Klimatförändringar hotar inte den biologiska mångfalden

Havet blir varmare och varmare vilket medför att existerande arter kan bli mer sällsynta eller rent av dö ut. Fiskar som drabbas i svenska vatten är bland annat lax, torsk och sill och andra arter som kräver ganska kallt vatten. Fiskar som gynnas är exempelvis ansjovis, sardiner, kummel och hästmakrill som brer ut sig norrut.

En del så kallade invasiva arter som exempelvis svartmunnad smörbult och puckellax gynnas också av klimatförändringarna. Med varmare sjöar, älvar och åar kan också regnbåge förvandlas till en invasiv art. Puckellax och regnbåge begränsas än så länge av de inte kan eller har svårt att föröka sig i svenska vatten. Det kan förändras när klimatet förändras.

Men det innebär i princip inget hot mot den biologiska mångfalden som sådan. Däremot förändras den biologiska mångfalden. Vissa arter försvinner eller blir mer sällsynta. Andra arter breder ut sig och blir vanligare. De flesta havslevande arter som betraktas som invasiva går inte att utrota så det är meningslöst att försöka. Men spridningen kan förhindras och begränsas.  I insjöar finns det fler invasiva arter och en del går kanske att utrota men krabbor och musslor som lever i såväl saltvatten som bräckt vatten och sötvatten går troligen inte att utrota mer än i enstaka isolerade sjöar och vattendrag.

Invasiva arter i svenska vatten som med all sannolikhet inte går att utrota inkluderar svartmunnad smörbult, puckellax, kinesisk ullhandskrabba, småprickig penselkrabba, blåskrabba, vitfingrad brackvattenskrabba, signalkräfta, stillahavsostron och vandrarmussla. Signalkräfta är idag basen för ett omfattande fiske i svenska insjöar. Det finns därför inte heller något intresse av att utrota den.

När det gäller växter finns flera invasiva arter i svenska sjöar. Exempelvis sjögull, vattenpest, sydfyrling (vattenkrassula) och smal vattenpest. Troligen går inte heller dessa arter att utrota. Men utbredningen går att begränsa och spridning går att förhindra.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!