Att fiska bort övergödning – BalticWaters2030 vilseleder

Att fiska bort övergödning är en beprövad metod i insjöar. Sådant fiske kallas reduktionsfiske och det innebär att sjöarna töms på fisk som finns längre ner i födokedjan som exempelvis braxen, mört, björkna med mera. Det är en metod som visat sig fungera bra. Eftersom Östersjön är att likna vid en jättestor insjö har det regelbundet framförts åsikter om att man kanske skulle kunna använda sig av reduktionsfiske för att få bort övergödning ur Östersjön.

Beräkningar som BalticWaters2030 gjort tyder dock på att det kanske inte går. Problemet med deras beräkningar är att de bara utgår från sill och skarpsill. Det fosfor och kväve fisket av dessa arter för ut ur Östersjön när de tas bort utgör cirka 5% av den fosfor och cirka 1% av det kväve som tillförs Östersjön varje år. Och utifrån de siffrorna går det förstå inte att fiska bort övergödningen.

Men det är et mycket stort problem med deras beräkning. De räknar bara med sillfisket och inte med skarpsillsfisket. Inte heller räknar de mer vad som skulle hända om spiggbeståndet fiskades ner till nästan noll eller om skarpsillsfisket ökades kraftigt vilket vore möjligt. Skarpsillfisket är redan idag större än sillfisket.

Spiggen är den fisk som äter de smådjur som skulle ätit de plankton som orsakar algblomningar och ökad övergödning. Om spiggen togs bort kanske övergödningen skulle kunna påverkas. Låt oss säga att det fiskades dubbelt så mycket spigg som sill och tre gånger så mycket skarpsill som sill så skulle uttaget av fosfor öka till 30% av den årliga tillförseln av fosfor och 6% av den årliga tillförseln av kväve.

Utan tvekan skulle de ha en viss effekt på övergödningen vad det gäller tillförseln av fosfor om än inte när det gäller kväve. Dessutom skulle det troligen få långsiktiga effekter på algblomningar och annat som också skulle förbättra läget,

Jag utgår ifrån att de beräkningar BalticWaters2030 gjort är korrekta. Men de räknar bara på en liten del av fisket. Deras beräkningar är därför klart vilseledande. BalticWaters2030 är oärliga. Om de istället räknade på allt fiske skulle vi kanske få se ett annat resultat.

Läs mer:

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!