland Fiske AB. Företaget äger två pelagiska trålare,  GG 204 Tor-ön i Sverige och S 204 Tor-ön i Danmark.

Torland Fiske (Ahlström 2)

Torland Fiske AB ägs av Olof Samuel Ahlström, Robert Simon Ahlström, David Ahlström och Oskar Emanuel Ahlström som förmodligen är bröder. Företaget har den pelagiska trålaren GG 207 Torland.

Ahlma Fiskeri

Ahlma Fiskeri AB ägs av Sven Magnusson, Bertil Magnusson och Christer Magnusson. I Danmark finns dotterbolaget Ahlma Danmark ApS. Ahlma Fiskeri AB äger den pelagiska trålaren GG 206 Ahlma medan Ahlma Danmark ApS äger S 206 Ahlma West.

Rasmussen

Benny Rasmussen äger Lingbank A/S ihop med sönerna Jens Schneider Rasmussen och Jonas Sauer Rasmussen. Lingbank A/S har den pelagiska trålaren HM 379 Lingbank.

Stella Nova Fiskeri

I Sverige äger bröderna Stig och Christer Bryngelsson på Fotö respektive Öckerö företaget Stella Nova Fiskeri AB och i Danmark äger de Fiskeriselskabet Stella Nova ApS. Det sistnämnda företaget äger den pelagiska trålaren S 464 Stella Nova IX.

Cattleya A/S

Cattleya A/S ägs av Flemming Pedersen med familj. Företaget har den pelagiska trålare E 349 Cattleya.

Langer

Jens Peter Langer och Danny Broe Langer är ägare av Brdr. Langer A/S. Brdr Langer A/S är för sin del huvudägare i Partrederiet Tina Jeanette L 920 som äger den pelagiska trålaren L 920 Tina Jeanette. Minoritetsägare är Jan Torp Nielsen.

Odeskär Fiskeri

Bröderna Olof Andersson på Vrångö  och Erik Andersson på Donsö är ägare av fiskeriföretagen Odeskär AB (med dotterbolaget Vrångö Fiskeri AB) och Andersson Bemanning Fiskeri AB i Sverige. Danska företaget Odeskar Fiskeri A/S ägs i sin tur av Odeskär AB, Karl-Anders Andersson och Simon Andersson. De två sistnämnda är söner till de två tidigare nämnda bröderna. Odeskär AB äger den pelagiska trålaren GG 850 Odeskär medan Odeskar Fiskeri A/S äger AS 202 Neptun.

Västfjord Fiskeri

Västfjord Fiskeri AB ägs av Richard Jarander, Martin Gustavsson, Georg Gustavsson, Alberth Gustavsson, Emil Andreas Parkås, Frank Gustafsson, Samuel Gustafsson och Fredrik Karlsson.Företaget äger den pelagiska trålaren GG 218 Västfjord II.

Bryngeld Fiskeri

Thomas Bryngeld och Lars-Uno Bryngeld är ägare av Bryngeld Fiskeri AB. Företaget har för närvarande ingen fiskebåt.

Rossö Fiskeri

Rossö Fiskeri AB är ett av de minsta företagen som finns med i tabellerna över de företag och familjer som kontrollerar det pelagiska fisket. Ägare är Sterner Lundgren och hans två söner Niklas Lundgren och Mattias Lundgren samt bröderna Henrik Olausson och Anders Olausson. Företaget äger en av de minsta existerande RSW-trålarna, GG 39 Rossö.

Svanen Fiskeri

Svanen Fiskeri AB är det minsta företaget i detta inlägg. Ägare är bröderna Stefan Larsson och Roger Larsson. Företaget äger en av de minsta existerande RSW-trålarna, GG 840 Svanen.

Makrill

Sverige har en kvot på 4 743 ton i EU-zon och brittisk zon samt 266 ton i norsk zon. Danmark har 19 484 ton i EU-zon och brittisk zon. Familjen Johansson och deras företag Astrid Fiske har sammanlagt de största fiskerättigheterna av alla följt av paret Lise Bjørn Jørgensen och Karsten Mølgaard, familjen Magnusen, familjen Tindskard och familjen Ryberg/Lorentsson.

Danska pelagiska fiskerättigheter för makrill i EU-zon och brittisk zon
 1. Lise Bjørn Jørgensen och Karsten Mølgaard, 21,00%, Hirtshals, *1
 2. Johansson, 21,00%, Rörö
 3. Magnusen, 18,57%, Hirtshals
 4. Tindskard, 16,63%, Hirtshals
 5. Ryberg/Lorentsson, 10,30%, Rörö
 6. Pedersen, 8,72%, Esbjerg
Svenska pelagiska fiskerättigheter för makrill i EU-zon och brittisk zon
 1. Johansson, 31,88%, Rörö, *2
 2. Claesson, 15,06%, Fiskebäck, *3
 3. Gustafsson, 11,13%, Dyrön/Rönnäng
 4. Bryngeld, 10,06%, Fiskebäck
 5. Backman, Malmborg och Jansson**, 7,59%, Donsö, *4
 6. Ahlström 2, 6,08%, Fiskebäck, *3
 7. Ahlström 1, 6,06%, Fiskebäck, *3
 8. Magnusson & Ahlström, 4,78%, Önnered, *3
 9. Gustavsson, 2,91%, Fotö
 10. Andersson, 2,01%, Donsö/Vrångö
Danska pelagiska fiskerättigheter för makrill i färöisk zon
 1. Lise Bjørn Jørgensen och Karsten Mølgaard, 40,00%, Hirtshals, *1
 2. Magnusen, 27,86%, Hirtshals
 3. Johansson, 14,94%, Rörö
 4. Tindskard, 10,59%, Hirtshals
 5. Ryberg/Lorentsson, 6,6%, Rörö
Danska pelagiska fiskerättigheter för makrill i norsk zon
 1. Lise Bjørn Jørgensen och Karsten Mølgaard, 21,00%, Hirtshals, *1
 2. Johansson, 21,00%, Rörö
 3. Magnusen, 18,57%, Hirtshals
 4. Tindskard, 16,63%, Hirtshals
 5. Ryberg/Lorentsson, 10,30%, Rörö
 6. Pedersen, 8,72%, Esbjerg
Svenska pelagiska fiskerättigheter för makrill i norsk zon
 1. Johansson, 32,58%, Rörö, *2
 2. Claesson, 16,76%, Fiskebäck, *3
 3. Bryngeld, 10,06%, Fiskebäck
 4. Gustafsson, 11,13%, Dyrön/Rönnäng
 5. Backman, Malmborg och Jansson, 7,59%, Donsö, *4
 6. Ahlström 2, 6,08%, Fiskebäck, *3
 7. Ahlström 1, 6,06%, Fiskebäck, *3
 8. Magnusson & Ahlström, 4,78%, Önnered, *3
 9. Gustavsson, 2,91%, Fotö
 10. Andersson, 2,01%, Donsö/Vrångö
Sill
Skagerak och Kattegatt

Sverige har en sillkvot på 11 137 ton i Skagerak och Kattegatt medan Danmark har 13 994 ton. Kvoterna för Skagerak och Kattegatt fiskas numera huvudsakligen i Nordsjön för att inte fånga för mycket vårlekande sill från Östersjön (rügensill) då det beståndet kollapsat på grund av klimatfförändringar.

När det gäller sill i Skagerak och Kattegatt är även här familjen Johansson största innehavare av fiskerättigheter. Åteigen är paret Lise Bjørn Jørgensen och Karsten Mølgaard nästa störst. Men därefter skiljer det sig med familjen Gustafsson på tredje plats och familjen Ryberg/Lorentsson på fjärde följt av B-C Pelagic och familjen Tindskard.

Danska pelagiska fiskerättigheter för sill i Skagerak och Kattegatt
 1. Johansson, 26,00%, Rörö
 2. Lise Bjørn Jørgensen och Karsten Mølgaard, 25,66%, Hirtshals, *1
 3. Ryberg/Lorentsson, 12,16%, Rörö
 4. Magnusen, 11,13%, Hirtshals
 5. Tindskard, 10,09%, Hirtshals
 6. Bryngelsson, 5,88%, Fotö
Svenska pelagiska fiskerättigheter för sill i Skagerak och Kattegatt (SK)
 1. Johansson, 16,16%, Rörö, *2
 2. Gustafsson, 16,11%, Dyrön/Rönnäng
 3. Backman/Malmborg och Jansson,11,07%, Donsö, *4
 4. Claesson, 7,51%, Fiskebäck, *3
 5. Magnusson och Ahlström, 7,17%, Önnered
 6. Ahlström 1, 6,44%, Fiskebäck, *3
 7. Ahlström 2, 6,44%, Fiskebäck, *3
 8. Lundgren & Olausson, 5,73%, Rörö
 9. Larsson, 5,73%, Rörö
 10. Gustavsson, 4,86%, Fotö
 11. Andersson, 3,57%, Donsö/Vrångö
 12. Bryngeld, 3,42%, Fiskebäck
Nordsjön

I Nordsjöns EU-zon och brittisk zon har Sverige 3 789 ton sill medan Danmark har 64 367 ton. I norsk zon i Nordsjön har Sverige 932 ton. Dessutom brukar svenska båtar byta till sig ytterligare sill i utbyte mot kvot för kolmule.

När det gäller sill i Nordsjön är familjen Johansson störst fiskerättighetsinnehavare knappt framför Lise Bjørn Jørgensen och Karsten Mølgaard. Därefter följer en rad familjer med danska fiskerättigheter såsom Magnusen, Tindskard, Ryberg/Lorentsson, Langer, Claesson och Pedersen

Danska pelagiska fiskerättigheter för sill i Nordsjön 
 1. Johansson, 21,00%, Rörö,
 2. Lise Bjørn Jørgensen och Karsten Mølgaard, 21,00%, Hirtshals, *1
 3. Magnusen, 13,35%, Hirtshals
 4. Tindskard, 12,47%, Hirtshals
 5. Ryberg/Lorentsson, 8,71%, Rörö
 6. Langer, 6,36%, Thyborøn
 7. Claesson, 4,62%, Fiskebäck
 8. Pedersen, 4,14%, Esbjerg
 9. Rasmussen, 1,29%, Hanstholm
Svenska pelagiska fiskerättigheter för sill i Nordsjön EU-zon och brittisk zon
 1. Johansson, 27,62%, Rörö, *2
 2. Gustafsson, 16,11%, Dyrön/Rönnäng
 3. Backman, Malmborg och Jansson, 11,07%, Donsö, *4
 4. Claesson, 7,51%, Fiskebäck, *3
 5. Magnusson & Ahlström, 7,17%, Önnered, *3
 6. Ahlström 1, 6,44%, Fiskebäck, *3
 7. Ahlström 2, 6,44%, Fiskebäck, *3
 8. Gustavsson, 4,86%, Fotö
 9. Andersson, 3,57%, Donsö/Vrångö
 10. Bryngeld, 3,42%, Fiskebäck
Svenska pelagiska fiskerättigheter för sill i Nordsjön norsk zon
 1. Johansson, 24,77%, Rörö, *2
 2. Claesson, 15,72%, Fiskebäck, *3
 3. Gustafsson, 11,87%, Dyrön/Rönnäng
 4. Backman, Malmborg och Jansson, 9,10%, Donsö, *4
 5. Bryngeld, 8,05%, Fiskebäck
 6. Ahlström 2, 7,82%, Fiskebäck, *3
 7. Ahlström 1, 7,81%, Fiskebäck, *3
 8. Magnusson & Ahlström, 6,48%, Önnered, *3
 9. Gustavsson, 3,68%, Fotö
Norska havet

I norska havet och Nordatlanten har Sverige 3 787 ton sill medan Danmark har 10 501 ton. Störst fiskerättigheter har familjen Johansson, Lise Bjørn Jørgensen och Karsten Mølgaard, familjen Magnusen och familjen Tindskard.

Danska pelagiska fiskerättigheter för sill i Nordatlanten och Norska havet (NVG-sill, Atlantoskandisk sill)
 1. Lise Bjørn Jørgensen och Karsten Mølgaard, 24,00%, Hirtshals, *1
 2. Magnusen, 24,00%, Hirtshals
 3. Tindskard 21,50%, Hirtshals
 4. Johansson, 16,61%, Rörö
 5. Ryberg/Lorentsson, 5,40%, Rörö
 6. Pedersen, 3,49%, Esbjerg
Svenska pelagiska fiskerättigheter för sill i Norska havet (NVG-sill, Atlantoskandisk sill)
 1. Johansson, 43,61%, Rörö, *2
 2. Claesson, 16,40%, Fiskebäck, *3
 3. Bryngeld, 13,98%, Fiskebäck
 4. Ahlström 1, 6,35%, Fiskebäck, *3
 5. Ahlström 2, 6,35%, Fiskebäck, *3
 6. Backman, Malmborg och Jansson, 5,41%, Donsö
 7. Gustafsson, 3,88%, Dyrön/Rönnäng
 8. Gustavsson, 3,02%, Fotö
 9. Magnusson & Ahlström, 1,02%, Fiskebäck, *3
Företagen

Ett annat sätt att se på det hela är att se hur stora tillgångar företagen har. Fiskerättigheter är i de flesta företag värda mer än fiskebåtarna. Bara företag med tillgångar på över 20 miljoner SEK är medtagna. För de danska företagen har omräkning till svenska kronor skett.

Bokförda tillgångar i pelagiska fiskeriföretag senaste bokslut, M SEK (antingen 20211231 eller 20220630, 2022 för de danska företagen)
 1. Themis Fiskeri A/S, 2 076,1* (Rylo AB)
 2. Rylo AB, 1 912,7, Ryberg/Lorentsson
 3. Astrid Fiske AB, 1 887,2, Johansson
 4. Rederiet Isafold A/S, 1 762,0*, Lise Bjørn Jørgensen och Karsten Mølgaard
 5. Astrid Fiskeri A/S, 1 703,5* (Astrid Fiske AB)
 6. Rederiet Ruth A/S, 1659,8*, Magnusen
 7. Beinur A/S, 1 432,4*, Tindskard
 8. Asbjørn A/S, 1 305,0*, Magnusen
 9. Tor-ön Fiske AB, 884,4, Ahlström
 10. Fiskeri AB Ginneton, 824,3 (20201231), Claesson
 11. Lingbank A/S, 718,5, Rasmussen
 12. Torland Fiske AB, 562,6 (20220630), Ahlström
 13. B-C Pelagic Danmark ApS, 444,2*, Backman, Malmborg och Jansson
 14. Cattleya A/S, 384,4*, Pedersen
 15. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 255,9*, Bryngelsson
 16. AB Ocean ApS, 333,8*, Magnusen och Tindskard
 17. B-C Pelagic AB, 298,4, Backman, Malmborg och Jansson
 18. S 281 Elin ApS, 290,8*, Tindskard
 19. Båt GG 330 Carmona AB, 251,4, Gustafsson
 20. Odeskar Fiskeri A/S, 193,7*, Andersson
 21. Ahlma Fiskeri AB, 138,5, Magnusson och Ahlström
 22. Ahlma Danmark ApS, 130,9*, Magnusson och Ahlström
 23. Bryngeld Fiskeri AB, 129,2, Bryngeld
 24. Västfjord Fiskeri AB, 91,4, Gustavsson
 25. Brdr. Langer A/S, 58,4. Langer
 26. Axfish AB, 50,2, Axelsson
 27. Stella Nova Fiskeri AB, 43,9, Bryngelsson
 28. AB Clipperton, 29,4, Backman och Malmborg
 29. Odeskär AB, 25,0, Andersson

*Danska kronor är omräknade till svenska kronor 20230525.

Fotnoter

*1 Rederiet Isafold har en minoritetsägare, Kristian Larsen. Alla fiskeröttigheter är dock räknade som kontrollerade av majoritetsägarna.
*2 Svenska GG 64 Astrid-Marie har en minoritetsägare, Axfish AB. Alla fiskeröttigheter är dock räknade som kontrollerade av majoritetsägaren.
*3 Ahlström är en stor släkt. De som äger Tor-ön Fiske AB är kusiner eller relativt nära släkt med de som äger Torland Fiske AB. Jonas Ahlström som är delägare i Ahlma Fiskeri AB är avlägset släkt med de andra. Även familjen Claesson är avlägset släkt med Ahlström.
*4 Fiskerättigheterna för AB Clipperton och B-C Pelagic AB har lagts ihop trots att familjen Jansson inte är delägare i AB Clipperton.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!