Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Kosterhavet

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. I Kosterfjorden och Väderöfjorden förekommer räktrålning. Det två fjordarna är samtidigt en nationalpark respektive ett marint skyddsområde.

Vid den trålning som sker i området får bara en liten trål försedd med rist användas. Dessutom får det enbart fiskas med enkeltrål. Trålningen förekommer endast på vatten som är djupare än 60 meter. En del av trålare som fiskar räka i detta område fiskar också kräfta i inrdagningsområden. Även där används rist vid fisket.

Fisket i området samförvaltas av lokala yrkesfiskare, forskare, Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten samt politiker från Strömstads och Tanums kommuner. Den sk Koster-Väderöfjordsöverenskommelsen ligger till grund för arbetet som utvecklats med stöd från bland annat kommunerna, WWF samt EU:s havs- och fiskerifond.

Räktrålarna i Kosterhavet

Bland de båtar som fiskade mycket i Kosterhavet under den undersökta perioden fanns, SD 539 Gryning, SD 511 Eros, SD 341 Sundland, SD 298 Listerö, SD 451 Ferder, SD 262 Carona, SD 158 Luna, SD 475 Nippon och SD 258 Falken. Dessutom finns det andra båtar som fiskade i mindre utsträckning varav LL 470 Starlet redovisas här. Andra är huvudsakligen kräfttrålare och fiskade bara i begränsad utsträckning i Kosterhavet.

Företagen

Dessutom finns det lite större företag med flera båtar eller hög omsättning som fiskade i området. Exempelvis SD 437 i Edsvik AB, Gröna Räkan AB, SD 622 Vanguard AB, Titania Fiskeri AB, Zentha i Rönnäng, Ekenäs Fisk och Fiskerederi Andersson AB.

SD 539 Gryning ägs av AB Nordkosters Fisk som ägs av Björn Tobiasson. I Strömstad hör SD 475 Nippon som ägs av Nippon AB (Henrik Åkesson) hemma liksom SD 258 Falken som ägs av Kjell-Åke Sörensson.

I Grebbestad finns SD 341 Sundland med SD 341 Sundland AB (Per och Tomas Jansson) som ägare, SD 298 Listerö som ägs av Listerö av Grebbestad AB (Ulf Jansson), SD 451 Ferder med SD 451 Ferder AB (Charles och Robert Olsson) som ägare och SD 158 Luna som ägs av Thore Pålsson.

På Resö har vi SD 262 Carona som ägs av ResöRan AB (Anders Hedenstedt och Joakim Axelsson) och  SD 511 Eros som ägs av Jan-Olof Hellberg och Nils-Arne Hellberg (Resö Skaldjur AB).  Slutligen finns SD 578 Vikingö Nord i Havstenssund som ägs av SD 578 Vikingö AB (Janne Jansson).  Dessutomg finns LL 9 Svartskär som ägs av Fiskebåt LL 9 Lysekil AB (Niclas Hallberg).

Fisket

SD 158 Luna landade mer kräfta än räka under 2022 medan alla de övriga i huvudsak landade räka. en del av dem som SD 451 Ferder landade också en hel del kräfta. Eftersom fisket sker med rist var fångsterna av fisk små. LL 470 Starlet från Smögen som ägs av Hans Andersson landade enbart så mycket räka som behövdes för att behålla räktillståndet. SD 578 Vikingö Nord fiskade i huvudsak räka på Bratten längre ut.

Under den undersökta perioden fanns det två båtar med namnet SD 539 Gryning och för SD 451 Ferder fanns det två olika AIS-registreringar för samma båt fast för olika perioder. Det fanns även tre olika LL 9 Svartskär under den aktuella perioden. AIS-registreringarna för alla tre båtarna är ofullständiga.

SD 539 Gryning

SD 511 Eros

SD 341 Sundland

SD 286 Listerö

LL 425 Vikefjord

LL 470 Starlet

SD 451 Ferder

SD 262 Carona

SD 475 Nippon

SD 258 Falken

SD 158 Luna

SD 578 Vikingö Nord

LL 9 Svartskär

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!