Bolagsägda fiskebåtar

Idag omvandlas fiskares traditionella partrederier till aktiebolag. Ägare är dock de olika fiskarfamiljer som redan tidigare varit ägare av partrederierna. Det är också färre delägare i en fiskebåt idag än det var förr. Så var det kanske inte under 1900-talet, men Läs mer…