Danmarks största fiskeriföretag 2023

Danska företag publicerar i allmänhet inga omsättningssiffror. Det gör att det är svårt att få en uppfattning om hur stora företagen egentligen liksom vilka som är störst när det gäller försäljning. Det går dock att få en viss kolla på vilka de största företagen är genom att kolla på hur stora de bokförda tillgångarna är. Antalet stora danska fiskeriföretag är många fler än antalet stora svenska fiskeriföretag.

Av de 20 största fiskeriföretagen är två företag ett demersalt fiskeriföretag (Ocean Prawns A/S och S 281 Elin ApS) och ett företag ett kvotföretag (Fiskeriselskabet 2bis ApS), dvs ett företag med många ägare som enbart finns för att äga fiskerättigheter. Cyrano II ApS är ett företag som fiskar både demersalt och pelagiskt. Resten av fiskeriföretagen är pelagiska fiskeriföretag. De flesta kvotföretag är att se som kooperativ men Fiskeriselskabet 2bis ApS och Thyborøns Kvoteselskab A/S har dominerande ägare.  Ocean Prawns A/S är ett räkfiskeföretag som fiska i Nordatlanten och i kanadensiska farvatten.

Henning Kjeldsen äger 3 av de 20 största företagen, familjen Magnusen äger 2 och är delägare i 1, familjen Tindskard äegr 2 och är delägare i 1, familjen Johansson äger 2 och familjen Ryberg 2. Svenskar äger 7 av de 20 största företagen. Totalt finns det 11 svenskägda företag på listan. Flera svenska företag bedriver också fiskeriverksamhet i Danmark genom filialer till det svenska företaget. Exempelvis Fiskeri AB Ginneton och Tor-ön Fiske AB.

En majoritet av de största danska fiskeriföretagen hör hemma i Skagen, Hirtshals, Hanstholm, Thyborøn, Hvide Sande och Strandby på Jylland.

Tillgångar danska fiskeriföretag 2022, M DKK
 1. Astrid Fiskeri A/S, 2 157,9, Skagen, Astrid Fiske AB (Johansson)
 2. Rederiet Isafold A/S, 2 073,2, Hirtshals, Lise Bjørn Jørgensen & Karsten Mølgaard
 3. Gitte Henning Pelagic A/S, 1 819,4, Skagen, Henning Kjeldsen
 4. Themis Fiskeri A/S, 1 321,0, Skagen, Rylo AB (Ryberg/Lorentsson)
 5. Ocean Prawns A/S, 1 075,7, Nexø, fam. Barslund
 6. Asbjørn A/S, 1 065,0, Hirtshals, fam. Magnusen
 7. Beinur A/S, 924,8, Hirtshals, fam. Tindskard
 8. Asbjørn II Juli 2023 A/S, 842,5, Hirtshals, fam. Magnusen
 9. Christer og Lennart Fiskeri A/S, 431,9, Thyborøn, fam. Jansson
 10. Gitte Henning Industri A/S, 426,1, Skagen, Henning Kjeldsen
 11. B-C Pelagic Danmark ApS, 286,8, Skagen, familjerna Backman/Malmborg och Jansson
 12. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 225,9, Grenå, fam. Bryngelsson
 13. AB Ocean ApS, 215,5, Hirtshals, fam. Magnusen & fam. Tindskard
 14. S 281 Elin ApS, 187,3, Hirtshals, Elin Virgarsdottir Tindskard
 15. Skagen Fiskeri A/S, 177,7, Skagen, fam. Johansson
 16. August A/S, 147,6, Skagen, Kim Folmer Pedersen
 17. Rylo Fiskeri ApS, 140,4, Skagen, fam. Ryberg/Lorentsson
 18. Fiskeriselskabet 2bis ApS, 132,0, Thyborøn, TripleNine Thyborøn A/S (fam. Koppernæs) med flera.*
 19. Gitte Henning Konsum A/S, 130,9, Skagen, Henning Kjeldsen
 20. Cyrano II ApS, 127,8, Thyborøn, Valter Vendelbo
 21. Odeskar Fiskeri A/S, 125,1, Thyborøn, fam. Andersson
 22. Nordstrand Fiskeri ApS, 123,6, Skagen, dödsboet efter Birthe Kjeldsen
 23. Karen Nielsen ApS, 119,9, Thyborøn, Johnni Kalund Munksgaard
 24. Ny-Kingfisher A/S, 116,7, Thyborøn, Svenn Anker Gasberg Grønkjær
 25. Lynge Fiskeri ApS, 111,7, Thyborøn, Lindy Harald Lynge
 26. Kim Fredsøe Fiskeri ApS, 103,3, Lemvig, Kim Vedel Fredsøe
 27. HJ Fiskeri Harboøre ApS, 90,1, Harboøre, Jens Peter Langer & Hans Jørgen Jensen
 28. Aaltje Postma L 757 ApS, 85,7, Thyborøn, Tamme Bolt
 29. S 107 Skagerak ApS, 84,5, Skagen, Lars Mose 50%, flera delägare resten
 30. Ahlma Danmark ApS, 82,3, Skagen, Jonas Ahlström & fam. Magnusson
 31. S 386 Casilo ApS, 81,3, Skagen, Henrik Terpet och Brian Sørensen
 32. S 255 North Sea ApS, 80,8, Skagen, Thomas Samuelsen & Karl Arne Nielsen
 33. Fiskeriselskabet Borkumrif ApS, 75,4, Hanstholm, fam. Nielsen
 34. Fiskeriselskabet Pondus ApS, 71,9, Hanstholm, Peter Sand
 35. Rederiet 3måger ApS, 65,6, Hvide Sande, Kurt Adsersen
 36. HG 352 Polaris ApS, 61,6, Birthe Kjeldsens dödsbo och Kim Folmer Pedersen
 37. S 226 ApS, 57,6, Skagen, Christian Pilegaard
 38. Hvide Sande Puljefiskeri A/S, 54,9, Hvide Sande, kooperativ*
 39. Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS, 51,8, Thorupstrand, kooperativ*
 40. Fiskeriselskabet af 1 juli 2005 ApS, 49,5, Strandby, kooperativ*
 41. RI 457 Kirsten Fjord ApS, 49,2, Hvide Sande, fam. Lodberg
 42. Fiskeriselskabet Tove Kynde L 232 ApS, 46,2, Lemvig, Tamme Bolt och Martin Kynde
 43. FN 462 Jeanne ApS, 45,2, Strandby, Svend-Erik Andersen
 44. Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, 44,3, Thyborøn, fam. Berndtsson & fam. Börjesson
 45. FN 104 Carpe Diem ApS, 42,8, Læsø, Erik Vinther Paulsen
 46. RI 468 Juli-Ane ApS, 41,6, Ringkøbing, Verner Møller Jensen
 47. Thyborøns Kvoteselskab A/S, 40,8, Thyborøn, Tamme Bolt, familjen Rom och Tamme Egbert Bolt*
 48. Brdr. Langer A/S, 37,5, Thyborøn, fam. Langer
 49. Saron Fiskeri A/S, 36,9, Skagen, fam. Axelsson
 50. Tove Kajgaard ApS, 34,2, Strandby, Lars Kajgaard
 51. FN 338 Sonjan ApS, 31,8, Strandby, fam. Søndergaard Larsen
 52. RI 566 Madsalune ApS, 30,9, Ringkøbing, Niels Iversen Klit
 53. HM 120 Astoria ApS, 29,6, Hanstholm, Asger Ravnborg Christiansen och Peter Baatz Kristensen
 54. Fiskeriselskabet Hesselø ApS, 29,1, Thyborøn, Valter Vendelbo
 55. Bjerggaard ApS, 19,1, Thorupstrand, fam. Olsen
 56. Fiskeriselskabet Westbank ApS, 28,0, Vestervig, Henrik Christensen
 57. Fiskeriselskabet Flipper ApS, 25,9, Hanstholm, Ken Drachmann och Peter Øgaard
 58. Brdr. Paulsen ApS, 25,6, Hanstholm, fam. Paulsen
 59. Partsrederiet Albatros ApS, 21,6, Kerteminde, fam. Boll Clausen
 60. Fiskeriselskabet Hals ApS, 20,4, Hals, Mads Aabenhus Nielsen
 61. Fortuna Muslinger ApS, 20,4, Nykøbing, Poul Kærgaard och Simon August Lenger
 62. Skaldyrsrederiet ApS, 18,8, Skive, Svend Bonde
 63. Andrea Klitbo ApS, 18,7, Læsø, Eric Thomas Christiansen
 64. Fredrik Vendelbo Fiskeri ApS, 18,5, Thyborøn, Fredrik Vendelbo
 65. Schramm Skibe ApS, 17,5, Rømø, Frederik Bilgrav Schramm
 66. Bluefin Invest ApS, 16,6, Skagen, Jess Wittus Hansen
 67. SK 190 Nitsen ApS, 15,2, Sunde, Anders Dalsgaard Pedersen
 68. Jette Kristine ApS, 14,5, Esbjerg, Nils Arne Hounisen, Denis Berg Jepsen och Simon Ditlev Nielsen
 69. FN426 Kjølpen ApS, 13,9, Strandby, Anders Kaae Larsen och Johnny Kjærsgaard Nielsen med flera.
 70. Fiskeriseskabet Gi-Bri A/S, 13,6, Bagenkop, fam. Theodorsen
 71. T121 Balder ApS, 12,9, Sillerslev, Henrik Støvlbæk
 72. Fiskeriselskabet Diremo ApS, 12,3, Thorupstrand, Gert August Olsen
 73. Moonlight ND 58 A/S, 11,8, Rødvig Stevns, Bo Spurr Nielsen
 74. Amy ApS, 10,2, Thyborøn, Tamme Egbert Bolt
 75. RI 426 ApS, 10,0, Hvide Sande, Lars Johnsen Høj och Enevold Mose Sørensen
 76. Emla ApS, 9,9, Frederikshavn, Henrik Krogh Larsen
 77. Fiskeriselskabet Mercy ApS, 9,7, Hanstholm, Anders Hyre Corell och Henrik Bloch

Källor: Proff.dkCVR

Fotnoter

*) Kvotföretag

Företagens resultat

Jag har också tagit fram en lista på de företag som redovisade störst bruttovinst år 2022. redovisd vinst säger dock mycket lite om hur stort företaget är.

Bruttoresultat danska fiskeriföretag 2022, M DKK
 1. Astrid Fiskeri A/S, 430,5, Skagen, Astrid Fiske AB
 2. Gitte Henning Pelagic A/S, 282,5, Skagen, Henning Kjeldsen
 3. Rederiet Isafold A/S, 157,1, Hirtshals, Lise Bjørn Jørgensen & Karsten Mølgaard
 4. Themis Fiskeri A/S, 151,9, Skagen, Rylo AB
 5. Asbjørn A/S, 133,1, Hirtshals, fam. Magnusen
 6. Rylo Fiskeri ApS, 102,1, Skagen, fam. Ryberg/Lorentsson
 7. Beinur A/S, 93,0, Hirtshals, fam. Tindskard
 8. Asbjørn II Juli 2023 A/S, 83,3, Hirtshals, fam. Magnusen
 9. Skagen Fiskeri A/S, 64,6, Skagen, fam. Johansson
 10. Cattleya A/S, 62,1, Esbjerg, Flemming Pedersen
 11. Ocean Prawns A/S, 26,7, Nexø, fam. Barslund
 12. Lynge Fiskeri ApS, 25,1, Thyborøn, Lindy Harald Lynge
 13. Ny-Kingfisher A/S, 21,4, Thyborøn, Svenn Anker Gasberg Grønkjær
 14. Lingbank A/S, 20,0, Hanstholm, fam. Rasmussen
 15. August A/S, 19,9, Skagen, Kim Folmer Pedersen
 16. Karen Nielsen ApS, 19,6, Thyborøn, Johnni Kalund Munksgaard
 17. HJ Fiskeri Harboøre ApS, 18,5, Harboøre, Jens Peter Langer & Hans Jørgen Jensen
 18. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 17,1, Grenå, fam. Bryngelsson
 19. Nordstrand Fiskeri ApS, 16,6, Skagen, dödsboet efter Birthe Kjeldsen
 20. AB Ocean ApS, 12,2, Hirtshals, fam. Magnusen & fam. Tindskard
 21. Fiskeriselskabet Borkumrif ApS, 11,3, Hanstholm, fam. Nielsen
 22. Kim Fredsøe Fiskeri ApS, 11,1, Lemvig, Kim Vedel Fredsøe
 23. Aaltje Postma L 757 ApS, 10,8, Thyborøn, Tamme Bolt
 24. Odeskar Fiskeri A/S, 10,7, Thyborøn, fam. Andersson
 25. Gitte Henning Industri A/S, 10,3, Skagen, Henning Kjeldsen
 26. FN 104 Carpe Diem ApS, 10,2, Læsø, Erik Vinther Paulsen
 27. Christer og Lennart Fiskeri A/S, 9,8, Thyborøn, fam. Jansson
 28. S 281 Elin ApS, 8,9, Hirtshals, Elin Virgarsdottir Tindskard

Källor: Proff.dkCVR

Sannolikt har jag missat några lite mindre företag.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Danmarks största fiskeriföretag 2023”

Kommentarer är stängda.