Göteborgs fiskhamn bör få ta över Majnabbehamnen

Majnabbehamnen används i av Stena Line för Tysklandstrafiken. Stena ska lämna innerstadskajerna så Majnabbehamnen kommer att bi ledig. Fiskhamnen ligger bredvid Majnabbehamnen. Det vore enkelt att låta Fiskhamnen ta över Majnabbehamnen. Dessutom skulle det lösa ytterligare några problem.

Fiskhamnens två stora problem idag är att hamnen är för grund och att fiskhamnsplanen regelbundet översvämmas. De största räktrålarna får också möjligheter att landa fångsten direkt i Göteborg utan problem med djupet vid kaj. Verksamheter skulle kunna flytta till Majnabbe och då skulle nuvarande Fiskhamnsområde kunna byggas om enligt de planer som Göteborgs Fiskhamn tidigare presenterat.

Genom att ta över Majnabbehamnen kan dessutom de stora pelagiska fiskebåtarna också angöra Fiskhamnen. De skulle till och med kunna  ligga där vid tillfällen när de inte används istället för att ligga i Skagen. Det skulle dessutom bli en turistattraktion i sig själv.

Med en expansion av Göteborgs Fiskhamn till Majnabbehamnen så behövs inte heller någon utvidgning och fördjupning av Fiskebäcks hamn. Det hela skulle därmed bli billigare och bättre för alla berörda parter.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!