Inför reduktionsfiske på spigg i Östersjön

Storspigg är en fiskart som blivit extremt vanlig i Östersjön. Så vanlig att den orsakar stora problem genom att den äter upp ägg och yngel av de fiskar som leker vid kusterna såsom abborre, gädda, gös och vårlekande sill/strömming. Orsaken till att spiggen kunnat breda ut sig är bl.a. minskade bestånd av av rovfiskar som exempelvis abborre, gädda och gös, Torskbeståndets storlek har dock ingen större betydelse. Det har skapats en negativ spiral.

Sportfisket, fritidsfisket och det småskaliga kustnära fisket har tillsammans bedrivit ett alldeles för hårt fiske på de stora rovfiskarna. Om trålfisket ute i Östersjön påverkat situationen är oklart men det finns tecken på att minskade strömmingsbestånd i Bottenhavet är något som bidrar till spiggens tillväxt. Det problematiska troskbeståndet har dock sannolikt ingen betydelse.

Det hela kan förstås lösas. I insjöar förekommer det att sådan här situationer löses med reduktionsfiske på de problematiska arterna. Östersjön kan i mångt och mycket betraktas som en stor insjö så reduktionsfiske på spigg är troligen genomförbart. I samma veva bör fritidsfiske och sportfiske förbjudas längs med större delen av Östersjöns och Bottenhavets kuster. De står för större delen av fångsterna när det gäller stora rovfiskar längs kusten. Dessutom bör säljakten och skarvjakten längs kusten öka.

De enda som kan bedriva ett reduktionsfiske på spigg är de stora pelagiska trålarna som levererar sin fångster till fiskmjöls- och fiskoljeindustrin. De borde få möjlighet att fiska spigg utan kvoter och med syfte att kraftigt reducera storleken på beståndet. Samtidigt kan deras kvot på sill/strömming minskas.

Spiggfiske kräver anpassning av redskap och troligen borde de redskap som används vid fiske av trynfisk kunna användas. Båda fiskarna är hårda och taggiga. Dessutom krävs små maskor vilket gör att bifångster är omöjliga att undvika. För att ha kontroll på detta behövs kameror för att övervaka fångsten. Detta kan eventuellt få till konsekvens att det riktade fisket av sill och skarpsill i Östersjön minskar även om landningarna inte minskar.

Provfisken av spigg har genomförts och problemen har vad jag förstår varit att få utrustning som gummirör och ledningar samt pumpar att hålla.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!