Dags att fiska spigg

Spigg, mer korrekt storspigg (Gasterosteus aculeatus), utgör idag en mycket stor del av biomassan i Östersjön, mellan 6 och 15% beroende på var det är nånstans. Storspiggen är en liten fisk, det är sällsynt med exemplar över 8 centimeter i Läs mer…

Advertisements