Hur står det till med räkan?

Beräkningsmodellen för hur storleken på beståndet av nordhavsräka i Skagerak bestäms har ändrats. Den nya beräkningsmodellen leder till att uppskattningen av beståndets storlek blivit mycket mindre. Det har i sin tur lett till det mängd räka som får fiskas minskar kraftigt.

Denna förändring handlar bara om att beräkningsmodellen ändrats och bygger inte på provtagning eller nåt annat. Det kan inte heller tas som intäkt för att hävda att räkan tidigare varit överfiskad. Inte heller det faktum att fisket ökat kraftigt sen 1960-talet är ett tecken på det. Den ökningen skedde på 1980-talet och 1990-talet och har de senaste åren bytts till en minskning. Men ändå gör diverse miljöaktivistiska sidor den kopplingen. Den är felaktig. Inte heller är trålfiske ett hot mot räkan som en del miljöaktivister tycks tro. Att det periodvis skett ett överfiske är dock inte nödvändigtvis falskt.

Det är dessutom så att det svenska räkfisket inte har ökat sen 1970 utan fortfarande är på samma nivå som då. Danskt och norskt räkfiske har dock ökat. Det danska främst under 1980-talet  för att därefter minska och det norska hela perioden med en minskning de senaste 10 åren,

Beståndet och räkfisket

Däremot ät det troligt att räkan överfiskades på 1980-talet för det var då som beståndet minskade. På grund av klimatförändringar tycks det också ha varit en minskning av beståndet i början av 2000-talet. Fisket har också enligt de senaste beräkningarna varit för stort under de senaste 10 åren.

Om beståndet i verkligheten ökat eller minskat är faktiskt okänt, men det är väl ganska troligt att beståndet minskat på grund av ett allt varmare hav. Fortsätter uppvärmningen av havet kommer det att sluta med att nordhavsräkan försvinner från Nordsjön, Skagerak och Kattegatt.

Det bästa som svenska myndigheter kan göra i detta läge är att snabbt ta fram ett system för överförbara fiskerättigheter i det demersala fisket. Det möjliggör en omställning till en situation med färre båtar och minskat räkfiske.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!