Var de pelagiska fiskeriföretagen fiskar – de små på Rörö

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kunnat kartlägga var alla pelagiska svenska fiskebåtar fiskat mellan den 1 juli 2021 och den förste juli 2023. På Rörö finns de två största fiskeriföretagen i Sverige, Astrid Fiske AB och Rylo AB (Themis Fiskeri). De sysslar i huvudsak med pelagiskt fiske.

På Rörö finns dessutom två mindre fiskeriföretag som bedriver både pelagiskt och demersalt fiske. Rossö Fiskeri med trålaren GG 39 Rossö och Svanen Fiskeri AB med GG 840 Svanen. Rossö Fiskeri AB ägs av familjerna Lundgren och Olausson medan Svanen Fiskeri AB ägs av familjen Larsson.

Svanen och Rossö är några av de minsta trålarna i Sverige som är försedda med RSW-tankar för pelagisk fisk. De bedriver demersalt fiske efter framförallt kräfta men även fisk i Skagerak och Kattegatt samt pelagiskt fiske av sill och skarpsill i Skagerak, Kattegatt och Östersjön.

GG 39 Rossö

GG 840 Svanen

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!