Fisknamn som efternamn

Naturnamn som efternamn är vanligt i Sverige. Många av naturnamnen är sammansatta men det förekommer också enkla namn. Framförallt handlar det då om träd såsom Al (Ahl), Alm, Ask, Asp, Björk, Bok, Ek, Gran, Hägg, Lind, Lönn, Pil, Rönn med flera. Även en del fåglar och däggdjur förekommer som exempelvis Duva, Häger, Falk, Örn, Tjäder, Björn, Räv, Varg, Hjort, Lo, Mård och många fler. Liksom namn som Berg, Sjöö och Vik med mera. Men fisknamn är ovanliga. De förekommer dock.

Fisknamn

Vanligaste fisknamnen är namn efter vandrande fiskar och sötvattensfiskar. Exempelvis ål, lax, karp, gädda, nors, lake, röding, sik och ruda. Det finns också namn som är från andra språks namn på fiskarter som exempelvis ryba, salmon, pike, hering, herring, karppi och brisling. Med all säkerhet har jag missat en del efternamn efter fiskarter, framförallt på andra språk. Troligen är också de namnen ovanliga.

Åhl, Gedda, Lax och Karp är de vanligaste namnen. Tar vi med olika stavningar finns 371 personer som bär efternamnet Åhl, 342 som bär efternamnet Gedda/Gädda, Lax/Laks 256 personer och 226 som heter Karp/Carp.

Fiskefternamn, antal bärare
 1. Åhl, 371
 2. Gedda, 313
 3. Lax, 221
 4. Karp, 162
 5. Nors, 152
 6. Fisk, 145
 7. Lake, 140
 8. Röding, 130
 9. Sik, 125
 10. Ruda, 116
 11. Harr, 114
 12. Brax, 98
 13. Carp, 66
 14. Haj, 60
 15. Siik, 56
 16. Fisch, 49
 17. Haij, 41
 18. Laks, 35
 19. Mört, 33
 20. Id, 33
 21. Gädda, 29
 22. Salmon, 28
 23. Pike, 26
 24. Hering, 25
 25. Herring, 23
 26. Ryba, 22
 27. Bass, 22
 28. Karppi, 16
 29. Pesce, 16
 30. Brisling, 13
 31. Sardini, 12
 32. Makrill, 9
 33. Haring, 9
 34. Whiting, 8
 35. Pollock, 7
 36. Fish, 6
 37. Poisson, 6
 38. Sil, 5
 39. Balik, 5
 40. Sutare, 5
 41. Samaka, 5
 42. Mal, 5
 43. Sill, 4
 44. Tobis, 4
 45. Braxén, 3
 46. Masi, 3
 47. Haddock, 3
 48. Trout, 2
 49. Tunga, 2
 50. Shark, 2
Inte alltid namn från fiskarten

Det finns också 97 stycken som heter Sperling men i detta fall handlar det om det tyska namnet på sparv och inte om fisken vitlinglyra som heter sperling på danska. 228 personer bär namnet Pollack (dessutom finns 80 st. som heter Pollak). Det är troligen inte från det engelska namnet på bleka.

När det gäller namnet Id kan det vara ett arabiskt namn och inte fisken. Det är väl också tveksamt om namnet Braxén är från fisknamnet. 2 933 personer bär namnet Asp. I allmänhet handlar det om trädet asp och inte fisken asp. Det är i allmänhet efter trädet men kanske i vissa fall efter fisken.

Namnet Tunga är förmodligen inte från  fisknamnet. Kanske inte heller namnet Mal. Det gäller eventuellt också namnet Shark. Sil är ett dialektalt ord för nors men namnet behöver kanske inte komma från det.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!