Utkast i det svenska fisket

Utkast av fångade fiskar och skaldjur förekommer enbart i demersala fisket i havet. Inte i det pelagiska fisket. De allra flesta utkast är helt lagliga. Många utkast handlar om arter som inte är kvoterade eller om arter som inte får fiskas.

Arter som inte får fiskas måste kastas ut. Pigghaj var tidigare en sådan art men numer är det en kvoterad art som får landas. Men arter som inte är kvoterade får yrkesfiskaren gör vad den vill. Landa eller kasta ut. Rödtunga landas i allmänhet då det finns efterfrågan men arter som skrubba och sandskädda slängs ut då det inte finns nån efterfrågan från konsument.

När det gäller kvoterade arter får de kastas ut om de bedöms ha en hög överlevnadsgrad (ÖL/DIS) eller om det handlar om utkast som anses sakna betydelse (DIM). Det som kastas ut är i allmänhet fångst som är mindre än de minimimått som är tillåtna om fisken eller skaldjuren ska landas och säljas. Dessutom kastas rovdjursskadad fisk (ROV) ut, dvs fisk i garn, burar eller fällor som skadats av säl och skarv. Utkasten ska noteras i loggböcker.

Utkast enligt DIS och DIM

En stor del av de lagliga utkasten sker i burfisket av kräfta och hummer, garnfisket längs Västkusten liksom i trålfisket efter kräfta och räka på Västkusten. Pigghaj var förbjudet att fiska och det är då tvång på att kasta ut. Det gäller också några får andra arter på listan. Numera är det tillåtet att landa pigghaj.

Utkast 2021 enligt ÖL/ DIS i ton enligt loggböcker, art, ton (totalt 218,9)
 1. Kräfta, 110,0
 2. Krabba, 29,0 (krabbtaska)
 3. Pigghaj, 21,8
 4. Hummer, 13,3
 5. Skrubba, 7,9
 6. Sperling, 6,8 (vitlinglyra)
 7. Skärsnultra, 4,6
 8. Lerskädda, 4,1
 9. Ål, 3,9
 10. Torsk, 2,2
 11. Sill, 2,0
 12. Mört, 1,9
 13. Stensnultra, 1,4
 14. Knaggrocka, 1,2
 15. Lax, 1,2
 16. Abborre, 1,1
 17. Brax, 1,0
Utkast 2021 enligt DIM i ton enligt loggböcker, art, ton (totalt 58,7)
 1. Sperling, 38,5 (vitlinglyra)
 2. Kolmule, 14,6 (blåvitling)
 3. Vitling, 2,8
 4. Sandskädda, 2,2
Säl och skarvskador

Rovdjursskador sker framförallt i garnfisket av strömming i Bottenhavet, Bottenviken, Östersjön och Öresund, garnfisket av siklöja, lax och sik längs Norrlandskusten, garnfisket av piggvar och torsk i södra Östersjön, annat garnfiske längs med kusterna i Östersjön, Kattegatt och Skagerak. Allt rovdjursskadat hade landats om det inte skadats av säl och skarv. För det kustnära fisket i framförallt Östersjön, Öresund, Bottenhavet och Bottenviken orsakar säl och skarv stora ekonomiska skador.

Utkast 2021 med rovdjursskador (ROV) i ton enligt loggböcker, art, ton (totalt 249,4)
 1. Sill, 97,5
 2. Siklöja, 41,6
 3. Torsk, 27,3
 4. Piggvar, 21,3
 5. Sik, 13,6
 6. Skrubba, 13,2
 7. Abborre, 8,3
 8. Ål, 6,7
 9. Gädda, 4,9
 10. Lax, 3,5
 11. Sjurygg, 2,4
 12. Makrill, 1,8
 13. Gös, 1,6
 14. Pigghaj, 1,0
Alla utkast

Det finns också uppskattningar av alla typer av utkast inklusive de olagliga. De är gjorda av SLU år 2019. Flera av arterna är okvoterade, exempelvis lerskädda, rödtunga och bergtunga. Därför är utkasten i de fallen lagliga. För andra arter förekommer både olagliga och lagliga utkast som exempelvis kräfta, krabba, hummer och rödspätta. I dessa uppskattningar finns rovdjursskador inte med.

Utkast i ton 2019
 1. Kräfta, 806
 2. Skrubba, 347
 3. Sperling, 300
 4. Sandskädda, 266
 5. Torsk, 197
 6. Klorocka, 120
 7. Räka, 106
 8. Rödspotta, 104
 9. Lerskädda, 90
 10. Vitling, 70
 11. Krabba, 68
 12. Pigghaj, 67
 13. Guldlax, 66
 14. Kummel, 61
 15. Sjurygg, 27
 16. Knot, 27
 17. Hyas krabba, 14
 18. Laxsill, 14
 19. Knaggrocka, 13
 20. Rötsimpa, 12
 21. Sill, 12
 22. Slätvar, 11
 23. Bergtunga, 11
 24. Kolmule, 11
 25. Fjärsing, 10
 26. Rödtunga, 9
 27. Makrill, 7
 28. Blåkäxa, 7
 29. Glyskolja, 6
 30. Fjällbrosme, 6
 31. Havsmus, 5
 32. Hummer, 5
 33. Sjöstjärnor, 5
 34. Kolja, 4
 35. Långa, 4
 36. Gråsej, 4
 37. Marulk, 3
 38. Birkelånga, 3
 39. Äkta tunga, 3
 40. Taggmakrill, 2

Alla faktauppgifter är hämtade från rapporten Livsmedelsförluster av vildfångad fisk och skaldjur som publicerats av Jordbruksverket.

Läs mer:

 

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!