Grönlands största fiskeriföretag 2023

I motsats till danska företag så redovisar många grönländska företag sin omsättning. Därför är det möjligt att delvis lista grönländska fiskeriföretag efter både omsättning och bokförda tillgångar. Men ganska många företag gör det dock inte och därför redovisar jag också bruttovinsten. Royal Greenland A/S redovisar inte bruttovinsten och de företag som inte syns i tabellen om omsättning redovisar inte omsättningen. Jag har dessutom inte med ett förtag på listorna om deras omsättning, tillgångar eller bruttovinst är mindre än 10 miljoner DKK om siffrorna avrundas uppåt.

Royal Greenland är det i särklass största grönländska fiskeriföretaget. I huvudsak är det ett fiskberedningsföretag och handelsföretag. Fisket är inriktat på räka och bottenlevande fisk. Privatägda Polar Seafood är också ett fiskberedningsföretag och handelsföretag men huvuddelen av den verksamheten finns i ett delägt danskt företag. Dessa två företag dominerar Grönlands näringsliv.

Arctic Prime Fisheries ApS, Polar Pelagic A/S och Pelagic Greenland A/S är pelagiska fiskeriföretag som främst har makrill som målart. Övriga företag sysslar med demersalt fiske och nordhavsräka är den viktigaste målarten.

Omsättning grönländska fiskeriföretag 2022, M DKK
 1. Royal Greenland A/S, 3 291,8, Nuuk, Grönländska självstyret
 2. Polar Seafood Greenland A/S, 884,8, Nuuk, Jens Kristian Friis-Salling och Miki Jonas Brøns
 3. Arctic Prime Fisheries ApS, 368,3, Qaqortoq, Hentzar Petersen, 66,88%, Útgerðarfélag Reykjavíkur hf 33,12%
 4. Sikuaq Trawl A/S, 338,9 Nuuk, fam. Christensen
 5. Niisa Trawl ApS, 232,7, Nuuk, fam. Christensen
 6. Ice Trawl Greenland A/S, 230,7, Sisimiut, Royal Greenland A/S 50%
 7. Qajaq Trawl A/S, 221,1, Nuuk, Søren Brandt 50%, Polar Seafood Greenland A/S 50%
 8. Frans Peter ApS, 15,7, Sisimiut, fam. Lennert 30%, Vittus Elias John Lyberth 26,4%, Royal Greenland A/S 43,6%
Tillgångar grönländska fiskeriföretag 2022, M DKK
 1. Royal Greenland A/S, 5 482,3, Nuuk, Grönländska självstyret
 2. Polar Seafood Greenland A/S, 2 127,3, Nuuk, Jens Kristian Friis-Salling och Miki Jonas Brøns
 3. Ice Trawl Greenland A/S, 640,5, Sisimiut, Royal Greenland A/S 50%
 4. Arctic Prime Fisheries ApS, 621,4, Qaqortoq, Hentzar Petersen, 66,88%, Útgerðarfélag Reykjavíkur hf 33,12%
 5. Qaleralik A/S, 512,6, Nuuk, Ice Trawl Greenland A/S 50%, fam. Christensen 50%
 6. Sikuaq Trawl A/S, 462,6, Nuuk, fam. Christensen
 7. Niisa Trawl ApS, 492,0, Nuuk, fam. Christensen
 8. Qajaq Trawl A/S, 417,2, Nuuk, Søren Brandt 50%, Polar Seafood Greenland A/S 50%
 9. Polar Pelagic A/S, 236,2, Nuuk, Polar Seafood Greenland A/S 67%, Sildarvinnslan hf 33%
 10. Sigguk A/S, 184,7, Nuuk, Polar Seafood Greenland A/S 50%
 11. Pelagic Greenland A/S, 181,4, Nuuk, Royal Greenland A/S 67,7%, Ísfélag Vestmannaeyjar hf 33,3%
 12. Angunnguaq A/S, 92,5, Sisimiut, Hanserak Jørgen Gunnar Peter Enoksen 50%, Royal Greenland A/S 49,4%
 13. Isortaq Trawl ApS, 64,1, Ilulissat, fam. Sandgreen
 14. Imartuneq Trawl A/S, 53,6, Nuuk, Polar Seafood Greenland A/S 50%
 15. Uiloq Trawl ApS, 51,3, Nuuk, Miki Jonas Brøns 50%, Polar Seafood Greenland A/S 50%
 16. Avannaa Fisheries ApS, 26,9, Nuuk, Sermersooq Seafood ApS (Per Mikkelsen, Jens Peder Kleist, Bo Volfred Christensen och Kristina Stensgaard Eriksen)
 17. Frans Peter ApS, 25,1, Sisimiut, fam. Lennert 30%, Vittus Elias John Lyberth 26,4%, Royal Greenland A/S 43,6%
 18. Savik ApS, 15,0, Qasigiannguit, fam. Magnussen 55,94%, Royal Greenland A/S 35%
 19. Sermeq ApS, 14,2, Ilulissat, fam Mathiassen och fam. Olsvig
 20. Ikka ApS, 13,9, Nuussuaq, Jens Peter Frederik Marthin Larsen
 21. Isblink A/S, 13,3, Paamiut,
 22. Brdr. Siegstad ApS, 13,2, Nuuk, fam Siegstad 60%, Polar Seafood Greenland A/S 40%
 23. Nukki Trawl A/S, 12,1, Sisimiut, Karl Peter Olsen
 24. Sermilik ApS, 11,8, Nuuk
Bruttoresultat grönländska fiskeriföretag 2022, M DKK
 1. Polar Seafood Greenland A/S, 454,9 Nuuk, Jens Kristian Friis-Salling och Miki Jonas Brøns
 2. Arctic Prime Fisheries ApS, 232,8, Qaqortoq, Hentzar Petersen, 66,88%, Útgerðarfélag Reykjavíkur hf 33,12%
 3. Sikuaq Trawl A/S, 187,2, Nuuk, fam. Christensen
 4. Niisa Trawl ApS, 124,2, Nuuk, fam. Christensen
 5. Qaleralik A/S, 132,9, Nuuk, Ice Trawl Greenland A/S 50%, fam. Christensen 50%
 6. Qajaq Trawl A/S, 113,8, Nuuk, Søren Brandt 50%, Polar Seafood Greenland A/S 50%
 7. Sigguk A/S, 101,2, Nuuk, Polar Seafood Greenland A/S 50%
 8. Pelagic Greenland A/S, 98,7, Nuuk, Royal Greenland A/S 67,7%, Ísfélag Vestmannaeyjar hf 33,3%
 9. Polar Pelagic A/S, 49,1, Nuuk, Polar Seafood Greenland A/S 67%, Sildarvinnslan hf 33%
 10. Angunnguaq A/S, 41,7, Sisimiut, Hanserak Jørgen Gunnar Peter Enoksen 50%, Royal Greenland A/S 49,4%
 11. Isortaq Trawl ApS, 23,6, Ilulissat, fam. Sandgreen
 12. Uiloq Trawl ApS, 15,3, Nuuk, Miki Jonas Brøns 50%, Polar Seafood Greenland A/S 50%
 13. Greenland Scallops ApS, 10,1, Nuuk,
 14. Savik ApS, 9,7, Qasigiannguit, fam. Magnussen 55,94%, Royal Greenland A/S 35%
 15. Imartuneq Trawl A/S, 9,5, Nuuk, Polar Seafood Greenland A/S 50%

Källor: Proff.dkCVR

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!