Kvoterna för Västerhavet klara

Mer fiske av kolja och sill. Mindre av kummel och havskräfta. Nu har EU:s fiskeministrar beslutat om kvoterna för Västerhavet under 2024. Beslutet om 2024 års fiskekvoter fattades efter förhandlingar på jordbruks- och fiskerådets möte i Bryssel 10 – 12 december. Det rör svenska fiskare som fiskar i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt.

Beslutet innebär en ökning för kolja och sill, och en minskad kvot för kummel och havskräfta. Liksom för 2022 och 2023 fastställdes en låg nivå för att fiska sill i Skagerak och Kattegatt för att skydda sill från västra Östersjön. Det blir möjligt att fiska den svenska kvoten i Nordsjön istället.

Förhandlingar

Beslutet har föregåtts av förhandlingar med andra kuststater, såsom Norge och Storbritannien, samt med regionala fiskeorganisationer. Resultat från förhandlingarna införlivas i den nu överenskomna förordningen. Den omfattar alla EU:s fiskemöjligheter utom för områdena Östersjön, Svarta havet och Medelhavet. Beslutet rör cirka 250 fiskekvoter, varav Sverige har andel av cirka 50 stycken.

I bilaterala och trilaterala förhandlingar med Norge och Storbritannien kunde parterna den 8 december enas om kvotnivåer för 2024 års fiske i Nordsjön och Skagerak för de bestånd som parterna förvaltar gemensamt.

Kvoter

I Nordsjön och Skagerak fastställdes fiskekvoter för gråsej (+ 25 %), rödspätta (+ 3 %) och sill (+ 28%) enligt det Internationella havsforskningsrådets (ICES) råd för maximal hållbar avkastning (MSY). För kolja i Nordsjön och Skagerrak (+ 74 %) och vitling i Nordsjön (+ 124 %) beslutades kvot under FMSY-riktvärde med hänsyn till bifångst i fiske efter dessa bestånd. FMSY är det fisketryck som på lång sikt kan ge maximal hållbart uttag.

Kvoten för blåvitling (kolmule) i Nordatlanetn har också ökat. Denna kvot brukar bytas bort till Danmark i utbyte mot en större sillkvot. Svenskflaggade båtar fiskar i allmänhet ingen blåvitling. Även kvoten på hästmakrill (taggmakrill) brukar bytas bort.

För att minska fiskeridödligheten för den Östersjösill (det västra beståndet) som också förekommer i Skagerak och Kattegatt, så får endast en låg andel av kvoten fiskas i Skagerrak och Kattegatt (407 t för Sverige). Resterande andel får däremot fiskas i Nordsjön.

Norges krångelregler

I samband med förhandlingar mellan EU och Norge om fiskekvoter i Skagerak meddelade Norge om deras beslut att stoppa det så kallade gränsöverskridande fisket för EU-fiskebåtar från och med den 1 januari 2024.

Det innebär att fiskebåtar från EU blir tvungna att avsluta sin fiskeoperation, räkna fångst och rapportera fångst innan varje gränskorsning med Norge. Ändringarna får stor påverkan på främst räkfisket som sker i djupa vatten vid gränsen. De negativa konsekvenserna innebär bland annat ökade bränslekostnader och arbetskostnader för fartyg som korsar gränsen.

Kvoter i ton
Område Art TAC 2023 TAC 2024 Svensk kvot 2023 Svensk kvot 2024
Norska Havet Sill (EU-andel) 23294 17773 3787 2889
Nordlig – EU o Inter­nationell Blå­vitling (EU-andel) 330735 406516 15576 19145
Grön­ländska vatten Lodda
Nordsjön EU zon Tobis 194367 * 6678 *
Nordsjön EU zon Sill 396556 510323 3753 4765
Nordsjön EU zon Sill ej konsum. 7716 7716 36 36
Nordsjön/ Skag/ Katt Makrill (EU-andel) 38381 36429 4743 4569
Nordsjön EU zon Torsk 21652 24900 21 23
Nordsjön EU zon Kolja 58402 101421 223 369
Nordsjön EU zon Vitling 34294 76697 4 7
Nordsjön EU zon Långa 3127 2266 10 9
Nordsjön/ Skag/ Katt Gråsej 53374 66876 270 326
Nordsjön EU zon Skarp­sill 117320* * 1330 *
Nordsjön EU zon (syd) Tagg­makrill 8969 9730 75 75
Nordsjön EU zon (nord) Tagg­makrill 13157 13250 675 675
Nordsjön EU zon Marulk 7211 7211 4 4
Nordsjön EU zon Piggvar, Slätvar 3747 3606 4 4
Nordsjön EU zon Berg- o Röd­tunga 3140 2539 5 4
Nordsjön EU zon Räka 990 792 30 24
Nordsjön EU zon Lubb 228 208 6 6
Nordsjön EU zon Pigghaj 3434 3533 5 5
Nordsjön norsk zon Torsk 382 382
Nordsjön norsk zon Kolja 707 707
Nordsjön norsk zon Gråsej 880 880
Nordsjön norsk zon Bleka, vitling 190 190
Nordsjön norsk zon Sill 932 1128
Nordsjön norsk zon Makrill 266 322
Nordsjön norsk zon Räka 123 123
Nordsjön norsk zon Industri­arter 800 800
Nordsjön norsk zon Övriga arter trad** trad**
Skagerrak/ Kattegatt Sill 23250 29735 10221 13073
Skagerrak/ Kattegatt Sill ej konsum. 6659 6659 916 916
Skagerrak/ Kattegatt Skarpsill 26278* * 6662* *
Skagerrak Torsk 3095 3559 433 498
Kattegatt Torsk bif­ångst 97 97 36 36
Skagerrak/ Kattegatt Kolja 3589 6233 342 594
Skagerrak/ Kattegatt Vitling 676 676 52 60
Skagerrak/ Kattegatt Kummel 2490 2182 195 171
Skagerrak Röd­spotta 17783 18250 622 607
Kattegatt Röd­spotta 1981 2349 106 126
Skagerrak/ Kattegatt Räka 4253* 795*
Skagerrak/ Kattegatt Havs­kräfta 8501 7842 2235 2062
Skagerrak/ Kattegatt Äkta tunga 504 327 16 10
Skagerrak/ Kattegatt Långa 144 144 32 34
Skagerrak/ Kattegatt Birke­långa 4 4 1,5 1,5
Skagerrak/ Kattegatt Slätvar 148
Skagerrak/ Kattegatt Rödtunga 657
Skagerrak/ Kattegatt Bergtunga 187
Skagerrak/ Kattegatt Rockor 48 88 11 19
Skagerrak/ Kattegatt/ Nordsjön Guld­lax 809 748 28 26
Skagerrak/ Kattegatt/ Nordsjön Pigghaj 1130 1163 793 816
Skagerrak/ Kattegatt/ Nordsjön Skoläst 2 2 0,097 0,097
  • * TAC gäller 1 juli 2023 – 30 juni 2024.
  • ** Det innebär att övriga arter i norsk zon i Nordsjön, som inte omfattas av specifika kvoter, får fångas på traditionell nivå.