Kustfisket på Västkusten – landningar 2022

När det gäller kustfisket på Västkusten finns det både en pelagisk kustkvot och en demersal kustkvot. Den förstnämnda omfattar sill och makrill i Skagerak och Kattegatt. Det finns också en kustkvot av skarpsill. I kustfisket inkluderas även garnfiskebåtar som fiskar torsk och annan fisk, burfiskebåtar som fiskar kräfta med bur och hummer samt båtar som fiskar läppfisk. Trålfiske av kräfta och räka som ofta är kustnära är inte inkluderat.

Den demersala kustkvoten omfattar sej, kolja, torsk, vitling och kräfta. I stort sett är det ingen som fiskar på den demersala kustkvoten förutom när det gäller torsk. Men ingen av de båtarna landar mer än 5 ton. Det är också den största demersala kustkvoten. Trålare fiskar inte på kustkvoten och den som har en trålare med demersala fiskemöjligheter kan inte fiska på kustkvoten. Inte ens om de också har en annan båt. För kustfisket är det dock intressant med mindre landningar också. I detta sammanhang har jag också inkluderat landningar av läppfisk och hummer som kan stå för stora värden för enskilda yrkesfiskare och båtar.

Makrill

171 båtar landade makrill under 2022. Det var 6 större pelagiska pelagiska trålare med individuella fiskerättigheter ett tiotal demersala trålare och cirka 150 mindre båtar. De flesta landar små mängder. Alla små båtar fiskar på kustkvoten och har ingen individuell tilldelning. Makrill på kustkvoten fiskas med garn, dörj och pilk. Flera av båtar som fiskar makrill fiskar också annat. Det kan vara kräfta med bur och hummer med tenor. Eller fisk (framförallt torsk med garn och pilk). Nån enstaka båt fiskar också sill.

Landningar av makrill på kustkvoten 2022, båt, ton, ägare, hemmahamn
 1. HG 104 Shamrock, 10,8, Johan och Niklas Jönsson, Viken
 2. GG 184 Ragna, 9,3, Ragna Fiske AB (Nicklas Thörning), Hönö
 3. GG 237 Marika, 9,3, Marika Fiskeri AB (Johan Gillholm), Hönö
 4. SD 93 Måsen, 8,9, Mikael Niklasson, Strömstad
 5. GG 228 Rymo, 8,6, Themis Pelagic AB (fam. Ryberg), Rörö
 6. GG 290 Wilma, 7,9, Anders Kristensson, Vrångö
 7. LL 44 Marie III, 6,6, Smögens Fiske & Skärgårdsturer (Olofsson), Smögen
 8. GG 102 Maudan, 6,2, Lennart Andersson, Hönö
 9. GG 805 Sydvåg/GG 805 Tärnan, 5,7, Gösta Gunnesson, Klädesholmen
 10. GG 65 Coriola, 5,6, Rune Samuelsson, Öckerö
 11. GG 879 Hanna, 5,2, Hans Hamnén, Skärhamn
 12. GG 976 Svanfors, 5,0, Stefan Johansson, Dyrön
 13. VG 140 Svanö, 4,9, Folke Berntsson, Videberg
 14. SD 727 Ida, 4,9, Ingvar Samuelsson, Gullnäsholmen/Strömstad
 15. GG 765 Gideon, 4,7, Martin Axelsson, Rönnäng
 16. GG 1206 Danö, 4,1, P-O Larsson, Fiskebäck
 17. SD 6 Carina, 4,1, Kent Larsson, Heestrand
 18. LA 338 Äran, 4,1, HB Missanas (Bengtsson), Ven
 19. GG 349 Messer, 4,0, Allan Mällbin, Rönnäng
 20. LL 7 Ester Marie, 3,5, Smögens Fiske & Skärgårdsturer (Olofsson), Smögen
 21. LL 14 Molly, 3,3, LL 14 Molly AB (fam. Åhman), Lysekil
 22. GG 386 Kalfen, 3,2, Johan Fourong, Kalvsund
 23. GG 85 Rex, 3,1, Peter Hillberg, Klädesholmen
 24. SD 75 Ronja, 2,9
 25. GG 260 Tärneskär, 2,7, Anders Axelsson,
 26. GG 146 Solvåg, 2,6, Lennart Axelsson, Rönnäng
 27. GG 43 Anna, 2,2, Christopher Kretschman, Björkö
 28. VG 4 Asterix, 2,0, Inge Johnny Andersson, Träslövsläge
 29. GG 75 Manill, 1,9, Manne Pettersson, Styrsö
 30. SD 23 Alida, 1,8
 31. LA 6 Helga, 1,8, Per Isaksson, Ålabodarna
 32. LL 485 Tornö, 1,8, LL 455 Tornö HB (Martin Arne Zackrisson), Käringön
 33. LL 424 Darwin Viking, 1,7, fam. Roysson, Grundsund
 34. LL 325 Fyran, 1,6, Olof Karlsson, Hunnebostrand?
 35. SD 20 Westerö, 1,5
 36. SD 370 Karin, 1,4, Kenneth Severinsson
 37. LL 629 Kotten, 1,3, LL 628 Atlantic AB (fam. Olsson), Grundsund
 38. GG 435 Andrea, 1,3, ??, Öckerö
 39. SD 26 Cornelia, 1,3, Rune Nielsen, Saltö
 40. LL 35 Tuvalie, 1,2, LL 91 Fisk & Skaldjur AB (Upper), Lysekil
 41. GG 780 Elsa J, 1,1
 42. GG 142 Leann, 1,1
 43. GG 145 Amanda, 1,1
 44. GG 289 Njord, 1,1, Mikael Karlsson, Björholmen
Sill och skarpsill

34 båtar landade sill på kustkvoten år 2022. De fiskar med garn eller trål. De tre som landade mest under 2022 fiskade med trål och ägnade sig också åt demersalt fiske med kräfta eller räka som målart.

Riktat sillfiske med garn sker främst i Öresund. En av båtarna de båtarna fiskade också makrill under 2022. 14 stycken landade mer än 1 ton.

Under år 2022 var det bara en båt som landade skarpsill och det bara i små mängder. Det kustnära fisket sker i allmänhet med snörpvad från små båtar och utanför eller i Gullmarsfjordens mynning med hjälp av ljus på vintern.

Landningar av sill på kustkvoten 2022, båt, ton, ägare, hemmahamn
 1. GG 840 Svanen, 60,6, Svanen Fiskeri AB (fam. Larsson), Rörö
 2. GG 39 Rossö, 50,0, Rosssö Fiskeri AB (Lundgren & Olausson), Rörö
 3. LL 72 Lagun/FG 72 Lagun, 36,1, LL 91 Fisk & Skaldjur AB, Lysekil
 4. LL 44 Marie III, 22,4, Smögens Fiske & Skärgårdsturer (Olofsson), Smögen
 5. HG 104 Shamrock, 13,5, Johan och Niklas Jönsson, Viken
 6. LL 173 Örnvik, 13,4, Robertssons Fisk HB, Fiskebäckskil
 7. LL 172 Albatross, 10,9, Robertssons Fisk HB, Fiskebäckskil
 8. LA 6 Helga, 8,4, Per Isaksson, Ålabodarna
 9. GG 850 Odeskär, 4,3, Odeskär AB (Andersson), Vrångö
 10. LL 14 Molly, 3,2, LL 14 Molly AB (fam. Åhman), Lysekil
 11. GG 805 Tärnan, 3,1, Gösta Gunnesson, Klädesholmen
 12. LL 550 Burö, 1,8, Bertil Hermansson, Norra Grundsund
 13. SD 614 Abraxas, 1,4, ??, Hamburgsund
 14. LL 25 Mitina, 1,1, Henrik Wennerberg, Norra Grundsund
Landningar av skarpsill på kustkvoten 2022, båt, ton, ägare, hemmahamn
 1. LL 72 Lagun/FG 72 Lagun, 1,8, LL 91 Fisk & Skaldjur AB, Lysekil
Fiskfiske

Trålare är inte inkluderade. Många av dem fiskar dock också kustnära. De fiskarter som berörs är främst torsk, kummel och rödspätta. Fisket sker med garn och krokredskap som pilk.

Landningar av torsk 2022, båt, kg, ägare, hemmahamn
 1. GG 184 Ragna, 10 151, Ragna Fiske AB (Nicklas Thörning), Hönö
 2. GG 146 Solvåg, 5 885, Lennart Axelsson, Rönnäng
 3. GG 34 Biscaya, 1 783, ??, Hönö
 4. GG 575 Lyon, 771, Marina av Hönö Fiskeri AB (Olofsson & Bergendahl), Hönö
 5. LL 455 Tornö, 616, LL 455 Tornö HB (Martin Arne Zackrisson), Käringön
 6. LL 486 Falken, 615, Ulf Stahre, ??
 7. GG 765 Gideon, 462, Martin Axelsson, Rönnäng
 8. GG 85 Rex, 433, Peter Hillberg, Klädesholmen
Landningar av kummel 2022, båt, kg, ägare, hemmahamn
 1. GG 146 Solvåg, 1 873, Lennart Axelsson, Rönnäng
Burfiske

De arter som fångas med bur, fällor eller tenor är främst kräfta, hummer och läppfisk. Fiske är kustnära och sker på områden där det inte trålas.

Kräfta

Burkräfta ger mer betalt än trålad kräfta då den anses hålla bättre kvalitet. Men det är mer jobb och betydligt slitsammare att fiska med bur än att fiske med trål. Dessutom är det känsligare för vädret.

Landningar av kräfta från burfiskebåtar 2022, båt, ton, ägare, hemmahamn 
 1. SD 526 Strandö, 16,4, Strandö Fisk AB (Nicklas Nilsson), Nordkoster
 2. LL 25 Mitina, 15,6, Henrik Wennerberg, Norra Grundsund
 3. SD 401 Fredrika, 14,4, Havstens Fiskelag AB (Alrik Rylander och Mikael Nyberg), Havstenssund
 4. LL 44 Marie III, 11,5, Smögens Fiske & Skärgårdsturer (Olofsson), Smögen
 5. LL 14 Molly, 11,3, LL 14 Molly AB (fam. Åhman), Lysekil
 6. LL 550 Burö, 9,1, Bertil Hermansson, Norra Grundsund
 7. LL 325 Fyran, 8,2, Olof Karlsson, Hunnebostrand?
 8. GG 31 Eva, 7,9, Mattias Olsson, Vrångö
 9. LL 27 Gullmarsfjord, 7,5, Magnus Hansson, Fiskebäckskil
 10. UA 3 Lizona, 7,3,  LF Lizona Fisk HB (Sterner), Oxevik
 11. SD 118 Kahjo, 6,8, SD 118 Kahjo AB, Havstenssund
 12. LL 10 Ella, 5,7, Patrik Berndtzen?, Hasselösund
 13. HG 102 Cilla, 4,3, Anders Jälkén, Svanshall
 14. GG 844 Idun, 3,3, Mikael Karlsson, Björholmen
 15. GG 976 Svanfors, 3,3, Stefan Johansson, Dyrön
 16. GG 765 Gideon, 2,6, Martin Axelsson, Rönnäng
 17. GG 41 Skalman, 2,9, Burfiskarna AB (Peter Olsson), Vrångö
 18. GG 610 Svanö, 2,8
 19. GG 228 Rymo, 2,6, Themis Pelagic AB, Rörö
 20. GG 35 Marlene, 2,5, Kjell Fischer, Hönö
 21. GG 749 Orion, 2,2, Uno Helldner, Lerkil
 22. GG 760 Tärneskär, 2,2, Anders Axelsson,
 23. GG 341 Westbank, 2,1, HAV Fiskeri AB (Nicklason), Öckerö
 24. GG 174 Ramona, 1,4
 25. GG 85 Rex, 1,2, Peter Hillberg, Klädesholmen
 26. GG 429 Istunder, 1,1, Jonas Johansson, Dyrön
 27. GG 436 Åsa Rebecka, 1,1
 28. GG 79 Jenna, 1,0, Kjell Olsson,
 29. GG 38 Toven, 1,0, ??, Åstol
Hummer

Hummer fångas i små mängder men har stort värde vilket gör att det fisket har stor betydelse för de yrkesfiskare som ägnar sig åt det.

Landningar av hummer 2022, båt, kg, ägare, hemmahamn
 1. GG 1195 Otseco, 747, Peter Bihl, Lerkil
 2. SD 46 Hamnerö, 592, Bengt Eliasson, Hamburgsund
 3. SD 105 Sydland, 588, SD 105 Sydland AB, Sydkoster
 4. GG 749 Orion, 577, Uno Helldner, Lerkil
 5. VG 199 Tina, 566,  Tomas Albertsson, Norra Näs
 6. LL 714 Shetland, 531, Curt Larsson, Mollösund
 7. GG 805 Sydvåg, 519, Gösta Gunnesson, Klädesholmen
 8. GG 219, 482
 9. SD 726 Ida, 473, Ingvar Samuelsson, Gullnäsholmen/Strömstad
 10. LL 16 Garnskär, 454, Ove Bergman och Lennart Bergman, Ulebergshamn
 11. VG 47 Karin, 446, Bertil Nilsson, Bua
 12. LL 325 Fyran, 443, Olof Karlsson, Hunnebostrand?
 13. GG 139 Hjälmaren, 434, Inge Helldner, Lerkil
 14. GG 292 Martina, 428, Astrid Fiske AB, Rörö
 15. SD 26 Cornelia, 426, Rune Nielsen, Saltö
 16. SD 95 Mia, 413, Lars-Åke Olsson,
Läppfisk

Fisket av läppfisk (berggylta, stensnultra, skärsnultra, blågylta etc) infördes som en ersättning för det ålfiske som tidigare fanns på Västkusten. Läppfisk fångas och exporteras levande till Norge. Där används de i laxodlingarna för att bekämpa laxlus. Alternativet är att använda gifter.

Landningar av läppfisk, båt, kg, hemmahamn
 1. GG 1982 Stig Cat, 2 188, Tina Ship HB (Kristian Nygren och Magnus Olausson), Torslanda
 2. GG 604 Knutskär, 2 037, EA Fiske & Fiskeriverksamhet AB (Elias Ahlström), Almösund
 3. SD 125, 1 817, Sune Hansson Zätherhäll, Havstenssund
 4. GG 60 Molly, 1 785, Jokri Fiske AB (Olvesjö), Rönnäng
 5. SD 224 Ann, 1 229, Kjell-Åke Sörensson, Strömstad
 6. SD 41 Tärnö, 1 229, Reine Andreasson, Strömstad
 7. GG 89 Tina, 1 210, Kristian Nygren, Torslanda
 8. VG 199 Tina, 566, Tomas Albertsson, Norra Näs
 9. LL 484 Tärnö 3, 554, fam. Roysson, Grundsund
 10. GG 284 Annika, 422, Pierre Herfors, Vallda-Sandö

Källa för landningsuppgifter och fångster är Havs- och vattenmyndigheten. Säkerligen förekommer vissa fel. Ägaruppgifter från hemsidor, facebooksidor, allabolag.se, merinfo.se och tidningsartiklar.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!