Individuella överförbara kvoter – i grunden en bra grej

Individuella överförbara kvoter är det enda som lett till minskade fiskeflottor och en minskning av överkapaciteten inom fisket i olika länder. Det används idag, helt eller delvis inom alla länder runt Nordsjön och Östersjön, Island, Norge, Storbritannien, Danmark, Sverige, Finland, Läs mer…