Silverruda – en odlad karpfisk som är bra mat

Silverruda (Carassius gibelio) är en karpfisk som odlas i stora delar av världen och tidigare också odlats i Sverige. Den har sitt ursprung i Sydostasien men har genom odling spritt sig till många andra områden där den spritt sig till Läs mer…