Fisk att äta om det blir krig

Merparten av den fisk som äts i Sverige är importerad. Det är ett korrekt påstående men samtidigt rejält missvisande. Det handlar huvudsakligen om fisk som importeras från Norge och viss mån från Danmark.

Om det mot förmodan skulle bli så att Sverige skulle hamna i krig så är det ju troligen inga problem med att fortsätt importera fisk från Norge. Om Norge samtidigt får problem med exporten till andra länder på grund av krig så blir tillgången på fisk som kan gå till Sverige större. Så risken för brist på just fisk i fall det blir krig är nog ganska marginell.

Dessutom kanske det blir så att fiskmjölstillbverkningen i Danmark måste minska på grund av att kriget orsakar exportproblem. Då ökar svårigheterna för yrkesfisket att sälja sill från Östersjön. Om det av nån anledning ändå skulle bli nåt problem med importen av fisk från Norge skulle vi i ett sånt läge få en större tillgång till sill/strömming och dessutom till skarpsill. Dessutom skulle vi kunna äta siklöja. Idag slängs det mesta av denna efter att rommen tagits till vara.

Chansen eller risken för att vi skulle behöva äta sutare, mört, brax, björkna, id och annan insjöfisk är därmed ganska liten. Sveriges Radios spekulationer i frågan är nog ganska överdrivna. Å andra sidan borde vi äta mer av sådan fisk ändå. Karpfisk är bra mat och äts mycket i många andra länder.  Så en utredning om hur konsumtionen av sådan fisk skulle kunna ökas är troligen ändå inget dumt förslag.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!